Chanatip Traveller
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00994
LINE@
Chanatip Traveller
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00994
LINE@
Chanatip Traveller
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00994
LINE@
Chanatip Traveller
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00994
LINE@
Previous slide
Next slide

พิพิธภัณฑ์พระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง Museum, Luang Prabang, Laos

พระราชวังหลังเก่าที่กษัตริย์ของอาณาจักรลาวล้านช้างถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ห้องท้องพระโรง หอเสวยห้องบรรทมที่สิ่งของหมวกรองเท้าฉลองพระองค์ยังคงอนุรักษ์ รูปเขียนที่สบตาผู้ชม จัดแสดงเครื่องบรรณารักษ์จากมหามิตรทั่วโลกรวมจากสยาม ที่ประเมินค่าไม่ได้

พระราชวังหลวงพะบางหรือหอคำในอดีตมีความหมายคือ พระราชวังทองคำ ตั้งบริเวนริมน้ำ ด้านหน้าตรงข้ามกับพูสี วังแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2447 และ 2452 ในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสยึดครองอาณานิคมในฐานะที่ประทับของราชวงศ์ลาว ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่วังเก่าหลังจากที่เมืองถูกทำลายและปล้นในปี 2430 โดยกองทัพธงดำซึ่งเป็นกลุ่มทหารอาสาจากประเทศจีน ในขณะที่พระราชวังเก่าทำจากวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเช่นไม้สักวังใหม่ทำด้วยอิฐ สไตล์ของมันคือการผสมผสานของฝรั่งเศสและสไตล์ลาวดั้งเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2518 พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามามีอำนาจในการยุติราชวงศ์ลาวราชวงศ์ได้ถูกบังคับให้ออกจากวังหลังจากนั้นก็กลายเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในบริเวณของอาณาเขตวัง ปัจจุบันแบ่งได้เป็นส่วน ตามการใช้งาน 4 ส่วนคือ

1.ห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ เป้นอาคารขนาดใหญ่ ต้อนรับด้วยบันไดหินอ่อนมีปืนใหญ่โบราณ 2 กระบอกวางประดับ หลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ที่มีสัญญลักษณ์ฃ้างสามหัวรูปช้างเอราวัณ 3 เศียร อยู่ภายใต้ฉัตรทองคำ มีพยานาค 16 ตน ขดอยู่ด้านล่าง ประดับด้วยธงชาติของประเทศลาว

2.หอพระบาง อยุ่ด้านขวามือ ลัษณะเป็นหอคล้ายโบสถ์ของวัดเชียงทอง แต่เชิงจะสูงคล้ายโบสถ์ของประเทศไทย ตัวพื้นยกสูงจากระดับพิ้นค่อนข้างสูง อาจเนื่องจากเผื่อไว้ ซึ่งเป็นปกติของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำนั่นเอง ภายในประดิษฐาน พระบางพุทธลาวัลย์ (ພຣະບາງພຸທລາວັນ) หรือ พระบาง (ພຣະບາງ) พระบางเดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงของอาณาจักรขอม จนเมื่อ พ.ศ. 1902 พระเจ้าฟ้างุ้มกษัตริย์แห่งล้านช้างซึ่งมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกับพระเจ้ากรุงเขมร มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประดิษฐานมั่นคงในพระราชอาณาจักร จึงได้ทูลขอพระบางเพื่อมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงของอาณาจักรล้านช้างในขณะนั้น แต่เมื่ออัญเชิญพระบางมาได้ถึงเมืองเวียงคำ (บริเวณแถบเมืองเวียงจันทน์ในปัจจุบัน) ก็มีเหตุอัศจรรย์ขึ้นจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ พระบางจึงได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองนี้จนถึง พ.ศ. 2055 อันเป็นสมัยของพระเจ้าวิชุณราช ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองเวียงคำมาก่อน จึงสามารถนำเอาพระบางขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุนราชในนครเชียงทอง ทำให้เมืองเชียงทองเรียกว่า หลวงพระบาง นับแต่นั้นเป็นต้นมา

3.โรงละคอนพะลักพะราม หรือโรงละครรามเกียรติ์ ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของตัวพระราชวัง ตัวอาคารของโรงละคร เป็นส่วนหนึ่งในอาคารเก่าของวัง อยู่ด้านซ้ยมือ ตรงข้ามกับหอพะบาง เป็นอาคารเก่า สูงสองชั้น ด้านล่างจัดแสดงนิทรรศการรูปถ่ายผลงานของการแสดง จองบัตร

4.โรงราชรถ ภายในจัดเเสดงพาหนะของเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา เป็นรถที่สร้างในสมัยค.ศ.1950-1975 จัดแสดงภายใน แต่ก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแต่ประการใด

ตัวอาคารของโรงละคร เป็นส่วนหนึ่งในอาคารเก่าของวัง อยู่ด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับหอพะบาง เป็นอาคารเก่า สูงสองชั้น ด้านล่างจัดแสดงนิทรรศการรูปถ่ายผลงานของการแสดง จองบัตร

โซนห้องจัดแสดงละครพะลักพะลาม

รูปหล่อของเจ้าชีวิตสีสะหว่างวง หล่อมาจากประเทศรัฐเซีย(อดีตสมัยโซเวียต)หล่อขึ้นในปี ค.ศ.1975 น้ำหนัก 5,000 กิโลกรม ส่งมาถึงประเทศลาวเมื่อปี ค.ศ.1976 ตั้งอยู่หน้าโรงละครพะลักพะลาม หรือเรื่องรามเกียรติ์ ของบ้านเรา

หอพระบาง

ศิลปการแกะสลักรอบหอพะบาง จะเป็นรูปปิดทองลงดำ บางรูปจะติดกระจกตัด แสดงถีงเหล่านางฟ้าและพยานาคที่เป็นปกติของคนริมน้ำโขง ที่มีความเชื่อและผูกพันระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขง

บันไดนาค ราวบันไดก็จะปั้นเป็นรูปพยานาคตามความเชื่อว่า ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ด้วยบันไดแก้วมณีเจ็ดสี ก็มีพยานาคสองตนได้ประคองบันไดโดยการเอาหลังหนุนไว้

โรงราชรถ ภายในจัดเเสดงพาหนะของเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา เป็นรถที่สร้างในสมัยค.ศ.1950-1975 จัดแสดงภายใน แต่ก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแต่ประการใด

ราชรถพระบาง ราชรถคันนี้ใช้สำหรับแห่พระบาง จากหอพิพิธพัณฑ์แห่งชาติหลวงพะบางไปที่วัดใหม่สุวันนะพูมา เพื่อนำองค์พระบางไปประดิษฐานเป็นเวลา 2 คืน 3 วันเพื่อทำพิธีสรงน้ำ หลังจากนั้นก็จะแห่กลับ ตัวราชรถ ทำจากไม้ค้อ ไม้สัก แกะสลักลวดลาย.
ราชรถพระสงฆ์ ราชรถอันนี้ ใช้แทนพระสงฆ์ในขบวนแห่วอหรือแห่นางสังขาร ในเทศการสงกรานต์ ขบวนจะแห่จากวัดธาตุน้อยไปที่วัดเชียงทอง

เลือกโปรแกรมที่ถูกใจ ปรับเปลี่ยนได้ตามสไตด์ คณะส่วนตัว

Van for rent Udon Thani
รถตู้ให้เช่าอุดรธานี
รถตู้อุดรธานี