สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ตั้งอยู่บน ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ (+856 21) 214581-3 (+856 21) 214580

ฝ่ายกงสุล
เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์
(+856 21) 453916, (+856 21) 415337
(+856 21) 415336
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
สำนักงานผู้ช่วยทหารบก
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พันเอกสมชาย โกลาตี
หน่วยที่ 17 บ้านโพนทันเหนือ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
(+856-21) 454525
(+856-21) 454525

 

สำนักงานผู้ช่วยทหารอากาศ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ แก้วภา
เลขที่ 154 หน่วยที่ 13 ซอย 23 บ้านฮ่องไก่แก้ว เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
(+856-21) 254257
(+856-21) 254257
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายพาณิชย์) นางสาวยานี ศรีมีชัย
เลขที่ 28 ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
(+856 21) 413704, (+856 21) 413706
(+856 21) 412089