วัดป่าดงหนองตาล ต.กุดสระ อุดรธานี

วัดป่าดงหนองตาล

ขอพรหลวงปู่ดงหนองตาล กราบสักการะพระลีลามหามุณีปฎิมากร พระพุทธสิทธิการมงคลชัย(หลวงพ่อสำเร็จ) ลานบูชาองค์พระมหาจักรพรรดิสระน้ำขอมกลางแผ่นศิลาแลง บ่อน้ำซ่างหิน1,000 ปี ปู่เกศแก้วนาคาธิบดี สักการะเจดีย์ศรีขุนตาลโบราณ 1,000 ปี ร่วมสร้าง เจดีย์ศรีเวียงตาล

วัดป่าดงหนองตา
วัดป่าดงหนองตาล

จากเรื่องเล่าตำนานจากบรรพบุรุษปากต่อปากที่บริเวณวัดป่าดงหนองตาล เดิมมีชุมชนโบราณเก่าแก่ที่อพยพมาจากอาณาจักรลาวล้านช้าง เมืองพวน เชียงขวาง (เพราะที่นั่นภูมิประเทศเป็นเนินเขาขาดความอุดมสมบูรณ์แถมยังมีอากาศที่หนาวเย็นมีลมพัดแรงทั้งปี)และเวียงจันมาตั้งหลักปักรากฐานที่นี่ ต่างสร้างบ้านแปงเมืองทำมาหากินจนกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่โตกลายเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของการเดินทางจากหนองหารใหญ่(จังหวัดสกลนคร)มาหนองหารเล็กผ่านไปยังลาวล้านช้างเมืองเวียงจัน หลวงพระบางและเชียงขวาง เนื่องจากมีแหล่งน้ำสำคัญแห่งหนึ่งมีขนาดใหญ่มีต้นตาลมากมายรายล้อมโดยรอบจึงเป็นที่มาของชื่อของเมืองนี้ตามภูมิประเทศว่า ” เวียงหนองต้นตาล ” หรือ ” เวียงหนองตาล “

รูปวาดพระยานาคในน้ำ

ซึ่งผู้เฒ่าได้เล่าขานถึงตำนานที่ผ่านมาได้บอกต่อๆกันมาว่า ชุมชนหนองตาลแห่งนี้มีขนาดใหญ่ มีการตั้งชุมชนตลาด ร้านค้า โรงแรมที่พัก มีธุระกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราสินค้า มีโรงตีเหล็กมีการหลอมเหล็ก ทองคำ หล่อพระ มีการสร้างศานสถานหลายแห่งเป็นศิลปศาสนาพุทธและศาสนาพราห์ม มีการค้นพบทรากเศษของใช้จำพวกไหถ้วยจานเครื่องประดับโบราณจำนวนมาก ต่อมาได้ค้นพบยอดเจดีย์เก่าแก่ได้ชื่อว่า ” ยอดเจดีย์ศรีเวียงตาล ” ตามชื่อของเมืองเวียงหนองตาลจวบปัจจุบัน

วัดป่าดงหนองตาล

ในเวลาต่อมา ” สำนักงานศิลปากรที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ” ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านภาชนะของใช้จากกรมศิลปากรบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเข้าตรวจสอบ และเริ่มให้มีการจัดสร้าง ” พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีเวียงตาล ” เพื่ออนุรักษ์และเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆของเอกสารวัตถุโบราณทั้งหมดมาจัดแสดงโดยนำทั้งหมดมาแสดงไว้ในอุโบสถทรงประยุกต์หลังใหม่ที่มีความสวยงามร่วมสมัยที่สร้างบนฐานสิมขิงหินขอมโบราณ
หลังจากได้มีการค้นพบยอดเจดีย์โบราณอายุเก่าแก่หลายร้อยปี เจ้าของที่ดินก็ได้มีการปรวารณาถวายที่ดินให้กับวัดเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กำลังมีการก่อสร้างในขณะนี้ โดยในส่วนของรากฐานก็ได้สำเร็จเรียบร้อย เหลือในส่วนองค์เจดีย์ ที่ยังไม่ทันได้ลงมือ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา คนละไม้คนละมือ เพื่อสร้างอนุสรณ์ของพุทธศาสนายั่งยืนสืบไป

พิพิธภัณฑ์ชุมชน วัดป่าดงหนองตาล
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดป่าดงหนองตาล

เข่ารถตู้อุดรธานี

รถตู้อุดรธานี

รถตู้อุดรธานี VIP ให้บริการเช่าเหมาพร้อมคนขับนำเที่ยว อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย ด้วยรถตู้อุดร เบาะวีไอพี8-10ที่นั่งราคาถูกอับเดทปี 2566 ฟรี !!! แนะโปรแกรมท่องเที่ยวแบบระเอียด แนะนำที่พัก ร้านอาหาร บริหารเวลาของการท่องเที่ยว.

อุดรธานี โดย P TUERNG
สระขอมโบราณ

สระน้ำขอมโบราณกลางแผ่นศิลาแลงมีพญานาคเป็นผู้รักษาดุแลทางเข้าสู่เขตแดนลับแลใต้สระน้ำขอม

สระขอมโบราณ
สระขอมโบราณ

ค้นพบโดยบังเอิญตอนเปิดหน้าดิน เพื่อก่อสร้างเจดีย์ศรีเวียงตาล พบว่ามีตาน้ำพุ่งออกมาจากลานแผ่นหินศิลาแลงขนาดใหญ่ น้ำมีสีฟ้าใส ประมาณ 11 บ่อ

หลวงพ่อเกศแก้ว

พระพุทธเกศแก้ว สัตตนาคามหามุณี ศรีเวียงตาล ( หลวงพ่อเกศแก้ว )

วัดป่าดงหนองตาล
หลวงพ่อเกศแก้ว

คำสักการะพ่อปู่เกศแก้ว-แม่ย่าละอองดาว
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
นะโมพุทธา นะโมมีนา นะโมปัญญา นะมามิหัง ประสิทธิลาภัง
พ่อปู่เกศแก้ว วิสุทธิเทวา นาคาธิบดี ศรีเวียงตาล
แม่ย่าละอองดาว วิสุทธิเทวา นาคาธิบดี ศรีเวียงตาล
อะหังวันทา นะมีมาตา สัพเพลาภา
พะหูชะนา อะระหังพุทธา ภะวันตุ เม ฯ

ฐานรากมหาเจดีย์ ศรีเวียงตา

มหาเจดีย์ศรีเวียงตาล ที่กำลังก่อสร้าง ออกแบบให้มีความสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ออกแบบตามยอดเจดีย์โบราณที่เคยค้นพบที่คาดว่ามีเมืองโบราณตั่งอยู่บริเวณนี่

ฐานรากมหาเจดีย์ ศรีเวียงตาล
ฐานรากมหาเจดีย์ ศรีเวียงตา

มหาเจดีย์ศรีเวียงตาล กำลังสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ ด้านความเป็นมาของพื้นที่ และเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก พระสังฆราชองค์ที่ 19 วัดบวรนิเวศวิหาร

พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล

พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล อายุ 1,000 ปี

ในอดีตเจดีย์ศรีขุนตาล เป็นเพียงซากปรักหักพังของเศษดินเหนียวโบราณขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะนำผ้าแพรสีแดงมามัดผูกไว้กับต้นไม้เพื่อให้คนได้ศักการะบูชา ตามความเชื่อ ปัจจุบันองค์เจดีย์ได้รับการบูรณะชึ้นใหม่ด้วยแรงศรัทธาจากญาติธรรมทุกฝ่าย

พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล
พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล

เป็นช่องทางลับโบราณลงสู่แดนลับแลทะลุถึงใต้ฐานพระเจดีย์ศรีขุนตาล 

พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล

ในฤดูฝนน้ำจะดันขึ้นมาจากช่องหินจนเต็มบ่อ ในหน้าแล้งน้ำจะลดลงจนแห้ง บ่อนี้จะทะลุเข้าใต้ฐานเจดีย์ศรีขุนตาลได้ ชาวบ้านจะถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต่างก็จะเอาขวดน้ำมาตักกลับบ้านเพื่อพรมญาติที่ไม่ได้มาด้วยเพื่อเป็นศิริมงคล

พ่อปู่ขุนตาล

สักการะบูชา พ่อปู่ขุนตาล

พ่อปู่ขุนตาล
พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล

คาถาบูชา พ่อปู่ขุนตาล


จุดธูป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ
อะหัง วันนทามิ ทูระโต
อะหัง วันนทามิ ธาตุโย
อะหัง วันนทามิ สัพพะโส
พ่อปู่ขุนตาล อะหัง วันนทา
สิทธิโภคา สิทธิลาภา
สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา
สะมาคะตา มะนามีพา ภะวันตุ เมฯ

บ่อน้ำซ่างหินโบราณ 1,000 ปี

บ่อน้ำโบราณ วั
บ่อน้ำโบราณ

บ่อน้ำแห่งเดียวของชุมชนที่หล่อเลี้ยงทั้งวัดและชาวบ้านไกล้เคียง บ่อน้ำแห่งนี้ใสสะอาดและไร้กลิ่น ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเหือดแห้ง มีน้ำออกมาทั้งปี ปัจจุบันน้ำบ่อนี้ก็ยังคงมี แต่ไม่ได้นำมาใช้อุปโภคบริโภคเหมือนก่อนทางวัดก็ได้ปรับปรุงบริเวณให้สวยงาม พร้อมมุงหลังคาไว้สวยงาม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล

โซนอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล

โซนอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล จะแบ่งเนื้อที่ไว้ไม่มาก เป็นอุโบสถทรงประยุกต์ล้านนาและไทยอีสาณ ซึ่งเป็นสิมโบราณที่ก่อด้วยหินศิลาแลงตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งจะมีคนไม่ดีมาแอบลักลอบเพื่อหาของดีตามความเชื่อ จึงจำเป็นต้องรื้อทิ้งและสร้างอุโบสถใหม่ลงแทนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล

พระพุทธเมตตา พระประธานอุโบสถ

สักการะพระพุทธเมตตา พระประธานอุโบสถ เพื่อขอพรเรื่องเมตตามหานิยม ค้าขายร่ำรวย ปลดหนี้ จึงได้เรียกว่า ” หลวงพ่อเมตตา “​

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล

ภายในอุโบสถนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและหลวงพ่อเมตตาแล้วยังเป็นที่เก็บรักษาชิ้นส่วนโบราณที่ขุดค้นพบ โดยแสดงโชว์บางส่วน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล

ด้านข้างมีก้อนซีเมนต์ที่มีรอยเขียนไว้ว่าเป็น ” ผญาพุทธธรรมนาย 16 ข้อ “

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล

ตัวโบสถ์ของพิพิธภัณฑ์แม้ว่าหลังจะไม่ใหญ่มาก แต่ก็ก่อสร้างอย่างพิถีพิถันสวยงาม

พระลีลามหามุนีปฏิมากร 

พระประทานองค์แรกของวัด สร้างเมื่อครั้งที่พระอธิการพิศนุเข้ารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส ประทับยืนประดิษฐานเป็นประธานอยู่บริเวณลานปฏิบัติธรรมด้านข้างอุโบสถทิศใต้

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีเวียงตาล

พระประธานองค์รองที่ประดิษฐานอยู่บนศาลาการเปรียญใหญ่ของวัด เทหล่อด้วยเนื้อเงินโบราณทั้งองค์ โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อยเป็นประธานในพิธีเทหล่อ

ขอบพระคุณข้อมูลจากแผ่นพับที่ได้แจกฟรีมาจากทางวัดครับ ส่วนรูปภาพเป็นภาพจากทีมงานชนาธิปทราเวลเลอร์

วัดป่าดงหนองตาล

พระอธิการพิศนุ สันตมโน (เจ้าอาวาสวัดป่าดงหนองตาล) โทร. 085 021 8007 / 088 992 4405