โครงการน้ำงึม 1 สปป.ลาว "หม้อไฟยักษ์" เขื่อนที่ไม่หยุดส่งไฟให้ไทยทุกวัน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่สามารถเดินทางไปกลับจากไทยได้ไม่ยากนัก ด้วยธรรมชาติอันงดงามของผืนน้ำ ภูเขา อัชญาสัยของชาวบ้าน ของฝากฝีมือพื้นเมือง ทำให้ที่นี่ได้เป็นหนึ่งในใจของนักท่องเที่ยว ทุกชาติทุกวัย หมายปอง "ซักครั้งหนึ่งในชีวิต"
เขื่อนน้ำงึม ท่าลาด
ปี1960 เกิดปรากฎการณ์ไฟฟ้าในประเทศลาว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
สิบประเทศให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อจ่ายค่าก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเขื่อนน้ำงึมนั้นอยู่ที่ 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำลังการผลิต 155 เมกะวัตต์
70–80 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้า ส่งออกไปยังประเทศไทย
สร้างรายได้ 36 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
ทะเลสาปน้ำงึม

เขื่อนน้ำงึม 1 ทะเลสาปลาว

เขื่อนน้ำงึม 1 คือแบตเตอรี่ลูกใหญ่แห่งสำคัญของสปป.ลาว นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของประเทศแล้ว
ชลประทาน การเกษตร รายได้จากการประมง การคมนาคมทางน้ำ การชลอความเร็วของน้ำ การบังคับน้ำ ให้ไปในเส้นทางที่ต้องการ
การท่องเที่ยว คือสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล สร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างงานให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย
ทะเลสาปน้ำงึม
ทะเลสาปน้ำงึม เขื่อนน้ำงึม 1
จากป่าดงเปลี่ยนเป็นท้องน้ำ ยอดสูงเขาที่พ้นน้ำ เปลี่ยนกลายเป็นเกาะ
ทะเลสาปใส ผืนน้ำสีฟ้าที่กว้างไกลสุดตา
ยอดสูงเขาที่พ้นน้ำ แปลงกายเป็นเกาะดอน ด้วยความเต็มใจ
ทะเลสาปน้ำงึม
นอกจากด้านผลิตไฟฟ้า ชลประธาน แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแล้ว การท่องเที่ยว คือผลพลอยได้ที่ล้ำค่าอย่างประมาณค่ามิได้
ทะเลสาปน้ำงึม
ความเงียบสงบ ประกอบด้วยมวลเกาะดอนน้อยใหญ่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวให้ไปเยือนไม่ขาดสาย
ทะเลสาปน้ำงึม

การคมนาคมทางน้ำบริเวณเหนือเขื่อนสะดวก และใช้งานได้ตลอดปี

ทะเลสาปน้ำงึม
บริเวณเหนือน้ำของเขื่อนน้ำงึม จะมีเกาะดอนที่มีขนาดใหญ่ ทางลาวได้จัดไว้คุมขังสำหรับนักโทษ
ดอนท้าว สำหรับนักโทษชาย
ดอนนาง สำหรับนักโทษหญิง
ปัจจุบันยังคงใช้งานปกติ แต่ทางการลาว ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไกล้เด็ดขาด
ทะเลสาปน้ำงึม
เครื่องจักรสานจำฝีมือดี ราคาไม่แพง เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังที่ ดอนท้าว ดอนนาง บนเขื่อน
สินค้าทำมือจากเขื่อนน้ำงึม 1
ความรู้ในการจักสานไม้ไผ่ที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดไว้ เปลี่ยนเป็นรายได้ แม้ไม่มากมายก็แค่เพียงพอ
สินค้าทำมือจากเขื่อนน้ำงึม 1
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง
สินค้าทำมือจากเขื่อนน้ำงึม 1
สร้างรายได้สู่ครอบครัว สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
สินค้าทำมือจากเขื่อนน้ำงึม 1
ใช้ฝีมือแรงงานและวัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สินค้าทำมือจากเขื่อนน้ำงึม 1
ว่างจากการทำงาน จะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านงานจักสาน
ทะเลสาปน้ำงึม

เรือท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาก เรือขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว

ทะเลสาปน้ำงึม

ค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ ค่าเช่าก็จะอับตามขนาดเรือ

ทะเลสาปน้ำงึม

ดาดฟ้าเรือ สามารถขึ้นชมวิวได้ ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงครับ

ทะเลสาปน้ำงึม
ล่องเรือเขื่อน้ำงึม มีบริการทุกวัน ซึ่งมีเรือให้บริการหลายลำ แต่ละลำมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป
ทะเลสาปน้ำงึม
ร้านอาหารมากมายให้เลือก ถ้าไม่นั่งเรือชมเขื่อน สามารถนั่งทานที่ร้านได้
ทะเลสาปน้ำงึม
เมนูหลากหลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูจากปลาสดๆของเขื่อน
ทะเลสาปน้ำงึม

วิวหลักล้าน ถ้าวีนไหนอากาศเป็นใจฟ้าเปิดจะสวยงามเป็นพิเศษ เพราะทิวทัศน์งดงามเหมาะกับการถ่ายรูป

Call Now Buttonโทรหาเราตอนนี้ รับสิทธิพิเศษ