วัดท่าคก เชียงคาน เลย

วัดท่าคก

วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงคานมานานร่วม 200 ปีแต่เดิมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำที่มีลักษณะเป็นคุ้งน้ำวนซึ่งชาวเชียงคานเรียกว่า"คก"จึงได้ตั้งชื่อว่าวัดท่าคกและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึกได้บันทึกเรื่องราวและประวัติติศาสตร์ความเป็นมาของวัดนี้ว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เมืองเชียงคานยังครึ่งอยู่กับมณฑลพิษณุโลกเมื่อปีพ.ศ. 2395

วัดท่าคก

วัดท่าคกตั้งอยู่เลขที่ 25 บ้านเชียงคานหมู่ที่ 2 ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งานโฉนดเลขที่ 270 ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 3 ศอก ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 15 วา 1 ศอก ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 5 วา 1 ศอก ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 3 วา

วัดท่าคก
สร้างโดยพระยาศรีออรตฮาต (สีทา)เจ้าเมืองเชียงคานในสมัยนั้น ได้ร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินสยามมิให้ถูกฝรั่งเศสรุกล้ำพื้นที่เข้ามาจากการล่าอาณานิคมมากขึ้นจึงได้ออกอุบายสร้างวัดท่าคกนี้ขึ้นเพื่อกันพื้นที่เอาไว้วัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคานแล้วยังถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมจากหลายชนชาติ
วัดท่าคก
Tha Khok Temple - Chiang Khan
ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถที่มีศิลปะลวดลายแบบฝรั่งเศสอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโบสถ์และขอบหน้าต่างที่คาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองดินแดนฝั่งลุ่มน้ำโขงส่วนตัวอุโบสถจะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตามแบบศิลปะล้านช้างตกแต่งด้วยปูนปั้นเพดานไม้วาดลวดลายเขียนสีแบบโบราณภายในยังเป็นที่ประดิษฐานของพระประทานปางมารวิชัยศิลปะปูนปั้นล้านช้างที่ชาวเชียงคานเคารพบูชามานานทั้งนี้บริเวณหน้าโบสถ์ยังมีศิลาจารึกที่บ่งบอกถึงเรื่องราวการสร้างวัดที่เขียนด้วยตัวอักษรธรรมอีสานไว้ด้วย
วัดท่าคก
วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย

งานประติมากรรมส่วนใหญ่ของลาวจึงเป็นที่นิยมเขียนขึ้นเพื่อความสวยงาม ความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเครื่องมือสื่อสารให้มีความเข้าใจและซาบซึ้งในเรื่องราวพุทธศาสนาแก่ผู้เลื่อมใส

วัดท่าคก
วัดท่าคก
วัดท่าคก

พระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานในโบสถ์ เนื่องจากภายในพระอุโบสถ์มีขนาดเล็ก ทำให้จำเป็นต้องปล่อยที่ว่างไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนไว้กราบไหว้ พระพุทธรูปที่โบสถ์ของวัดนี้มีแค่นี้เองครับ

วัดท่าคก
วัดท่าคก

ตัวพระอุโบสถ์หรือสิม เป็นอาคารขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ช่างแปลกเหลือเกิน เพราะแม้ว่าตัวหลังคาจะเป็นศิลปรัตนโกสินทร์คือหลังคาสูงมีช่อฟ้าใบระกาหน้าจั่วเหมือนวัดไทยทั่วไป แต่ที่วัดท่าคกแห่งนี้ ศิลปของสิม แน่นอนต้องมีบางส่วนของล้านช้างนอนเพราะเคยเป็นอาณาจักรเดียวกัน

วัดท่าคก เชียงคา
วัดท่าคก

การใช้สีชาวเป็นสีพิ้นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลก แต่ลวดลายที่ติดรอบ บางอันจะเป็นรูปคล้ายศิลปจีนหรือเวียตนามมากกว่าเช่น ลวดลายภาพวาดดอกเหมยที่ด้านหลัง 5 ดอก ที่มีสีเหลือง,น้ำเงิน,เขียว,น้ำตาล,เทา เป็นรูปวาดธรรมดา ที่ไม่มีอะไรมาประกอบ ทำให้มองดูไม่ใช่ศิลปของล้านช้างแน่นอน

วัดท่าคก
วัดท่าคก
รถตู้อุดรธานี ให้เช่าเหมาพร้อมคนขับ
วัดโพธิสมภรณ์

เน้นบริการ ซื่อสัตย์

รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ

ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ

วันละ 1,800 บาทไม่รวมน้ำมันไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน

ดูแลลูกค้าในวัยซนและคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน เราสัญญา

เพิ่มเพื่อน

รถตู้อุดรธานี VIP