พระทาดโผ่นหรือพระธาตุโพน THAT PORNH STUPA สะหวันนะเขต สปป.ลาว

พระทาดโผ่น เมืองไซพูทอง สะหวันนะเขต เมื่อ (ภาษาไทยอีสานออกเสียงว่าโพน คือเนินดินที่มีขนาดใหญ่ ) กาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเมืองหล้าน้ำ ซึ่งมนกาลนั้นพระองค์ใช้ชื่อว่า"เวชสาลี"เสด็จมาแสดงธรรมะเทศนาอยู่เนินดินข้างศาลเป็นเวลา 7 คืน มีเหล่าเทวดามนุษย์หรืออมนุษย์ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาเป็นจำนวนมากครั้นเมื่อครบ 7 วันพระองค์เกิดปวดท้องถ่ายหนัก เพียงแค่พระองค์นึกอยากเข้าห้องน้ำเท่านั้นก็มีองค์พญานาคขึ้นมาเนรมิตสร้างธาตุให้กับพระองค์เพื่อปลดทุกข์ หลังจากพระพุทธเจ้าทรงสำเร็จพุทธะกิจแล้วก็เสด็จจากไปคนทั้งหลายจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าพระธาตุโผ่น (ภาษาไทยคือโพน)

ในกาละสมัยต่อมาสมัยล้านช้างเชียงทอง เสวยราชสมบัติโดยสมเด็จพระเจ้าพุทธวงสา เกิดมีศรัทธาพาไพร่ฟ้าของแผ่นดินได้ร่วมกันสร้างปรับปรุงโพนเนินดินแห่งนี้ใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธในบริเวณนี้ และไกล้เคียง ลักษณะของพระธาตุโผ่น มีพระธาตุบริวารอยู่ด้านล่าง 7 ลูก สร้างเมื่อเดือน 12 วันพุธพุทธศักราช 235 ต่อมาสมัยของพระยาเชียงดงเชียงทองได้ถวายดินเป็นทำวัตรทานเพื่อเป็นเขตแดนของพระธาตุโพนท่านได้กรวดน้ำอธิษฐานไว้ว่าถ้าผู้ใดตั้งถิ่นฐานสร้างโรงเรียนสร้างบ้านเข้ามาในเขตของพระธาตุแห่งนี้ต้องได้บูรณะรักษาปฎิบัติการเคารพกล่าวว่าตามครรลองของพุทศานิกชนฤดูกาลตลอดกาลนาน

ชาวลาวโบราณใช้เวลาเกือบ 200 ปีในการสร้าง แม้หลังจากผ่านไปหลายปีชาวพุทธผู้อุทิศตนก็ยังคงแห่กันไปในพื้นที่เพื่อสวดมนต์และถวายเครื่องบูชา การเดินทางทั้งหมดไปยังเจดีย์คือการเดินทางที่ควรค่าแก่การ - ในขณะที่อยู่บนท้องถนนทุ่งนาและเมืองชนบทที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตในสะหวันนะเขต ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางของคุณไปกราบไหว้ โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางจิตวิญญาณ นี่หลายคนเชื่อว่า สันติสุขและความสุขอันยั่งยืนในชีวิต

ลักษณะของพระธาตุโผ่น มีพระธาตุบริวารอยู่ด้านล่าง 7 ลูก สร้างเมื่อเดือน 12 วันพุธพุทธศักราช 235 ต่อมาสมัยของพระยาเชียงดงเชียงทองได้ถวายดินเป็นทำวัตรทานเพื่อเป็นเขตแดนของพระธาตุโพนท่านได้กรวดน้ำอธิษฐานไว้ว่าถ้าผู้ใดตั้งถิ่นฐานสร้างโรงเรียนสร้างบ้านเข้ามาในเขตของพระธาตุแห่งนี้ต้องได้บูรณะรักษาปฎิบัติการเคารพกล่าวว่าตามครรลองของพุทศานิกชนฤดูกาลตลอดกาลนาน

พระธาตุโผ่นนั้นเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสะหวันนะเขตไม่เพียง แต่มีชื่อเสียงในด้านความสง่างามของโครงสร้าง สถานที่ทางศาสนายังถือเป็นบ้านทางจิตวิญญาณของสะหวันนะเขต มาเที่ยวลาวเพื่อค้นหาอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในสะหวันนะเขตรวมถึงความงามอันมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์ พระธาตุโผ่นใช้เวลาเกือบ 200 ปีสำหรับคนลาวโบราณในการสร้างวัดที่มีชื่อเสียงและแม้กระทั่งหลังจากหลายปีที่ผ่านมาชาวพุทธผู้อุทิศตนก็ยังคงแห่กันไปในพื้นที่เพื่อสวดมนต์และถวาย การเดินทางทั้งหมดไปยังเจดีย์คือการเดินทางที่ควรค่าแก่การ - ในขณะที่อยู่บนท้องถนนทุ่งนาและเมืองชนบทที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ดูเหมือนจะให้นักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งในชีวิตในสะหวันนะเขต

พระธาตุโผ่นนั้นซึ่งอาจดูแปลกประหลาด แต่ตามตำนานและความเชื่อของผู้เฒ่านั่น โพนนั้นทำหน้าที่เป็นส้วมของพระพุทธเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันและคืนในช่วงการดผยแผ่ของศาสนาพุทธ หากคุณต้องการซื้อเครื่องบูชาที่เตรียมสดใหม่วางในแผงบางแห่งในบริเวณวัดและวางเจดีย์ไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเคารพเพื่อสำรวจด้านจิตวิญญาณของอนุสาวรีย์ถักมือของคุณด้วยเชือกฝ้ายสีสันสดใสล้างใจและดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเงียบสงบในขณะที่คุณสวดมนต์ ตามความเชื่อของลาวสายผ้าฝ้ายมีความคิดว่าจะมอบความสุขที่ยั่งยืนและทอโดยพระที่มีคาถาของวัด ในปีค.ศ. 1950 ตรงกับพุทธศักราช 2483 จุลศักราช 1305 เดือนเจ็ดแรม 12 ค่ำปีมะเส็งวันเสาร์ภายใต้การนำของพระครูเลื่อมพร้อมกับประชาชนทั้งหลายในเขตตาแสงนาคำโดยการสนับสนุนของเจ้าพระยาโพธิสัตว์จ้าวเมืองคันธบุรีได้ร่วมกันซ่อมแปลงภาพอีกครั้งโดยใช้เงินไปทั้งสิ้น 1000 เหรียญ ได้นำเอาร่ม 100 เหรียญประดับยอดพระธาตุและใช้เงินอีกสาม 17 เหรียญเพื่อทำใบเสมาประดับพระธาตุ

ในรัชกาลสมเด็จพระไชยยาเชษฐาธิราชจนถึงสมเด็จพระเจ้าอนุ พระธาตุโพน พระองค์ได้ทรงรับเป็นอุปถัมภ์บำรุงให้มีสภาพดีเช่นในอดีต พระเจ้าเเห่งอาณาจักร ล้านช้างได้ปฎิบัติตามประเพณีสืบต่อกันมา จนถึงสมัยราชอาณาจักรลาวล้านช้างเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติองค์พระธาตุก็ปราศจากการบำรุงอุปถัมภ์รักษาเชกเช่นเดียวกันกับสิ่งก่อสร้างทั่วๆไปในราชอาณาจักรจนถึงสมัยที่ลาวปัจจุบันได้รับเอกราชแล้ว รัฐบาลโดยการสนับสนุนของสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตก็เลยหันมาเอาใจใส่บำรุงปูชนียสถานทั้งหลายให้ดีขึ้นจวบปัจจุบัน

ไป ไส ดี เช็คสถานที่ท่องเที่ยวในสปป.ลาว ก่อนเดินทาง

ที่ไหนน่าสนใจในลาว เช็คเส้นทาง ประวัติความเป็นมาก่อนเดินทาง
อับเดท 2567

เช่ารถตู้อุดรธานีไปลาว

Van for rent Udon Thani

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าประสบการณ์ในลาว 15 ปี

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าไปสปป.ลาว เน้นบริการ ซื่อสัตย์ รถใหม่
ขั้นตอนข้ามด่านแม่นยำ ไม่ผิดพลาด ถูกกฎหมายทุกขั้นตอน
ราคามาตรฐาน ไม่มีชาร์จ เสนอราคาก่อนเดินทาง ไม่หมกเม็ด
ชำนาญทุกเส้นทางในลาว โดยเฉพาะ เวียงจันทน์ ไม่หลง ไม่อ้อม
ในลาว ทุกคันมี WIFI ( 4 G ) ฟรี ทุกคัน
ไม่ใช่แค่คนขับรถ เหมือนได้ทีมงานเพิ่ม ให้คำปรึกษาเส้นทาง ที่พัก อาหาร
เรายินดีช่วยวางแผนการเดินทางและทำงานของท่านเสร็จให้ทันเวลา
ประสบการณ์จริง ไม่หลอกให้ท่านเสียเวลาอ่าน สอบถามได้

ประสบการณ์ 10 ปีที่ผ่านมา คงจะพอช่วยเหลือท่าน ไม่มากก็น้อย

เราคือทีมงานรถตู้ในอุดรธานีที่ชำนาญเส้นทางในลาวมากที่สุดในโลก

ทีมงานเราเป็นรถตู้ของไทย อยู่ที่อุดรธานี เริ่มต้นจากอุดรธานี รับสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรือไกล้เคียง

การเดินทางไปลาว ต้องทำตามกฎหมายไทย/ลาวให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย สะดวกสำหรับลูกค้าทุกท่าน

5/5
พาสปอร์ตไทยสองเล่มในมือ

ศึกษาดูงานในเวียงจัน แนะนำที่พัก ร้านอาหาร เวียงจันคือบ้านของเรา ไม่หลงไม่อ้อม

ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมคู่ค้าในเวียงจันทน์และทั่วสปป.ลาว

สำรวจตลาดเพื่อวางแผนนำสินค้าเข้าสปป.ลาว

งานกองถ่ายสารคดี,ภาพยนตร์ ประสานงานใบอนุญาตฟรี

ต่อวีซ่าที่กงสุลไทยในเวียงจัน

รับส่งทุกด่านพรมแดนสปป.ลาวหรือเวียตนาม จากอุดรธานี

ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟลาว Long Vein Golf/Lakeview Golf Club/SEA Games Golf Club จองสนาม

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง กัมพูชา เวียดนาม จากอุดรที่น่าสนใจ