ปราสาทหินวัดพู ปากเซ แขวงจําปาสัก มรดกโลกสปป.ลาว

ปราสาทหินวัดพู ( Vat Phou ) จําปาสัก

มรดกโลกแห่งที่ 2 ของสปป.ลาว ตั้งลาวใต้อยู่แขวงจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู Vat Phou ตั้งอยูเชิงภูเกล้า เป็นโบราณสถานอารยะธรรมของเขมรที่เป็นเมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาว ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเชิงเขา ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองปากเซไปราว 30 กิโลเมตร

ปราสาทหินวัดพู จําปาสัก

        ปราสาทหินวัดพูจําปาสักเป็นสัก สถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งอยู่บนภู 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจำปาสัก แขวงจำปาสัก จากหลักฐานสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นบนเมืองเก่าของชาวจาม จากร่องรอยวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียเมื่อประมาณศตวรรษที่ 4 และ 5 แห่งคริสตศักราชสมัยอาณาจักรจำปาสัก ถึงบริเวณวัดพูจําปาสักของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล

ปราสาทหินวัดพู จําปาสัก

        หลักฐานจากศิลาจารึกที่ได้จากวัดพูจำปาสักและบริเวณใกล้เคียงนักค้นคว้าทั้งหลายสันนิษฐานว่าเป็นตัวอักษรที่ใช้ในท้ายศตวรรษที่ 5 และ 6 ศิลาจารึกที่ได้จากวัดหลวงเก่าเมืองจำปาสัก นักค้นคว้าได้ให้ทัศนะคติว่าเป็นตัวอักษรที่ใช้ในท้ายศตวรรษที่ 6 ของกษัตริย์ขอมพระนามว่าพระเจ้าเทวะนิกะหรือพระมหาราชาธิราชา

ปราสาทหินวัดพู ปากเซ แขวงจําปาสัก

  จากหลักฐานศิลาจารึกของขอมได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในท้ายศตวรรษที่ 12 ไวว่าพระเจ้าไชยเชษฐาวรมันเกิดที่เมืองชัยภูมิสีละได้เป็นเจ้าชีวิตทั้งหลายอยู่แล้วของเขตคาถาปลุกพระ พระองค์เป็นราชวงศ์วรมันดังนั้นถ้าพิจารณาตามคำจ่าจารึกพระองค์ก็ต้องเป็นใหญ่อยู่นครจำปาสักเช่นเดียวกันเพราะนครจำปาสักเป็นศูนย์กลางของเขตถาปุระ และศิลาจารึกวัดพูจำปาสักก็กล่าวถึงพระเจ้าสุริยวรมันบอกสังกัด 1061 เท่ากับคศ 1139

ปราสาทหินวัดพู

        ศิลาจารึกที่พบเห็นอยู่วัดธาตุประมาณ 30 กิโลเมตรไปด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจำปาสักเขียนเป็นภาษาสันสกฤตกล่าวคำอุทิศและสรรเสริญต่อพระศิวะเทพนักปราชญ์ทั้งหลายตีราคาว่าศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และยังมีศิลาจารึกอื่นๆรอบรอบเมืองจำปาสักกล่าวถึงหลักฐานประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่ 12  

       บริเวณรอบและทางเดิน จะมีต้นจำปาปลูกไว้ประดับเป็นจำนวนมาก เรียงรายที่บันไดทางเดิน ซึ่งต้นจำปาก็คือดอกไม้ประจำชาติลาว แต่ละต้นมีอายุมากกว่า 20 ปีแน่นอน สังเกตุด้วยตาปล่าว เวลาหน้าร้อน จะออกดอกสะพรั่งส่งกลิ่นหอมหวล  ให้นักท่องเที่ยวคลายเหนื่อยจากอากาศที่ระอุ

ปราสาทหินวัดพู

   ที่งดงามมากก็คงจะเป็นบริเวณบันไดทางขึ้น มีลักษณะเป็นซุ้มดอกจำปา สีของดอกตัดกับตัวปราสาท นักท่องเที่ยวได้พักใต้ร่มเงาเพื่อพักผ่อนก่อนเดินทางสู่ชั้นบนของตัวปราสาท

ปราสาทหินวัดพู

      ปราสาทโบราณที่อยู่ชั้นบนสุด ทางการลาวได้ปรับปรุงและนำพระพุทธรูปหิน มาประดิษฐานไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดราบไหว้ขอพร

ปราสาทหินวัดพู

ในปัจจุบันทางการลาวได้นำพระพุทธรูปแกะจากหินทรายมาประดิษฐานไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา ซึ่งก็จะมีพระพุทธรูปเก่าและใหม่และโบราณจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธที่ขาดไม่ได้ว่า จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในสถานที่สักสิทธิ์ทุกแห่งหน ตามความเชื่อของชาวลาวทั่วไป     

ปราสาทหินวัดพู
รถตู้อุดรธานี จอดที่ปากเซ