ถ้ำนาคา อุทยานภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง บึงกาฬ

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง ( Bueng Khong Loong )อดีตเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ในปีพ.ศ.2554มาขึ้นตรงกับจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบัน อยู่ติดกับบึงน้ำขนาดกว้างใหญ่ 13,000 ไร่ ชื่อว่า ” บึงโขงหลง ” เป็นบึงที่เกิดจากคลองและลำธารหลายๆสายมารวมกัน ลักษณะของอ่างเก็บน้ำจะมีน้ำขังตลอดปีเหมือนแม่น้ำโขง เป็นแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยปลาน้ำจืดแทบทุกชนิด ที่สำคัญมากของชุมชน เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญมีคุณค่าการใช้ประโยชน์ด้านเป็นแหล่งประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็น ” พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ” ลำดับที่ 1,098 ของโลก

บึงโขงหลง
บึงโขงหลง

บึงโขงหลงยังเป็น 1 ใน 117 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมรมราชาภิเศกด้วย