ทัวร์เขมรเสียมเรียบกัมพูชา 3 วัน 2 คืน อัปเดต ปี 2567 รับส่งอุดรธานี

มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย มรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ ทัวร์กัมพูชาปราสาทนครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน ปราสาทบันทายศรี ศาลเจ้าองค์เจ๊คองค์จอม วัดทะไมสุสานหัวกะโหลกสงครามเขมรแดง ล่องเรือโตนเลสาป พระอาทิตย์ตกดินเชาพนมบาเค็ง

ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ

สะดวกด่านใหนออกด่านนั้น ปอยเปต ช่องสะงำหรือช่องจอม คณะส่วนตัวรับส่งอุดรธานี

SEE ANGOR WAT AND DIE

ซักครั้งในชีวิตทัวร์เขมรเสียมเรียบกัมพูชา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย มรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ 3 วัน 2 คืน

ปราสาทนครวัด อนุสาวรีย์ทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ” นครวัด “ที่เคยถูกซ่อนไว้ในป่าลึก หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในใจของทุกคน แม้ถูกปลดเพราะแค่แพ้คะแนนโหวต มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย มรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ อลังค์การเทวาลัยศิลปฮินดูที่ยังคงตระหง่านคู่เมือง 900 ปี

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2คืน

โปรแกรมทัวร์เสียมเรียบ กัมพูชา 3 วัน 2คืน

วันแรก
08.30 น.รับคณะจุดนัดพบ เดินทาง สะดวกด่านใหนออกด่านนั้น ปอยเปต ช่องสะงำหรือช่องจอม สำหรับท่านที่รับส่งอุดรธานีต้องออกล่วงหน้า 1 คืน
09.30 น.ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองด่านพรมแดนกัมพูชา ทีมงานอำนวยความสะดวก เดินเท้าผ่านคาสิโนแวะซักแป๊บหาค่าเบียร์หน่อยก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างได เฮง เฮง
10.00 น.ทีมงานมัคคุเทศก์ยินดีต้อนรับ นำท่านออกเดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมือง เดินทางมุ่งหน้าสู่ ” เสียมเรียบ ” เมืองเอกที่สำคัญของกัมพูชาที่อดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเขมร ระยะทาง 135 กิโลเมตร ระหว่างทางฟังเรื่องเล่าขอความเป็นมาของประเทศโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพที่กว่าจะมาทำหน้าที่นี้ได้ ต้องจบการท่องเที่ยวมาโดยเฉพาะ ต้องอ่านไทยเขียนไทยพูดไทยได้ชัดเจน ทำให้ 2 ชั่วโมงครึ่งบนรถจะสนุกไม่น่าเบื่อ แวะชิมกาแฟเขมรซักแก้วระหว่างทางพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันภัตตราคาร TONLE MEKOKONG RESTAURANT
13.30 น.ทีมงานพาคณะท่านเดินทางสู่ ” โตนเลสาป ” ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  วิถีชีวิตหมู่บ้านลอยน้ำ ที่เหมือนหมู่บ้านธรรมดา แต่เปลี่ยนจากเสาเป็นแพ และเดินทางด้วยเรือ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน โรงเรียน โรงหมออนามัย ล้วนตั้งอยู่บนแพทั้งหมด ชมส่วนโค้งสุดตาของโตนเลสาป ที่กว้างไกลสุดตา
       เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มจระเข้ กระเป๋าถือหนังจระเข้ หนัง พวงกุญแจ ที่ระลึก ชมการเลี้ยงจระเข้เพื่อการค้า ใครสนใจเนื้อบ้องตันหรือเนื้อจระเข้เลือกซื้อได้ครับ
16.00 น. วัดทะไม (WAT THMEY KILLING FIELDs) พิพิธภัณฑ์หัวกะโหลกชาวเขมรที่ถูกสังหารหมู่จากสงครามเขมรแดงเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เพื่อแก้ไข
17.00 น.มาเสียมเรียบจะพลาดไม่ได้ สักการะศาลเจ้าพระองค์เจกพระองค์จอม ( เปรี๊ยะอองเจก เปรี๊ยะอองจอม ) ที่ถือว่าเป็นศาลหลักเมืองที่สำคัญของเมือง ลานกิจกรรมชมฝูงค้างคาวแม่ไก่นับ 1,000 ตัว ห้อยหัวนอนบนยอดไม้
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร ชมการแสดงศิลปการร่ายรำอัปสราบนเวทีแสงสีเสียง อย่าลืมชิมเบียร์กัมพูชาที่มีหลากหลายยี่ห้อ แต่แอทมินขอแนะนำAngro Beer ที่มีรสชาติไกล้เคียงกับเบียร์ไทยที่สุดในราคาสะบายกระเป๋า
20.00 น .ส่งคณะที่โรงแรมที่พัก Angkor Holiday Hotel หรือเทียบเท่า រាត្រីសួស្តី เรย์สไตซัวสะเดย์ ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
 07.00 น. អរុណសួស្តី อรุนซัวสะเดย์ รับประทานอาหารโรงแรม
08.00 น. ทีมงานไกด์ทัวร์นำรถโค๊ชรับคณะ เดินทางสู่ ” ปราสาทบันทายศรี ” หรือ บันเตียไสร ปราสาทหินทรายที่แม้ผ่านเวลานับพันปี แต่ลวดลายแกะสลักยังคงชัดเจนราวพึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ หินทรายสีชมภูถูกแกะด้วยฝีมือช่างระดับสูง จำหลักพระอินทร์ทรงข้างเอราวัณ ภาพแกะสลักหินทราบภาพพระยากงส์ถูกประหารโดยพระกฤษณะในวัง
10.30 น. เยี่ยมชมปราสาทหินของจักรวรรดิเขมร ที่ถูกทิ้งร้างหลังจากอาณาจักล่มสลาย ” ปราสาทตาพรหม ” ความลงตัวของตัวอาคารปราสาทโบราณที่ถูกล้อมด้วยรากของต้นสมพงยักษ์ ที่มโหฬารเกาะอาคารอย่างลงตัวน่าอัศจรรย์จนเป็นที่มาของหนัง HOLLY WOOD เรื่อง TOMB RAIDER นำแสดงโดยAngelina Jolie ที่ทำให้ปราสาทหินโบราณแห่งนี้ ต่างเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จนมีคำกล่าวว่า ” SEE ANGOR WAT AND DIE “
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ที่สุดของสถาปัตยกรรมฮินดู วิมานของเทพเจ้าสูงสุดโบราณ หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ” ปราสาทนครวัด ” มรดกโลกที่สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ปฏิมากรรมช่างชั้นสูงรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ภาพแกะสลักนูนต่ำ พิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์การกวนเกษียรสมุทร
            นครธม หรือเมืองพระนคร สะพานนาคราช ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรโบราณใช้เป็นเส้นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมือง
            ยิ่งใหญ่อลังค์การประตูเมืองที่ยอดเป็นพระโพธิสัตว์หันหน้าไป 4 ทิศ เพื่อชมปราสาทบายน ศูนย์กลางอังกอร์ธมหรือนครธมที่ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรทั้งหมด
17.00 น. เขาพนมบาแคง จุดชมพระอาทิตย์ตกที่ลงตัว สวยงามที่สุด ทิวเขาตัดกับแสงอาทิตย์ยามอัศดงงดงามเกินบรรยาย มองเห็นวิวบารายตะวันตกขนาดใหญ่และนครวัด
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์
20.00 น. พักผ่อนตามอัชญาสัย
วันที่สาม
07.00 น. អរុណសួស្តី อรุนซัวสะเดย์ รับประทานอาหารโรงแรม
08.00 น. วัดพรมรัตน์ เรื่องเล่าตำนานผูกพันเรือสีทอง ” พระคุณเจ้าจังหันอุ่น ” นมัสการพระพุทธรูปปาง ปรินิพพานในอุโบสถ รูปวาดร่วมสมัยรอบโบสถ์
10.00 น. เลือกซื้อของที่ระลึกของฝากจากกัมพูชา ” ตลาดปซาจ๊ะ เลือกซื้อรูปวาดรูปแกะสลักไม้จากศิลปินพื้นเมืองเสียมเรียบสวยงาม ไม่แพง
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ทีมงานนำรถโค๊ชรับคณะ เดินทางออกจากเสียมเรียบเพื่อส่งคณะท่านที่ด่านพรมแดนปอยเปต ช่องสะงำหรือช่องจอม ตามความต้องการลูกค้า
15.30 น. ทีมงานส่งคณะด้วยความปลอดภัยและขอบพระคุณที่ใช้บริการ

02-03 ท่าน *รถตู้04-05 ท่าน *รถตู้06-07 ท่าน *รถตู้08-10 ท่าน **MINI BUS11-14 ท่าน **MINI BUS20-25 ท่าน**MINI BUS
3 ดาว
4 ดาว15,00011,0009,5008,5008,0007,500
***พักเดี่ยว เพิ่ม 1,200 บาท
***ไม่รวมทิปไกด์***รวมค่าขนกระเป๋าผ่านตม.

เพิ่มเพื่อน

Previous slide
Next slide