สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ตั้งอยู่บน ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์

กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเช่น คนไทยประสบอุบัติเหตุ ถูกขโมยหนังสือเดินทาง ถูกลักพาตัว

สายด่วน (HOT LINE)

CALL CENTER (24  ชั่วโมง)

กรณีสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่นการทำหนังสือเดินทาง การออกสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส การรับรองเอกสาร 

เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ กรุณาเลือกโทรเบอร์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การติดต่อนะครับ

ผู้ติดต่อทำหนังสือเดินทางไทย ยื่นนิติกรณ์รับรองเอกสาร แจ้งเกิด แจ้งเสียชีวิต งานคุ้มครองคนไทย ให้ติดต่อนัดหมายเบอร์ส่วนกลางก่อน 

021 453916

020 5551 2228

บุคคลสัญชาติจีน ที่ขอวีซ่าเพื่อพำนักในประเทศไทยมากกว่า 90 วัน 

ทำงาน

Non-ED ( เรียนหนังสือ )

Non-O ( ติดตามสามีภรรยาหรือบุตร)

ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ไม่ออกวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist) เดินทางผ่าน (Transit) ให้บุคคลสัญชาติจีนที่ไม่มีถิ่นพำนักในสปป.ลาว ที่พึ่งเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายกงสุล
เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์
(+856 21) 453916, (+856 21) 415337
(+856 21) 415336
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
สำนักงานผู้ช่วยทหารบก
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พันเอกสมชาย โกลาตี
หน่วยที่ 17 บ้านโพนทันเหนือ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
(+856-21) 454525
(+856-21) 454525

 

สำนักงานผู้ช่วยทหารอากาศ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ แก้วภา
เลขที่ 154 หน่วยที่ 13 ซอย 23 บ้านฮ่องไก่แก้ว เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
(+856-21) 254257
(+856-21) 254257
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายพาณิชย์) นางสาวยานี ศรีมีชัย
เลขที่ 28 ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
(+856 21) 413704, (+856 21) 413706
(+856 21) 412089

พระพุทธรูปโบราณ
นักท่องเที่ยวกำลังชมวิว อ่างน้ำตง
หาดดอนกลาง