วัดศรีคุณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย

วัดศรีคุณเมือง

สร้างขึ้นเมื่อปีพ. ศ. ๒๑๙๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ. ศ. ๒๒๒๐ เดิมมีชื่อว่า“ วัดใหญ่” จากหลักฐานศิลาจารึกมีอยู่ว่าพระยาอนุพินาถและภรรยาพร้อมทั้งบุตรธิดาวงศาคณาญาติมีท้าวพระยาแม่นเป็นต้นได้สร้างสิมกับพระพุทธรูปไว้เพื่อเป็นพระพุทธบูชาที่วัดศรีคุนเมืองเมื่อปีพ. ศ. ๒๓๕๐ (จ. ศ. ๑๑๙๙)

วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง

สิมวัดศรีคุนเมืองมีการตกแต่งที่สวยงามและวิจิตรมีประติมากรรมยักษ์สองตนและมอมเป็นสิงห์เฝ้าบันไดทางขึ้นสิมสิมที่สร้างขึ้นรูปพรรณสันฐานทางศิลปะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะล้านนาหน้าบันเป็นไม้แกะลายกนกเครือเถาประดับกระจกสี

วัดศรีคุณเมือง

สร้างขึ้นเมื่อพ. ศ. 2499 วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนาศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น สิมเหนือประตูเข้าสิมมีภาพวิจิตรสวยงามพรรณนาถึงทศชาติชาดกอธิบายภาพด้วยอักษรภาษาลาวเริ่มแรกสิมหลังนี้มุงด้วยไม้แผ่น (เลื่อยเป็นกระดานหนา 9 นิ้วกว้าง 4 นิ้วตัดสั้น ๕๐ เซนติเมตร) และเป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์

วัดศรีคุณเมือง

ส่วนเสาสิมเติมเป็นเสาไม้ประดู่ลากกลมมีลวดลายงดงามมากกาลเวลาผ่านไปหลังคาก็ชำรุตจึงได้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อพ. ศ. ๒๕๐๓ โดยเปลี่ยนหลังคาจากไม้แผ่นกระดานมาเป็นกระเบื้องซีเมนต์เสาเป็นดินอิฐถือปูนส่วนใดที่ชำรุดมากก็มีการเปลี่ยนทำใหม่หมดการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้มีท่านเจ้าคุณพระวิชิตธรรมาจารย์เจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่มีการเปลี่ยนหลังคา ปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่

วัดศรีคุณเมือง

ศรีคุณเมือง 

ตามหลักฐานบอกว่า เป็นวัดที่ 2 หลังจากสร้างวัดมหาธาตเจ้าอนุ เจ้าพระคำสุขพระคร฿โคตรเป็นคนสร้างวัดนี้ขึ้น วัดศรีคุณเมืองชาวบ้านนิยมเรียกว่า “ วัดใหญ่ “ เพราะว่าวัดนี้โบสถ์จะมีลักษณะใหญ่และภายในมีการแกะสลักลวดลายสวยงามกว่าวัดมหาธาตุ 

จากหลักฐานที่จารึกด้วยอักษรธรรมที่ผนังหน้าโบสถ์ด้วยอักษรไทยลาวของสมันรัตนโกสินทร์ต้นต้นบอกว่า วัดศรีคุณเมืองแห่งนี้ “ท้าวพระยาแม่นขุนชื่นชมภรรยาและบุตรธิดาลูกหลานได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปีจุลศักราช 1199 ตรงกันกับ วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 

ลักษณะโบสถ์ของวัดศรีคุณเมือง มีประตูเล็ก 2 ข้างมีประตูใหญ่อยู่ตรงกลางรวมเป็น 3 บาน ส่วนของหน้าต่างประดับด้วยลูกกรงมี 3 บาน มีส่วนที่เรียกว่า “ลูกมะหวด “ ตั้งที่ผนังด้านข้างอีกด้านละ 3 บาน มีซุ้มประตูแบบรูปทรงของปราสาทอยู่เหนือซุ้มประตูบานใหญ่ ซึ่งลานประตู หน้าบัน และรวงผึ้งก็ถูกแกะสลักสวยงาม เช่นลายมังกรดั้นเมฆ มีกระจกประดับสวยงามยิ่งนัก 

ส่วนของอาคารโบสถ์หลังเก่าแก่หลังนี้จะตั้งอยู่บนฐานสูง ก่อด้วยอิฐถือปูน ภายในประดิษฐานพระประธานเป็น “พระพุทธรูปนาคปรก “ (เป็นพระประจำวันเสาร์) องค์นาคที่ปรกจะมี 9 เศียร พระพักตร์เป็นศิลปะคล้ายลาวล้านช้าง ทรงประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนขนดของนาค 

ผนังด้านหลังขององค์พระประธานมีการเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังโบราณเป็นภาพเทพชุมนุม ตอนล่างเป็นภาพตอน “ มารผจญ “ ส่วนภาพที่ผนังด้านข้างเหนือช่องหน้าต่างศิลปินได้เขียนขึ้นในราวปี2528  

ด้านหน้าของอุโบสถจะมี 10 ช่องจะเป็นการวาดภาพจิตรกรรมของช่างรุ่นเก่า เน้นโทนสีฟ้า เขียว เหลือง พื้นสีขาวตัดเส้นด้วยสีดำ เขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ พระเจ้าสิบชาติ “ มีภาษาลาวอธิบายไว้ด้วยว่า การเสวยชาติแต่ละชาติพรองค์ได้กลายเป็นใครในแต่ละชาติของพระองค์ 

ส่วนช่วงบนของผนังจะมีพื้นที่เหลือเป็นสามเหลี่ยม จะมีภาพวาดเป็นรูปองค์พระพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่บนแท่น มีพระสาวกและองค์เทวดายืนอยู่รอบๆโดยพนมมือทั้งสองข้าง 

วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุนเมืองหรือ“ วัดใหญ่” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวาสร้างขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2199 โดยมีหัวครูบุตรดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับพระยาอนุพินากเป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นพร้อมการตั้งบ้านเมืองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ. ศ. 2520 ด้วย

สถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแบบศิลปะล้านนาพร้อมกับเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพุทธศิลปะที่มีความเก่าแก่จึงถือว่าวัดศรีคุนเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนานทุกวันพระรวมถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาวัดแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนซึ่งมีทั้งชาวเชียงคานรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างถ้วนหน้าปัจจุบันมีพระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอาคารเสนาสนะที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถสร้างขึ้นเมื่อพ. ศ. 2390 เป็นพระอุโบสถก่อด้วยอิฐถือปูนซึ่งผนังภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนสีผนังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้

วัดศรีคุณเมือง

ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปนาคปรกก่อด้วยอิฐถือปูนเป็น ศิลปะล้านช้างผสมอยุธยามีขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้วโดยมีขนาด 120 นิ้ว เหนือพระเศียรเป็นหัวพระยานาค9เศียร ซึ่งนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากอีกองค์หนึ่งของเชียงคาน บรรดาชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนไทยและประชาชนลาวจะมากราบไหว้อธิฐานขอพรให้การเดินทางไปทำมาค้าขายปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลาย

วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง

นอกจากนี้แล้ววัดศรีคุนเมืองยังเต็มไปด้วยของเก่าแก่โบราณหลากหลายชิ้นด้วยกัน อาทิเช่นพระพุทธรูปไม้จำหลักลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง มีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็กพระกรรณค่อนข้างแหลมและยาวมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 2125 ธรรมาสน์ไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสีลงรักปิดทที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาทพระพุทธรูปไม้ปางประทานพร หินศิลาจารึกพระพุทธรูปทองในการและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีอยู่เริ่มหนันโดยภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกเรื่องพระเจ้าสิบชาติ เป็นต้น

วัดศรีคุณเมือง

เจ้าคุณพระวิชิตธรรมาจารย์

ประวัติย่อท่านเจ้าคุณพระวิชิตธรรมาจารย์ชาติภูมิท่านเจ้าคุณพระวิชิตธรรมจารย์ (โสรปญเถร) เดิมชื่อตันนามสกุลศรีคุณเกิดเสาร์ขึ้นแปดค่ำเดือนหกตรงกันวันที่ 2 พฤษภาคม 2439 บ้านหัวฝายตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยบิดาชื่อชุนนรินทรเดชา (อินทรศรีคุณ) ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหัวฝายมารดาชื่อนางนรินทรลือชา (ยูศรีคุณ) ท่านเป็นคนที่ 2 มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน 5 คนดังนี้นางวันที่พระวิชิตธรรมาจารย์นายทิพย์นางสุขนายปราโมทย์การศึกษาก่อนบรรพชาอุปสมบทสอบไล่ได้ชั้นประถม 3 บริบูรณ์ที่โรงเรียนวัดศรีสะอาดตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นผู้มีความรู้ความสมารถเป็นพิเศษเพราะปรากฏว่าได้ติดตามเจ้านายคือหลวงจรุงราชกิจประชานายอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นไปเป็นเสมียนอำเภอที่อำเภอนั้นอยู่หลายปี

วัดศรีคุณเมือง

บรรพชาเมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทในพัทธสีมาวัดศรีสัตตนาคบ้านก้างปลาตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2458 เวลา 11. 11 น. พระครูเผือกเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูทองเป็นพระกรรมวาจารย์พระครูวิจารณ์สังฆกิจเป็นพระอนุสาวนาจารย์นามฉายาว่าโสรปญโญการศึกษาเมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนตามประเพณีประจำถิ่นอยู่พอสมควรแล้วเมื่อพ. ศ. 2462 ได้ไปศึกษาเล่าเรียนต่อที่วัดสระเกศฯจังหวัดพระนครสอบน. ธ . ตรีได้เมื่อพ. ศ. 2465 สอบน. ธ . โทได้เมื่อพ. ศ. 2467 สอบน. ธ . เอกได้เมื่อพ. ศ. 2469 หน้าที่การงานและสมณศักดิ์สมัยนั้นจังหวัดเลยหาผู้มีความรู้ความสามารถได้ยาก

วัดศรีคุณเมือง

เมื่อท่านได้ศึกษาจบนักธรรมเอกแล้วก็นับว่ามีความรู้สูงสุดของจังหวัดเลยสมัยนั้นเจ้าคณะจังหวัดจึงขอร้องให้กลับเพื่อช่วยงานการคณะสงฆ์ต่อไปท่านกลับจากกรุงเทพฯมาอยู่จังหวัดเลยเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเมื่อพ. ศ. 2470 ได้รับตำแหน่งหน้าที่และสมณศักดิ์ดังต่อไปนี้พ. ศ. 2470 เป็นผู้รั้งเจ้าคณะแขวงด่านซ้ายพ. ศ. 2472 เจ้าคณะมณฑลสั่งให้มาเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดและเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดศรีมงคลนาดบ้านก้างปลาพ. ศ. 2473 เป็นผู้รั้งเจ้าคณะแขวงเชียงคานพ. ศ. 2474 เป็นเจ้าคณะแขวงเชียงคานพ. ศ. 2476 ได้รับพระราชทานให้เป็นพระครูสัญญาบัตร

วัดศรีคุณเมือง

การศึกษาประจำอำเภอเชียงคานพ. ศ. 2496 ได้เลื่อนเป็นพระครูชั้นเอกในนามเดิมพ. ศ. 2500 ได้รับพระราชทานให้เป็นพระราชาคณะที่พระวิชิตธรรมาจารย์ท่านเจ้าคุณพระวิชิตธรรมาจารย์ท่านเอาใจใส่ในทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีความรู้ดีรู้ชอบในธรรมะปมินตหนาวการคณะก็เรียบร้อยตั้งอยู่ในฐานะเป็นบุชนียบุคคลอย่างแท้จริงมีประชาชนอุบาสกอุบาสิกาและพระภิกษุสามเณรเคารพถืออย่างจริงใจท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีคติธรรมอย่างน่าเคารพนับถืออย่างแท้จริง

วัดศรีคุณเมือง

ด้านการพัฒนาชุมชนท่านเจ้าคุณเป็นนักพัฒนาอย่างจริงผู้หนึ่งไม่ได้พัฒนาแต่วัดเท่านั้นท่านยังทำท่อถ่ายน่าโสตร์กซึ่งก่อความรำคาญแก่ชาวบ้านให้ไหลลงแม่น้ำโขงได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทำเมืองเชียงดานให้สะอาดและปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นได้อีกจำนวนมากและท่านเจ้าคุณได้คิดทำน้ำประปาขึ้นใช้เป็นคนแรกในอำเภอเชียงคานได้ทาที่ขุดบ่อน้ำได้ประชาชนได้ดื่มได้ใช้น้ำสะอาดชาวเชียงคานได้อาศัยมลพัฒนาของท่านได้รับความสะดวกสบายมาจนถึงปัจจุบัน

วัดศรีคุณเมือง

ด้านการพัฒนาวัดวาอารามท่านเจ้าคุณได้ทำคุณประโยชน์บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะกุมิโบสถ์กำแพงประตูศาลาการเปรียญในวัดศรีคุณเมืองเป็นผลพัฒนาของท่านทั้งนั้นบั้นปลายชีวิตท่านจ้าคุณอาพาธด้วยโรคชรามาตั้งแต่พ. ศ. 2510 จนถึงวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09. 30 น. ท่านได้มรณภาพไปด้วยอาการสงบ ณ วัดศรีคุณเมืองตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยงานความเศร้าสลดมาให้แก่ประชาชนผู้เคารพนับถือทั่วไปรวมอายุได้ 75 ปี

วัดศรีคุณเมือง

พญามุจลินท์นาคราช

ไหว้พระ 9 วัดที่เชียงคาน ประวัติ์พร้อมความเป็นมาที่น่าสนใจ

Footprint Santi Wanaram Chiangkhan Temple

รอยพระพุทธบาท-วัดสันติวนาราม-

วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
Tha Khok Temple - Chiang Khan
วัดท่าคก
วัดศรีคุณเมือง
วัดป่ากลาง

รถตู้อุดรธานีให้เช่า

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าพร้อมคนขับ เน้นบริการ ซื่อสัตย์

วันละ 1,800 บาทไม่รวมน้ำมันไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ

ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน

รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ

5/5

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวทัศนศึกษา

เที่ยวอีสานหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร สกลนคร นครพนม

เที่ยวภูเรือ ด่านซ้าย เชียงคาน เลย แนะนำโปรแกรม

ดูแลลูกค้าในวัยซนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน

5/5
รถตู้อุดรธานี