ศาลหลักเมืองอุดรธานี

Udon Thani city pillar shrine

จังหวัดอุดรธานี เกิดขึ้นแบบไม่เหมือนที่อื่น เพราะเกิดจากกรณีพิพาท รศ .112 ( ตอนนั้นฝรั่งเศษต้องการ ลาว เขมร และณวน สมเด็จพระจุลจอมเกล้า ร. 5 ทรงสละดินแดนฝั่งซ้านให้กับฝรั่งเศส และมีกฎว่า ห้ามสยามตั้งกองทัพอยู่ในรัศมี 25 กม. จากแม่น้ำโขงเด็ดขาด )

กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพวนในขณะนั้น จึงจำเป็นต้องจำเป็นที่ต้องย้ายกำลังทหารและข้าราชบริพานอพยพจากที่ตั้งเดิมที่หนองคาย สู่ตอนใต้จนถึง บ้านเดื่อหมากแข้ง จวบปัจจุบัน

กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

ท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุเวร)

ศาลหลักเมืองอุดรธานี ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงบูรณะหลายครั้ง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สมกับเป็นหลักบ้านหลักเมือง สมเป็นที่รวมศูนย์กลางจิตใจชาวเมืองอุดรธานี บริเวณรอบๆ มีการจัดแต่งสวนหย่อม ปูกระเบื้องรอบๆ มีการจัดโซนต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อย นักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้จะรุ้สึกถึงความเป็นมิตร สะบายใจ ที่ได้มากราบไหว้ศาลแห่งนี้

ศาลหลักเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณส่วนหนึ่งของสนาม ทุ่งศรีเมือง อยู่ตรงข้ามกับศูนย์ราชการสำคัญของอุดรธานี เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาล เทศบาลนครอุดรธานี จะแบ่งเป็นสามโซนหลักๆคือ

อาคารที่ตั้งเสาหลักเมือง ได้อัญเชิญดวงพระวิญญาณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงสร้างเมืองอุดรธานี มาสถิตย์ณ.เสาหลักเมืองแห่งนี้ด้วย

รูปปั้นท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุเวร)ตราประจำจังหวัดอุดรธานี​

อาคารศาลพระพุทธโพธิ์ทอง

บริเวณทางเข้ามีสองทาง สามารถเข้าไปจอดรถได้ตรงฝั่งเทศบาลนคร มีลานจอดรถบริการฟรี พร้อมห้องน้ำสะอาดแยกชายหญิง

อีกด้านคือ บริเวณสวนศรีเมือง ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด สามารถจอดรถได้หลายคันฟรี

ท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุเวร)

ท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุเวร)ตราประจำจังหวัดอุดรธานี

ท้าวกุเวรหรือ ท้าวเวสสุวัณ เป็นโลกบาล ประจำทิศอุดร (เหนือ) เป็นพระยายักษ์เจ้าแห่งขุมทรัพย์ เทพแห่งความร่ำรวย

ทุกตำนานจะกล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณว่า คือผู้ให้โดยไม่หวังผลโดยแท้จริง จึงเป็นแบบอย่างที่ดีจวบจนปัจจุบัน

ท้าวเวสสุวัณ มีหน้าที่จดจำความดีของมนุษย์ทางทิศเหนือเพื่อจาริก และป่าวประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ให้รับทราบ

นอกจากชาวอุดรธานีจะมีความศรัทธราต่อท่านท้าวเวสสุวรรณแล้ว ตราสัญญลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณก็ยังเป็นตราประจำจังหวัดอีกด้วย รวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆในตัวจังหวัด มักจะมีรูปของท่านท้าวเวสสุวรรณประดับประดาอยู่ทั่วไป

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ

พระพุทธโพธิ์ทอง

พระพุทธโพธิ์ทอง