วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา (วัดผาสุการาม)

วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา (วัดผาสุการาม) วังสามหมอ อุดรธานี

สถานที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลผาสุก อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี

เป็นรอยต่อพื้นที่ ๓ จังหวัด จ.กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร และ จ.อุดรธานี

ระยะทางจากตัวเมืองอุดรธานีราว 98 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

สถานที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลผาสุก อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี

ปัจจุบัน ท่านพระครูสาธุกิจจารักษ์ (หลวงพ่อเหรียญชัย มหาปัญโญ) เป็นเจ้าอาวาส

ป้ายวัดถ้ำสุมณฑาภาวนา

ปัจจุบันเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา (วัดผาสุการาม)
วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา
วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา

บริเวณวัด ตั้งอยู่บนเขาริมหน้าผา มองเห็นเทือกเขาภูพานสุดตา สวยงามเกินจะบรรยาย

วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา

ด้านหลังศาลา คือหน้าผาหินสูงชัน สามารถเดินขึ้นได้ มีบันไดเดินรอบๆ

วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา (วัดผาสุการาม) วังสามหมอ

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ลานจอดรถ ริมหน้าผา ในวันอากาศดี จะมองเห็นทิวทัศน์สวยงามสุดตา