APC_3331-1600x900

หาดทรายดำ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมมะขาม

หาดทรายดำที่มีเพียง 1 ใน 5 แห่งของโลก ผืนป่าชายเลนที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพืชชายเลน เช่น ต้นโกงกาง แสม ตะบูน ลำพู ตาตุ่มทะเล ตลอดจน นกชายเลน และสัตว์อีกนานาชนิด

หาดทรายดำ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมมะขาม

          ประวัติความเป็นมาหาดทรายดำเป็นหาดแห่งเดียวในสยามและมี 5 แห่งเท่านั้นในโลกคือที่ไต้หวันมาเลเซียแคลิฟอร์เนียฮาวายและประเทศไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตราดบริเวณหมู่ที่ 1, 6 ต. แหลมงอบ อ. แหลมงอบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมมะขามมีลักษณะเป็นหาดทรายสีดำห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนผืนใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพันธุ์ไม้และทรัพยากรสัตว์น้ำในอดีตป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมต่อมาได้มีการปลูกป่าชายเลนเสริมในพื้นที่โดยนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นทำให้ปัจจุบันป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำมีความอุดมสมบูรณ์ได้รับการฟื้นฟูเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในการประกอบอาชีพ 

           เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น่าวัยอ่อนชนิดต่างๆปดปูแสมปลาชนิดต่างๆหอยขี้ค้อนเป็นต้นทรายดำแห่งนี้มีชื่อทางวิชาการว่าไลโมไนต์ (Limonite) ลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดงไปจนถึงดำเป็นแร่ที่เกิดจากการยุบสลายตัวของเศษเหมืองและเปลือกหอยและผสมด้วยควอตซ์ หรือเป็นการผุกร่อนของเหล็กในทางการแพทย์ไม่มีผลทางการรักษาโรค

APC_3346-1600x900

            หาดทรายอยู่บริเวณแนวชายฝั่งอำเภอแหลมงอบจากบ้านเยายม่อมต่อเนื่องไปจนถึงทิศตะวันออกไปเป็นระยะทางประมาณ 1500 เมตรห้อมล้อมไปด้วยป่าชายเลนอยู่ในป่าชายเลนแหลมมะขาม ในการกำกับดูแลของศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 ตราดและรูปแบบคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอและชุมชนพบทรายดำสะสมตัวอยู่บนพื้นทั้งในป่าชายเลนและแนวชายฝั่งมีความกว้างประมาณ 300 เมตรยาว 1500 เมตรจนถึงบ้านยายม่อม

APC_3333-1600x900
APC_3349-1600x900
หาดทรายดำ ตราด
APC_3360-1600x900

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

APC_3392-1600x900
APC_3410-1600x900
APC_3431-1600x900
APC_3419-1600x900
APC_3416-1600x900
APC_3418-1600x900
APC_3415-1600x900