โปรแกรมเที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง รับส่ง อุดรธานี

4 วัน 3 คืน รับส่งอุดรธานี

Previous
Next
ภูส่าเหล้า ปากเซ
ภูส่าเหล้า
วัดหลวง ปากเซ
วัดหลวง ปากเซ
ปราสาทหินวัดพู
น้ำตกตาดผาส้วม ปากเซ
น้ำตกตาดผาส้วม
ภูส่าเหล้า ปากเซ
วัดหลวง ปากเซ

วัดหลวงปากเซ

จุดชมวิวแม่น้ำ 2 สี เซโดน@แม่น้ำโขง

ศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสนาของลาวใต้

วิทยาลัยสงฆ์ที่สำคัญมีความเก่าแก่ ศิลปลาวแท้

น้ำตกตาดผาส้วม ปากเซ

น้ําตกตาดผาส้วม

น้ำตกรูปครึ่งวงกลม มีน้ำไหลตลอดปี

ข้ามสะพานแขวนไม้ไผ่สาน อ๊อด แอ๊ด ๆ

สร้างโดย คุณวิมล กิจบำรุง คนไทย 100 %

ลองรับประทานอาหารหน้าส้วม(ส่วม แปลว่าห้องหอ)

ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู

โบสถ์พราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิว

มรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว

มีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

น้ำตกหลี่ผี (ตาดสมพะมิด)

กึกก้องอุโฆษครึกโครม ทั้งงดงามและน่าสะพรึงกลัว

ลำน้ำโขงที่ถูกดอน บีบให้น้ำไหลตกตามซอกหินหลายสาย

น้ำตกในลำน้ำโขงที่ไม่ได้ไหลตกจากภูเขา

น้ำตกตาดฟาน ปากเซ

น้ำตก ตาดฟาน

น้ำตกแฝด แปลกที่สุด สวยงามเกินบรรยาย

ตาดสูง สูงสุดในดินแดนล้านช้าง มันสูงมากกกกกกกก

เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสายน้ำ 2 สาย ที่ราบสูงโบโลเวน

ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู ปากเซ

ปราสาทหินวัดพู จำปาสัก

ปราสาทหินวัดพู ปากเซ

มรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว

โบสถ์พราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิวะ

มีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

ปราสาทหินวัดพู ปากเซ

สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของศาสนาฮินดู

บารายขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่แข่งเรือและที่สรงน้ำพิธีกรรมต่างๆ

สถาปัตยกรรมขอมโบราณ มรดกโลกแห่งลาวใต้

ปราสาทหินวัดพู จำปาสัก

แหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัย

The Legend of Vat Phou งานบุญที่ใหญ่ที่สุดของ 4 แขวงลาวตอนใต้

นิยายปรัมปราและเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์

น้ำตกตาดผาส้วม

น้ำตกตาดผาส้วม

ส้วม" ความหมายโบราณคือ ห้องหอของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว

สายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ตกลงสู่แอ่งน้ำกว้างเบื้องล่าง

ธรรมชาติสร้าง ต้นไม้ใบหญ้าที่โอมล้อม ไปด้วยความชุ่มชื้น

น้ำตกตาดผาส้วม

สะพานแขวนไม้ไผ่สาน สัญลักษณ์ประจำที่นี่

สายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ตกลงสู่แอ่งน้ำกว้างเบื้องล่าง

ชมความงามของน้ำตก ท่ามกลางแท่งหินยักษ์รายเรียง

น้ำตกตาดผาส้วม

ส้วมภาษาลาวหมายถึงห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขย

สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่

อาหารที่นี่ จะไม่มีเมนูจากปลาเด็ดขาด แต่รับรอง แซ๊บทุกเมนู

หมู่บ้านชนเผ่า อุทยานบาเจียง

หมู่บ้านชนเผ่า อุทยานบาเจียง

พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า หมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่า

สถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว

หอสูงของชาวละแว เป็นที่สังเกตการณ์เวรยามภายในหมู่บ้าน

หมู่บ้านชนเผ่า อุทยานบาเจียง

พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า 8 เผ่า เช่น กะเหรี่ยง ส่วย ลาวลุ่ม

น้ำตกแห่งนี้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ตาดผาส้วมถูกพัฒนาพื้นที่โดยคนไทยแต่ปัจจุบัน โดนเวนคืนแล้ว

หมู่บ้านชนเผ่า อุทยานบาเจียง

มีร้านอาหารอร่อย และหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่า

ผ้าทอมือที่ฝีมือสวยงามมาก ราคาไม่แพง ผืนเดียวในโลก

สัมผัสความเป็นอยู่และวัฒนธรรมลาวได้อย่างชัดเจน

น้ำตกตาดฟาน มหัศจรรย์น้ำตกสูง สองสาย

ป้ายทางเข้า น้ำตกตาดฟาน ปากเซ
น้ำตกตาดฟาน ปากเซ

น้ำตกตาดฟาน มหัศจรรย์น้ำตกสูง สองสาย

น้ำตกสูงกลางหุบเขา สรวงสวรรค์แห่งจำปาสัก

แวดล้อมไปด้วยป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
รูปปั้นโบราณเก่าแก่ วัดหลวงปากเซ

สร้างแบบลาวแท้ ลวดลายปูนปั้นตามเชิงชาย เครื่องหลังคา

บันไดประดับพญานาคแผ่พังพาน

ศูนย์กลางการเรียนรู้ของพระสงฆ์ในลาวใต้

รูปปั้นโบราณเก่าแก่ วัดหลวงปากเซ

วิวแม่น้ำเซโดน ที่ไหลไปบรรจบกับน้ำโขงน้ำสองสี

ผนังโบราณเก่าแก่ วัดหลวงปากเซ จำปาสัก

ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ที่อยู่ใจกลางเมืองปากเซ

สถานที่เก็บอัฐิของราชวงศ์สายจำปาสัก ลวดลายแกะสลัก

ที่เก็บอัตถิของท่านกระต่าย โดนสโสฤทธิ์นายกรัฐมนตรีของลาว

คอนพะเพ็ง

กระแสน้ำไหลของ น้ำตกคอนพะเพ็ง
กระแสน้ำไหลของ น้ำตกคอนพะเพ็ง

น้ำตกใหญ่ ฉายา ไนแองการ่า แห่งลาวใต้

คอนหมายถึง แก่ง หรือ เกาะ พะเพ็ง หมายถึง พระจันทร์วันเพ็ญ

แหล่งกำเนิดของปลาบึก ซึ่งเป็นปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ป้ายซีเมนต์โชว์ คอนพะเพ็ง

ช่วงมกราคมน้ำจะเป็นสีมรกตสวยงามเหมาะกับชื่อไนแองการ่าแห่งเอเชีย

บริเวณโดยรอบก็ร่มรืน อาหารอร่อย ราคาไม่แพงมาก มีรถกอล์ฟบริการฟรี ไม่ค้องเดินไกล

บริหารจัดการอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักท่องเที่ยว

น้ำตกหลี่ผี ปากเซ

ป้ายหมูบ้านสัน้ำเงิน บ้านดอนเดช
Don Det–Don Khon Railway

"หลี่" เป็นเครื่องมือจับปลา ที่ชาวบ้านวางดักไว้กลางลำน้ำ

ผี" คือร่างไร้วิญญาณของคนลาวที่ถูกฆ่าตายในยุคฝรั่งเศสครองเมือง เพราะไม่ยอมทำตามคำสั่ง เมื่อตายแล้วจะนำศพโยนทิ้งลงแม่น้ำโขงให้ไหลไปตามกระแส น้ำจนมาติดที่หลี่ดักปลา

แม่น้ำโขง บางช่วงกว้างถึง 12 กม

หลี่ผียังมีความลี้ลับที่น่าหวาดหวั่น

ช่วงมกราคมน้ำจะเป็นสีมรกตสวยงามเหมาะกับชื่อไนแองการ่าแห่งเอเชีย

ช่วงมกราคมน้ำจะเป็นสีมรกตสวยงามเหมาะกับชื่อไนแองการ่าแห่งเอเชีย

กึกก้องอุโฆษครึกโครม ทั้งงดงามและน่าสะพรึงกลัว

ลำน้ำโขงที่ถูกดอน บีบให้น้ำไหลตกตามซอกหินหลายสาย

น้ำตกในลำน้ำโขงที่ไม่ได้ไหลตกจากภูเขา

คณะส่วนตัว ใช้รถตู้รับส่งอุดรธานี4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 10-16 ท่าน20 ท่าน ขึ้นไป 30 ท่าน ขึ้นไป
โรงแรม 2 ดาว ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ
โรงแรม 3 ดาว9,0008,0006,8006,800 ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ
โรงแรม 4 ดาว9,7008,4007,2007.200 ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวลาว ยอดฮิตปี 2566

วังเวียง

3 วัน 2 คืน

หลวงพะบาง

4 วัน 3 คืน

12,000

หลวงพะบาง ทุ่งไหหิน

5 วัน 4 คืน

เวียงจันทน์ ไปกลับ

Call Now Buttonสอบถามเพิ่มเติม โทรเลยครับ