โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ลงฮานอย รับส่งท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

ทัวร์เวียดนามเหนือ

MOANA SAPA พิชิต ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า สะพานแก้วมังกรเมฆ (RONG MAY) หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เฉินก๊วก ชมการแสดง “ระบำตุ๊กตาใต้น้ำ” วัดตามจุ๊ก

ทัวร์เวียดนามเหนือ

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเป็นคณะส่วนตัว 8-10 ท่าน รวมทุกอย่างแล้ว ไม่มีดอกจันใดๆ ไม่ต้องอ่านอะไรยาวๆทั้งสิ้น พิเศษ!! คณะใหญ่ 35 ท่าน ท่านละ 10,500 บาท รวมทิป กี่ท่านก็จัดได้ ในราคามาตรฐาน ออกแบบทริปเองเลย ทิปไกด์และทีมงาน ท่านละ 500 บาท/ท่าน

รับส่งท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายฮานอย ช่วยปรึกษาเรื่องตั๋วราคาถูกจากดอนเมืองฟรี

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย

MOANA SAPA

จุดเช็คอินเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้จริงๆ MOANA SAPA ไฮไลท์ที่โดดเด่นของโปรแกรมเที่ยวเวียดนามเหนือ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั่วโลกเช่นจำลองประตูอันซีนสะท้อนเงาจากบาหลี ใบหน้าMOANAมือยักษ์

ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย

Fansipan Mountain พิชิตยอดเขาฟานซิปัน 

กระเช้าไฟฟ้า Hoang Lien Station กระเช้าไฟฟ้าสลิงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร  

สุดยอดโปรเจค Sun World Fansipan Legend 

เที่ยวเวียดนามเหนือ

สูงที่สุดในเวียดนาม สูง 3,143 เมตร  สมฉายา ” หลังคาอินโดจีน “

เที่ยวเวียดนามเหนือ

พระอมิตาภพุทธะตั้งสูงสูงสุดในเอเชีย สักการะพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์

วัดตามจุ๊ก Tam Chuc Temple

เที่ยวเวียดนามเหนือวัดตามจุ๊ก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในเวียดนาม 5,000 เฮกตาร์ 

กระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร 

วัดหงอก วิหารตามแท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม 

ดศุนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ

เส้นทางท่องเที่ยวค้นคว้าความสงบพุทธรรมของพุทธศานาในเวียดนาม

เที่ยวเวียดนามเหนือ

โปรแกรมท่องเที่ยวฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน 

วันแรก ดอนเมือง ฮานอย

05.30 น.ทีมงาน ” ชนาทิป ทราเวลเลอร์ พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ทีมงานชนาธิปทราเวลเลอร์รอต้อนรับเคาท์เตอร์เช็คอิน อำนวยความสะดวกขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองบินเหินฟ้าสู่ HANOI ประเทศเวียดนาม  วิวอ่าวตังเกี๋ยต่อมหาสมุทรแปซิฟิค

09.30 น.ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย Sân bay Quốc tế Nội Bài ผ่านขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ

               ทีมงานไกด์ทัวร์รับคณะประตูทางออก ขึ้นรถโค๊ทมุ่งหน้าสู่ชายแดนจีน ” เมืองลาวไก ” ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 270 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 

              รับประทานอาหารรกลางวัน (1)  ภัตราคาร BUDABET ”  Quán Nón Budapest “

              เดินทางสู่ เมืองซาปา สัมผัสความสวยงามและวัฒนธรรมที่น่าทึ่งที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม มีการสร้างสถานีบนภูเขาที่สูงถึง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากนั้นนักท่องเที่ยวได้บอกต่อๆกันปากต่อปากในสมัยก่อนที่ไม่มีโซเชี่ยนเน็ตเวิร์ค
สัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชนเผ่าที่ยังคงรักษ์ไว้ ทัศนีย์ภาพของนาขั้นนาขั้นบันไดสัญญลักษณ์ของซาปา

เชิญคณะท่านนั่งลิฟต์กระจกใสสูง 300 เมตรสะพานแก้วมังกรเมฆ (RONG MAY)  2,000 เมตร ตั้งอยู่ในเทือกเขา HOANG LIEN SON บ้านเราเรียกสกายว๊อคแต่ความสูงคนละเรื่องกัน 

         รับประทานอาหารเย็น (2) เดินเล่นรับอากาศเย็นๆ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ขนม เสื้อผ้า กระเป๋าของฝาก ตลาดเลิฟไนท์มาร์เก็ต 
เข้าที่พัก North Star SAPA //Q SAPA/MUONG YHANH SAPA ห้องละ 2 ท่าน Chúc ngủ ngon 

เที่ยวเวียดนามเหนือ

วันที่สอง

             รับประทานอาหารเช้าที่พัก (3) Chào buổi sáng ทีมงานรับคณะเดินทางจากซาปาสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยรถรางไฟฟ้าเหมื่องฮวาที่เมื่อก่อนใช้รถยนต์ต่อด้วย “กระเช้าไฟฟ้า”ที่ยาวที่สุดในเอเชีย 6.3กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่หลังคาอินโดจีน “ฟานสิปัน ” (Fansipan Mountain) ระหว่างทางสัมผัสหุบเขาความสวยงามความหนาวเย็นผ่าน “น้ำตกสีเงิน” มองเห็นหมู่บ้านชาวม้ง Cat Cat Village ในมุมวิวเบิร์ทอาย สูง 3,143 เมตร ท่านที่ชื่นชอบการถ่ายรูป สามารถเดินท้าวผ่านบรรได 600 ขั้น ใช้เวลา 25 นาที เพื่อชื่นชมกับสวนหินต้นอาซาเลียโบราณชมพระพุทธรูปสูงเฉียดเมฆเสียดฟ้า 20 เมตร

พลาดไม่ได้ถ่ายรูปคู่จุกเช็คอินสามเหลี่ยมบนยอดเขา ทอดสายสายตาตามทิวเขาที่ทอดยาวสุกตา ประดับประดาด้วยสายหมอกซึ่งทิวทัศน์จะเปลี่ยนไปทุกวินาทีขึ้นอยู่กับการเตลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ งดงามเกินบรรยาย คุ้มค่าที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเยี่ยมชม

             รับประทานอาหารกลางวัน (4) ภัตตาคาร Red Dao ภัตตาคารตกแต่งสวยงามสไตล์พื้นเมืองซาปา

หมู่บ้านชาวม้งดำ วิถีความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง หมู่บ้านก๊าด ก๊าด CAT CAT VILLAGE ที่มีจุดเด่นลือเลื่องไกลไปทั่วโลกคือ นาขั้นบันได สัมผัสถึงความสุขของชาวบ้านอย่างไกล้ชิด จนรู้สึกถึงความใสซื่อที่การดำรงค์ชีพของมนุษย์กับธรรมชาติ ที่รวมกันได้อย่างลงตัว เลือกอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองของฝากเป็นที่ระลึก

MOANA SAPA สถานที่เช็คอินที่ห้ามพลาดรูปปั้นของ MOANA เป็นตัวละครเอกของการ์ตูน Disney,มือยักษ์ ทำจำลองมือพระพุทธรูป,ทะเลสาบอินฟินิตี้

              รับประทานอาหารเย็น(5)  ภัตตาคาร INDIGO  แปลกตากับพนักงานแต่งกายด้วยชุดชนเผ่า เมนูพิเศษ ไวน์แดง ดาลัด สุกี้รวมมิตร

เดินเล่นพักผ่อนตามอัชญาสัย ราตรีสวัสดิ์ Chúc ngủ ngon 

เที่ยวเวียดนามเหนือ

วันที่สาม

Chào buổi sáng อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้าที่พัก (6)

 เดินทางกลับสู่ “ฮานอย”ใช้เวลาเดินทาง5-6ชม.ระหว่างทางแวะพักผ่อนชิมกาแฟร้านดังเลือกซื้อของฝากที่ทำจากเยื่อไม้ไผ่เช่นผ้าพีนคอ ผ้าคลุมไหล่ สินค้าพื้นเมือง ชุดอ๊าวส่าย หรือ อ๊าวหย่าย (เวียดนาม: áo dài) คือชุดประจำชาติชุดหนึ่งของชาวเวียดนาม

ถึงฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้ ปัจจุบันเป็นเมืองรองแค่โฮจิมินห์ซิตี้เท่านั้น เมืองฮานอยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของเวียดนาม เป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือในอดีตซึ่งปัจจุบันได้รวมเป็นเวียดนาม

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ เชน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เป็นร้านบุฟเฟต์ดั้งเดิมและใหญ่ที่สุดของฮานอย

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สัญลักษณ์ที่สำคัญการต่อสู้ของชาวเวียดนาม มีความสำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

ทำเนียบประธานาธิบดี อาคารเป็นเเบบโคโลเนียลสีเหลือง4ชั้น ที่ฝรั่งเศสใช้ในการปกครองเวียดนามแหลังจากได้รับอิสรภาพเป็นนำมาใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีแห่งแรกของท่านโฮจิมินนห์

บ้านลุงโฮ เป็นอาคารไม้สองชั้นที่มีความเรียบง่ายชั้นบนเป็นที่พักของท่านโฮจิมินห์ด้านล่างใช้สำหรับประชุมสมาชิค โดยมีการจัดเก็บข้าวของไว้เสมือนในอดีต ที่น่าสนใจคือด้านหลังของบ้านมีการสร้างหลุมหลบภัยไว้สำหรับท่านโฮจิมินห์ไว้เพื่อหลบระเบิดในกรณีฉุกเฉิน

วัดเจดีย์เสาเดียว “จั่วโหมดโกด” สถาปัตยกรรมเก่าแก่กว่า400ปีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น  ที่มีเสาไม้แค่เสาเดียวเส้นผ่าสูนย์กลาง1.25 เมตรตั้งอยู่ในสระน้ำขนาดไม่ใหญ่มาก หลังคาทรงจีนมีระเบียงรอบ4ด้านสูง1ชั้น เชื่อกันว่าถ้าได้สักการะแล้ว เจ้าแม่กวนอิมจะให้พรสำหรับคนที่มีบุตรยาก

เจดีย์เฉินก๊วก  สถาปัตยกรรมจีนและเวียดนามสูง 11 ชั้นริมทะเลสาบ มีรูปปั้นพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้าองค์สีขาวประดิษฐานที่ช่องหน้าต่างทั้ง11ชั้น รอบๆเป็นพุทธสถานเก่าแก่ ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ร่มรื่นที่นำมาจากอินเดีย

การเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้าน ” ระบำตุ๊กตาใต้น้ำ” โชว์ถึงวัฒนธรรมการแสดงประวัติศาสตร์การดำรงชีวิต แห่งเดียวในโลก

ช๊อบปิ้งสินค้าที่ระลึก งอบญวน เครื่องเขิน ตุ๊กตาเวียดนาม ภาพเขียนศิลปินท้องถิ่น ย่านถนน36สาย The Old Quarter’s 36 Streets กลางเมืองฮานอย ที่มีถนนตัดผ่าน36สายตามชื่อ แม่ค้าพูดไทยเก่ง ต่อรองตามใจ

รับประทานอาหารเย็น(8) ภัตตาคาร Minh Anh

เที่ยวเวียดนามเหนือ
เที่ยวเวียดนามเหนือ2566

วันที่สี่
Chào buổi sáng อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้าที่พัก (9)
เก็บสำภาระเดินทาง2ชั่วโมงสู่ “แหล่งมรดกโลกฮาลองบก”  HALOANG BAY ON LAND แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เมืองนิงบิงห์ เป็นเมืองชายทะเล ล้อมรอบภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา 99 ยอด
มีร่องรอยทางโบราณคดีแสดงหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ
ล่องเรือนิงห์บิงห์ อ่าวฮาลองบก ฉายากุ้ยหลินเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน(10) ภัตตาคาร Anh Zdung
เดินทางกลับฮานอย มุ่งหน้าท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
รองท้องก่อนเดินทาง อำลาฮานอยด้วยเมนู เฝอเวียดนาม

เที่ยวเวียดนามเหนือฮาลองบก