วัดป่าโพทองหนองคำแสน คำชะโนดลาว บ.สีถานใต้ นะคอนหลวงเวียงจันทน์

วัดป่าโพทอง หนองคำแสน ตั้งอยู่บ้านสีฐานใต้ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ การเดินทางสามารถเดินทางได้ไม่ยาก เริ่มจากวงเวียน 3 แยก ” กินายโม่ ” หรือวิทยาคารทหาร เลี้ยวไปทางริมโขงผ่านบ้านพร้าวบ่อโอไปราว 23 กิโลเมตร เมื่อถึงบ้านถิ่นเพีย สังเกตุดูจะมีวัดที่สวยงามอยู่ทางปากทาง ชื่อวัดนาคห่อผ้า (ซึ่งจะมีความสัมพันธุ์กับวัดหนองคำแสนว่า เป็นจุดเชื่อมของโลกบาลกับโลกมนุษย์อีกแห่งหนึ่ง) ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ข้ามสะพานปูนที่ไม่กว้างเท่าไหร่ ก็จะมองเห็นประตูทางเข้าวัด สามารถนำรถเข้าไปจอดได้เลย

วัดป่าโพทองหนองคำแสน คำชะโนดลาว
วัดป่าโพหนองคำแสน
วัดป่าโพทองหนองคำแสน

พระประธานโบราณที่ประดิษฐานอยู่กลางวัด ที่ได้สร้างหลังคาน่าจะชั่วคราว โดยที่มัคนายกของวัดได้เล่าให้ฟังว่า พระพุทธรูปองค์องค์ใหญ่สีทองที่อยู่บนสุดชื่อว่า “ปู่สุก”และองค์สีขาวที่อยู่ลำดับถัดมาคือ “ปู่สี ” สร้างมาเมื่อราวปี ค.ศ 1968  เป็นพระที่ได้รับการยกย่องของชาวบ้านว่า มีบารมัมากล้น ใครได้มากราบไหว้ขอพร ขอโชคลาภต่างก็สมหวังไปตามๆกัน ทำให้ชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล ชาวลาวคนไหนก็ต่างหาโอกาศมาสักการะ ” ปู่สุกและปู่สี “สักครั้งในชีวิต

วัดป่าโพทองหนองคำแสน

พระพุทธรูปองค์องค์ใหญ่สีทองที่อยู่บนสุดชื่อว่า “ปู่สุก”

วัดป่าโพหนองคำแสน

องค์สีขาวที่อยู่ลำดับถัดมาคือ “ปู่สี “

วัดป่าโพหนองคำแสน

สักการะบูชาพญาศรีสัตตนาโค

พญาศรีสัตตนาโค เป็นลูกหลานของพญาศรีสัตตนาคราช มีลำตัวขนาดใหญ่สีทองสดใส ยาว 17 เมตร มี 7 เศียรลักษณะคล้ายพระยาคนาคบ้านเรา แต่หน้าสังเกตุว่า ฟันสีขาวในปากขององค์พระยานาคจะดก เยอะมาก สีขาวเรียงรายเต็มปากที่มีริมฝีปากและลิ้นสีแดง
ในส่วนของหงอนพระยานาคมีลักษณะเรียวแหลมสีทอง ซึ่งเป็นสีเหลืองทองเดียวกันกับลำตัวน่าสังเกตุว่าหงอนของท่านจะมีความยาวไกล้เคียงกับเคราใต้ปาก 

สร้างจากตำราโบราณลาว สร้างที่วัดศรีบุญเรือง เมืองต้นผึ้ง เมืองคงคาม แขวงบ่อแก้ว โดยพระอาจารย์จุ้มได้หล่อขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้ย้ายลงมาวัดหนองคำแสนโดยรถยนต์ระยะทางลำบากมากเพราะเส้นทาง 13 เหนือเป็นเส้นทางที่คดโค้งสูงและบางช่วงพังได้แวะมาพักที่หลวงพระบางในช่วงสั้นๆ เพื่อให้ชาวหลวงพระบางได้สักการะหลังจากนั้นก็ได้มาประกอบที่วัดแห่งนี้จวบปัจจุบัน

วัดป่าโพหนองคำแสน
วัดป่าโพหนองคำแสน

สักการะบูชาพญาศรีสัตตนาโค นาคราช

คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาโค
จุดธูปหอม 19 ดอก พวงมาลัยดอกมะลิ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
กาเยะนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา
อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม
คำแปล
ข้าพเจ้า ขอน้อมกาย วาจา
และจิตใจ กราบไหว้วันทา
พญานาคะราชนามว่า ศรีสัตตนาคราช ตนนี้
ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ

วัดป่าโพทองหนองคำแสน
วัดป่าโพหนองคำแสน
วัดป่าโพหนองคำแสน

หอประชุมนาค 

ลักษณะคล้ายหอกลองหรือหอระฆัง สูงจากพื้นประมาณ 4 เมตร บันไดพญานาค7เศียร์องค์สีเขียวเลื้อยบนสะพานธรรมจักรสีแดง ทีพระพุทธรูปสีทองปางประทานพรนั่งบนแท่นยกสูง โดยที่เสาทุกต้น ประดับลายกนกสวยงาม

วัดป่าโพหนองคำแสน

หอประชุมนาค เชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงบาดาลของเหล่าพระยาคนาคทั้งหลาย ก่อนจะขึ้นหรือลงสู่วังบาดาล ต้องมาชุมนุมประชุมกันก่อนที่นี่

วัดป่าโพหนองคำแสน
วัดป่าโพหนองคำแสน

บริเวณไกล้ๆกับหอประชุมนาค จะมีสระน้ำที่เหล่าพระยานาคทั้งหลายลงเล่น หลังจากประะชุมกันที่หอประชุม ชาวบ้านบางคนมีโอกาศมากราบไหว้ก็สามารถน้ำน้ำในบ่พรมเป็นน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลหรือสามารถนำใส่ภาชนะกลับไปฝากให้คนที่บ้านก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

วัดป่าโพหนองคำแสน
วัดป่าโพหนองคำแสน

รูปปั้นพญาเต่าสีทอง ที่มีลักษณะพิเศษคือมี 3 หาง ที่เคยปรากฏตัวที่วัดเมื่อราว 20 ปีก่อน แล้วก็ไม่ยอมไปไหน ทางวัดก็ปล่อยให้เต่าตัวนี้อยู่ตามปกติ โดยไม่มีใครรบกวน หลังจากนั้นเต่าตัวนี้ก็ได้หายไปจากวัด ไม่มีใครพบเห็นเป็นเวลานาน จนแทบไม่มีใครสนใจ

วัดป่าโพหนองคำแสน
วัดป่าโพหนองคำแสน

ในปี 2020 ช่วงโควิทกำลงระบาดหนัก ปรากฎว่ามีคนพบเต่า ที่มีลักษณะคล้ายตัวที่หายไปในเขตของวัดป่าหนองคำแสนคือ ดวงตามีสีทองคล้ายทองคำ มี 3 หาง ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่าเป็นเต่าเจ้าที่ ที่ขึ้นมาดูแลความเรียบร้อบของวัดหนองคำแสน 

ต่อมาทางชาวบ้านเลยได่ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นเต่าจำลองตัวนี้ขึ้นมา ได้ชื่อว่า ” พะยาเต่าคำ 3 หาง ” หรือแปลเป็นไทยว่า พญาเต่าทองคำ 3 หาง มีการสร้างหลังคาครอบเพื่อกันแดดกันฝน ว่ากันว่า พญาเต่าคำ สามารถให้โชคลาภแก่ผู้มาสักการะมากมาย โดยเฉพาะสายหวย 2 ตัว 3 ตัว นิยมกันมาจุดธูปพร้อมผักบุ้งเป็นเครื่องสักการะไม่ขาดสาย

วัดป่าโพทองหนองคำแสน
วัดป่าโพทองหนองคำแสน
วัดป่าโพทองหนองคำแสน
วัดป่าโพทองหนองคำแสน
วัดป่าโพทองหนองคำแสน