ห้องกำเนิดหมากแข้ง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความเป็นมาอุดรธานี

Udon_Thani

อดีตของเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เมืองใหญ่อันดับ 6 ของประะเทศ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เผยถึงหลักฐานที่แสดงว่า เคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ มานับกว่า 7,00 ปี

จาก"กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" มีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและกองทัพอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตร ของฝั่งแม่น้ำโขง

กรมหมื่นประจักษ์สิลปาค จำเป็นต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามา ห่างจากแม่น้ำโขงราว 50 กิโลเมตร จนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อ"บ้านเดื่อหมากแข้ง "

ทรงบัญชาให้ตั้งศูนย์มณฑลลาวพวน และตั้งกองทหารขึ้น สังกัดเมืองหนองคายขึ้นการปกครองกับมณทลลาวพวน

มีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้งอยู่ ในการปกครองของ"มณฑลอุดร"

หลังการเปลื่ยนแปลง การปกครองในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอำเภอเท่า นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไป

สรุปคือจากหลักฐานที่กล่าวมา เมืองอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยบังเอิญ เพราะเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งจากเมืองอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขุมชน ที่รวมตัวจากความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศ

ปัจจุบันเมืองอุดรธานี ได้มีความเปลี่ยนแปลงมาก

เป็ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประตูเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ เช่น ลาว เวียตนาม เนื่องจากมีสายการบินที่มากที่สุดขึ้น-ลงและสนามบินที่ใหญ่ที่สุด ในภาคอีสาณ

รถตู้ VIP อุดรธานี

คำขวัญของจังหวัดอุดรธานี

กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง

ลือเลื่องแหล่งธรรมะ

อารยธรรมห้าพันปี

ธานีผ้าหมี่ขิด

ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง”

ข้อมูลเบื้องต้น

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี

ดอกทองกวาหรือ ดอกจาน

พื้นที่

11,730.302 ตร.กม. อันดับที่ 11

ประชากร

1,586,666 คน พ.ศ. 2561 อันดับที่ 6

หน่วยการปกครอง

20 อำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน

การคมนาคมสู่อุดรธานี

สถานีรถไฟอุดรธานี

การเดินทางไป อุดรธานี

ป้ายสถานีรถไฟอุดรธานี

การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน

ป้ายสถานีรถไฟอุดรธานี

โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอุดรธานี

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี

เป็ดสันติภาพหนองประจักษ์

หนองประจักษ์

วัดถ้ำสุมณฑา วังสามหมอ

วัดถ้ำสุมณฑา วังสามหมอ

วัดภูทองเทพนิมิต

วัดภูทองเทพนิมิต

ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี

ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหนองคาย บ้านไกล้เรือนเคียง

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย หนองคาย

ลานพญานาค หนองคาย

ลานพญานาค หนองคาย

หลักเมืองหนองคาย

หลักเมืองหนองคาย

ท่าเสด็จ หนองคาย

ท่าเสด็จ

สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1

สพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1

สพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1

สกายวอร์ค วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม

สกายวอร์ค วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม