ทัวร์ลาวแบบวีไอพี ทริปเดียวเที่ยว 4 เมือง กินนอนดี โปรแกรมครบ ตั้งราคาไม่มิจ ถูกกฎหมายท่องเที่ยวไทย-ลาว อัปเดตปี 2567

ประเพณีตักบาตรทางเรือลาว

ทัวร์ลาวเวียงจันทน์ เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นรับส่ง อุดรธานี หนองคาย ราคาถูก

เพิ่มเพื่อน

เมืองเฟือง ธรรมชาติกระซิบเบาๆ สายน้ำ ภูเขา หินงอก ดอกผา ทิ้งเรื่องวุ่นๆไว้เบื้องหลังซักครั้ง ให้ธรรมชาติช่วยบำบัด

การบิณฑบาตรทางน้ำ, หรือ “นาวาภิกขาจาร” ประเพณีที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างชุมชนกับแม่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ ในวันที่กำหนด ชาวบ้านจะนำอาหารและเครื่องใช้จำเป็นมาใส่ในตะกร้าและวางบนเรือเล็กๆ เพื่อให้พระสงฆ์ที่ล่องเรือมาตามลำน้ำได้รับบิณฑบาต ประเพณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพและการทำบุญตามคติศาสนาพุทธเท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน

การบิณฑบาตรทางน้ำยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณและการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน โดยชาวบ้านจะรอบริเวณริมน้ำเพื่อใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ที่ผ่านไปมา ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและเต็มไปด้วยความหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมริมน้ำให้สะอาดและน่าอยู่ ซึ่งช่วยให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

เพิ่มเพื่อน

วัดสินไชยาราม

วัดสินไชยาราม
วัดสินไชยาราม สร้างขึ้นเพื่อปกปักรักษาตำนานนิทานเรื่องท้าวสินไช ซึ่งมีความผูกพันธ์กับนางสุมนทาที่ถูกพญายักษ์จับกุมลักพาตัวไปซ่อนไว้ในบริเวณนี้สามารถเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาในส่วนต่างๆของวัด
สวนเวลุวันที่มีพระพุทธรูป 1,250 องค์ และสวนอัมพวันที่เกี่ยวข้องกับนายหมอประจำของพระพุทธเจ้า
วัดนี้ยังมีกิจกรรมทางธรรมะและประเพณีต่างๆ เช่น การไหว้ภาวนาในตอนเช้า ตอนบ่าย และตอนเย็น รวมทั้งสามารถนุ่งขาวห่มขาว บวชขาวจำศีลได้

พญานันโทปนันทะ พญานาคผู้มีอิทธิพลและฤทธิ์มากในตำนานพุทธศาสนา
อาศัยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
หนึ่งในสัตว์ในตำนานที่มีมิจฉาทิฐิ
แต่ภายหลังได้ถูกพระมหาโมคคัลลานะปราบ จึงละมิจฉาทิฐิและนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณ

วัดสินไชยาราม
วัดสินไชยาราม
คนที่ศรัทธาและบูชาพญานาคจะอุดมสมบูรณ์ทั้งทางกายและใจ อยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อน เพราะพญานาคเปรียบเสมือนความมั่งคั่งและทรัพทย์สมบัติ คนที่บูชาพญานาคจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ช่วยให้กิจการการค้าขายเจริญรุ่งเรือง ดึงดูดทรัพย์สิน และเงินทองไหลมาเทมา

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมทริปทัวร์ลาวเมืองเฟืองวังเวียงหลวงพระบางเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ลาว

เวียงจันทน์ เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นรับส่ง อุดรธานี หนองคาย ราคาถูก
฿ 12,000
/ท่าน
  • นอน 3 ดาว
  • รถตู้ VIP
  • รถไฟฟ้าความเร็วสูงลาว-จีน
  • ประกันภัย 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง
  • ซิมเน็ต 5 G
  • ไกด์ลาวตลอดเส้นทาง
ขายดี ปี2567
พระพุทธรูปไม้โบราณ ถ้ำติ่ง
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ชนาธิป ทราเวลเลอร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00994
LINE @
Previous slide
Next slide

เพิ่มเพื่อน