พิพิธภัณฑ์พระบรมมหาราชวังหลวงพะบาง

Museum, Luang Prabang, Laos

Museum, Luang Prabang, Laos

พระราชวังหลวงพะบางหรือหอคำในอดีตมีความหมายคือ พระราชวังทองคำ ตั้งบริเวนริมน้ำ ด้านหน้าตรงข้ามกับพูสี วังแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2447 และ 2452 ในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสยึดครองอาณานิคมในฐานะที่ประทับของราชวงศ์ลาว ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่วังเก่าหลังจากที่เมืองถูกทำลายและปล้นในปี 2430 โดยกองทัพธงดำซึ่งเป็นกลุ่มทหารอาสาจากประเทศจีน ในขณะที่พระราชวังเก่าทำจากวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเช่นไม้สักวังใหม่ทำด้วยอิฐ สไตล์ของมันคือการผสมผสานของฝรั่งเศสและสไตล์ลาวดั้งเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2518 พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามามีอำนาจในการยุติราชวงศ์ลาวราชวงศ์ได้ถูกบังคับให้ออกจากวังหลังจากนั้นก็กลายเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Museum, Luang Prabang, Laos
ในบริเวณของอาณาเขตวัง ปัจจุบันแบ่งได้เป็นส่วน ตามการใช้งาน 4 ส่วนคือ

1.ห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ เป้นอาคารขนาดใหญ่ ต้อนรับด้วยบันไดหินอ่อนมีปืนใหญ่โบราณ 2 กระบอกวางประดับ หลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ที่มีสัญญลักษณ์ฃ้างสามหัวรูปช้างเอราวัณ 3 เศียร อยู่ภายใต้ฉัตรทองคำ มีพยานาค 16 ตน ขดอยู่ด้านล่าง ประดับด้วยธงชาติของประเทศลาว

หอหอพระบาง

2.หอพระบาง อยุ่ด้านขวามือ ลัษณะเป็นหอคล้ายโบสถ์ของวัดเชียงทอง แต่เชิงจะสูงคล้ายโบสถ์ของประเทศไทย ตัวพื้นยกสูงจากระดับพิ้นค่อนข้างสูง อาจเนื่องจากเผื่อไว้ ซึ่งเป็นปกติของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำนั่นเอง ภายในประดิษฐาน พระบางพุทธลาวัลย์ (ພຣະບາງພຸທລາວັນ) หรือ พระบาง (ພຣະບາງ) พระบางเดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงของอาณาจักรขอม จนเมื่อ พ.ศ. 1902 พระเจ้าฟ้างุ้มกษัตริย์แห่งล้านช้างซึ่งมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกับพระเจ้ากรุงเขมร มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประดิษฐานมั่นคงในพระราชอาณาจักร จึงได้ทูลขอพระบางเพื่อมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงของอาณาจักรล้านช้างในขณะนั้น แต่เมื่ออัญเชิญพระบางมาได้ถึงเมืองเวียงคำ (บริเวณแถบเมืองเวียงจันทน์ในปัจจุบัน) ก็มีเหตุอัศจรรย์ขึ้นจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ พระบางจึงได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองนี้จนถึง พ.ศ. 2055 อันเป็นสมัยของพระเจ้าวิชุณราช ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองเวียงคำมาก่อน จึงสามารถนำเอาพระบางขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุนราชในนครเชียงทอง ทำให้เมืองเชียงทองเรียกว่า หลวงพระบาง นับแต่นั้นเป็นต้นมา (ข้อมูล)จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Museum, Luang Prabang, Laos

3.โรงละคอนพะลักพะราม หรือโรงละครรามเกียรติ์ ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของตัวพระราชวัง ตัวอาคารของโรงละคร เป็นส่วนหนึ่งในอาคารเก่าของวัง อยู่ด้านซ้ยมือ ตรงข้ามกับหอพะบาง เป็นอาคารเก่า สูงสองชั้น ด้านล่างจัดแสดงนิทรรศการรูปถ่ายผลงานของการแสดง จองบัตร

Museum, Luang Prabang, Laos

4.โรงราชรถ ภายในจัดเเสดงพาหนะของเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา เป็นรถที่สร้างในสมัยค.ศ.1950-1975 จัดแสดงภายใน แต่ก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแต่ประการใด

Museum, Luang Prabang, Laos
Museum, Luang Prabang, Laos

ตัวอาคารของโรงละคร เป็นส่วนหนึ่งในอาคารเก่าของวัง อยู่ด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับหอพะบาง เป็นอาคารเก่า สูงสองชั้น ด้านล่างจัดแสดงนิทรรศการรูปถ่ายผลงานของการแสดง จองบัตร

โซนห้องจัดแสดงละครพะลักพะลาม

รูปหล่อของเจ้าชีวิตสีสะหว่างวง หล่อมาจากประเทศรัฐเซีย(อดีตสมัยโซเวียต)หล่อขึ้นในปี ค.ศ.1975 น้ำหนัก 5,000 กิโลกรม ส่งมาถึงประเทศลาวเมื่อปี ค.ศ.1976 ตั้งอยู่หน้าโรงละครพะลักพะลาม หรือเรื่องรามเกียรติ์ ของบ้านเรา

Museum, Luang Prabang, Laos

หอพะบาง

Museum, Luang Prabang, Laos
Museum, Luang Prabang, Laos
Museum, Luang Prabang, Laos
Museum, Luang Prabang, Laos
ศิลปการแกะสลักรอบหอพะบาง จะเป็นรูปปิดทองลงดำ บางรูปจะติดกระจกตัด แสดงถีงเหล่านางฟ้าและพยานาคที่เป็นปกติของคนริมน้ำโขง ที่มีความเชื่อและผูกพันระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขง
Museum, Luang Prabang, Laos
บันไดนาค ราวบันไดก็จะปั้นเป็นรูปพยานาคตามความเชื่อว่า ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ด้วยบันไดแก้วมณีเจ็ดสี ก็มีพยานาคสองตนได้ประคองบันไดโดยการเอาหลังหนุนไว้
Museum, Luang Prabang, Laos
Museum, Luang Prabang, Laos
โรงราชรถ ภายในจัดเเสดงพาหนะของเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา เป็นรถที่สร้างในสมัยค.ศ.1950-1975 จัดแสดงภายใน แต่ก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแต่ประการใด
Museum, Luang Prabang, Laos
ราชรถพระบาง ราชรถคันนี้ใช้สำหรับแห่พระบาง จากหอพิพิธพัณฑ์แห่งชาติหลวงพะบางไปที่วัดใหม่สุวันนะพูมา เพื่อนำองค์พระบางไปประดิษฐานเป็นเวลา 2 คืน 3 วันเพื่อทำพิธีสรงน้ำ หลังจากนั้นก็จะแห่กลับ ตัวราชรถ ทำจากไม้ค้อ ไม้สัก แกะสลักลวดลาย.
Museum, Luang Prabang, Laos
ราชรถพระสงฆ์ ราชรถอันนี้ ใช้แทนพระสงฆ์ในขบวนแห่วอหรือแห่นางสังขาร ในเทศการสงกรานต์ ขบวนจะแห่จากวัดธาตุน้อยไปที่วัดเชียงทอง

เช่ารถตู้อุดรธานีไปลาว

Van for rent Udon Thani

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าประสบการณ์ในลาว 10 ปี

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าไปสปป.ลาว เน้นบริการ ซื่อสัตย์ รถใหม่

ขั้นตอนข้ามด่านแม่นยำ ไม่ผิดพลาด ถูกกฎหมายทุกขั้นตอน

ราคามาตรฐาน ไม่มีชาร์จ เสนอราคาก่อนเดินทาง ไม่หมกเม็ด

ชำนาญทุกเส้นทางในลาว โดยเฉพาะ เวียงจันทน์ ไม่หลง ไม่อ้อม

ในลาว ทุกคันมี WIFI ( 4 G )ฟรี ทุกคัน

ไม่ใช่แค่คนขับรถ เหมือนได้ทีมงานเพิ่ม ให้คำปรึกษาเส้นทาง ที่พัก อาหาร

เรายินดีช่วยวางแผนการเดินทางและทำงานของท่านเสร็จให้ทันเวลา

ประสบการณ์จริง ไม่หลอกให้ท่านเสียเวลาอ่าน สอบถามได้

ประสบการณ์ 10 ปีที่ผ่านมา คงจะพอช่วยเหลือท่าน ไม่มากก็น้อย

เราคือทีมงานรถตู้ในอุดรธานีที่ชำนาญเส้นทางในลาวมากที่สุดในโลก

ทีมงานเราเป็นรถตู้ของไทย อยู่ที่อุดรธานี เริ่มต้นจากอุดรธานี

รับสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรือไกล้เคียง

การเดินทางไปลาว ต้องทำตามกฎหมายไทย/ลาวให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย สะดวกสำหรับลูกค้าทุกท่าน

5/5
พาสปอร์ตไทยสองเล่มในมือ

ศึกษาดูงานในเวียงจัน แนะนำที่พัก ร้านอาหาร เวียงจันคือบ้านของเรา ไม่หลงไม่อ้อม

ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมคู่ค้าในเวียงจันทน์และทั่วสปป.ลาว

สำรวจตลาดเพื่อวางแผนนำสินค้าเข้าสปป.ลาว

งานกองถ่ายสารคดี,ภาพยนตร์ ประสานงานใบอนุญาตฟรี

ต่อวีซ่าที่กงสุลไทยในเวียงจัน

รับส่งด่านพรมแดนสปป.ลาวหรือเวียตนาม จากอุดรธานี

ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟลาว Long Vein Golf/Lakeview Golf Club/SEA Games Golf Club จองสนาม

ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟลาว Long Vein Golf/Lakeview Golf Club/SEA Games Golf Club จองสนาม

Van for rent Udon Thani
รถตู้ให้เช่าอุดรธานี
รถตู้อุดรธานี