รถตู้อุดรธานีให้เช่า

รถตู้อุดรธานีเช่าเหมาไปสปป.ลาว

  เพราะเราคือทีมงานรถตู้ในอุดรธานีที่ชำนาญเส้นทางในลาวมากที่สุดในโลก
ประตูชัย

โปรแกรมเที่ยวเวียงจันวันเดียวไปกลับรับส่งอุดรธานีโดยรถตู้ VIP. อัปเดต2566


บริการจัดทริปเที่ยวเวียงจันทน์ 1 วันเดียวหรือค้างคืน รับส่งอุดรธานี-หนองคาย
ไหว้ทำบุญพระธาตุหลวง ชมหอพระแก้ว ประตูไช ตำนานเมืองลาววัดแม่ศรีเมือง วัดสีสะเกด( wat sisaket ) ศิลปล้านช้าง

แบนเนอร์เที่ยวเวียงจัน

พระทาดหลวง

เป็นศูนย์รวมจิคใจปูชนีย์วัตถุอันสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่คนลาวเท่านั้น ต่างชาติทั่วโลกก็ยังศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์  แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติ ที่พากันเดินทางมาชื่นชมความยิ่งใหญ่ สมฉายา “พระทาดหลวง

พระนอน วัดพระธาตุหลวงใต้

พระนอนวัดทาดหลวงใต้

สีทองอร่ามที่ตัดกับท้องฟ้าสีคราม พระนอนที่สวยงามที่สุดในแดนดินถิ่นล้านช้างภาพเขียนร่วมสมัยที่ศาลาโรงฉันงดงามเกินบรรยายและโบสถ์เก่า 250 ปี

พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วนำวัตถุโบราณมาร้อยเรียง บอกเล่าเรื่องราวในอดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านวัตถุโบราณที่หลงเหลือจากเศษสงคราม  ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

ประวัติศ่าสตร์มีไว้ให้ศีกษา ไม่ได้มีไว้แก้แค้น

พิพิธภัณฑ์สีสะเกด

วัดแสนในอดีต 250 ปีหลังจากสงคราม วัดแห่งนี้ยังคงอยู่คู่เมือง แม้นวันเวลาก็ไม่สามารถทำลายที่นี่ได้พระพุทธรูปโบราณที่เรียงรายบนผนังโบสถ์เก่าแก่ ยังคงเรียงรายเหมือนเดิม แม้กระทั่งรอยเปลวไฟที่เคยลามเลีย ก็ยังคงรักษ์ไว้เตือนใจคนรุ่นหลัง

 

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงควน

  ศรัทราที่สร้างจินตนาการ ให้เป็นจริง โลกสวรรค์ นรก ของปู่เหลือ

คู่เหมือนที่แตกต่าง แค่ข้ามน้ำโขงทุกเปลี่ยนจากหน้าเป็นหลัง ศิลปะฮินที่ถูกสร้างทั้ง 2 ฝั่ง ขวางได้แค่เขตแดน แต่ไม่สามารถกั้นความสัมพันธ์

หอคำ   

พระราชวังเก่าที่สวยงามคลาสิคตั้งตระหง่านบนถนนล้านช้าง ปัจจุบันเป็นสถานที่ต้อนรับแขกผู้ใหญ่สำคัญของประเทศสมฉายา”แวร์ซายแห่งล้านช้าง”

.

หอคำ

Haven Duty Free

ช๊อปปิ้งสินค้าแบนด์เนมเกรด A-Z ที่โรงเกลือแห่งล้านช้าง แหล่งรวมสินค้าเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จาก จีน เวียตนาม ราคาถูกเลือกซื้อ เหล้า บุหรี่ ราคาปลอดภาษีที่ Haven Duty Free รับประกันของแท้  ชิมไวน์หลากหลายรสชาดและราคาในห้องปรับอุณหภูมิ

โปรแกรมเที่ยวเวียงจันวันเดียว ไปกลับ รับส่งอุดรธานีโดยรถตู้VIP. ปี 2565

โปรแกรมนำเที่ยวเวียงจันทร์ไปกล้บวันเดียว
08.00 นรับคณะที่โรงแรมหรือสนามบิน ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายบริเวณสะพานมิตรภาพ เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานอำนวยความสะดวก
09.00 น.ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว ไกด์ลาวและทีมงานอำนวยความสะดวก
09.30 น.ศูนย์วัฒนธรรมเชียงควน ” ศรัทราที่สร้างจินตนาการให้เป็นจริง ” โลกสวรรค์ นรก ของปู่เหลือ

คู่เหมือนที่แตกต่าง แค่ข้ามน้ำโขงทุกเปลี่ยนจากหน้าเป็นหลัง

ศิลปะฮินที่ถูกสร้างทั้ง 2 ฝั่ง ขวางได้แค่เขตแดน แต่ไม่สามารถกั้นความสัมพันธ์
10.30 น. เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar) เป็นศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูใน วัดศรีเมือง ซึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทย และลาว ในแต่ละวันจะมีประชาชนมากราบไหว้ ขอพรจากเจ้าแม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ผู้จะเดินทางไกล ไปต่างถิ่น หรือ สามีภรรยามีบุตรยาก มักจะมาขอพรมิได้ขาด
11.00 น.พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum)ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร. 1)
นำคณะเข้าชม สถานบันแพทย์แผนจีน ซึ่งที่สถานบันแห่งนี้จะมีการตรวจสุขภาพให้ฟรี สินค้าที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ บัวหิมะ สรรพคุณ คือ ใช้ทาแผลไฟไหม้ แผลน้ำร้อนลวก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารแม่ของ (รายการอาหาร ต้มยำปลา , ลาบหมู , ผัดผักรวมมิตร , ผัดเผ็ดไก่หรือหมู , ไข่เจียว , ปลานึ่งมะนาว + ผลไม้ + ข้าวสวย)
13.00 น.พิพิธภัณฑ์สีสะเกด วัดแสนในอดีต 250 ปีหลังจากสงคราม วัดแห่งนี้ยังคงอยู่คู่เมือง แม้นวันเวลาก็ไม่สามารถทำลายที่นี่ได้
พระพุทธรูปโบราณที่เรียงรายบนผนังโบสถ์เก่าแก่ ยังคงเรียงรายเหมือนเดิม แม้กระทั่งรอยเปลวไฟที่เคยลามเลีย ก็ยังคงรักษ์ไว้เตือนใจคนรุ่นหลัง
หอคำ ( Petit Trianon ) พระราชวังเก่า ทุกวันนี้ใช้เป็นทำเนียบประธานประเทศ
นำท่านนมัสการ พระธาตุหลวงปูชนีย์วัตถุอันสำคัญอย่างยิ่งในประเทศลาวนี้ จากหนังสืออุรังคธาตุ(อุรังคนิทาน)ได้กล่าวถึงพระธาตุหลวงว่า ได้สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับสร้างเมืองเวียงจั
เลือกซื้อสินค้านานาชนิดของชาวลาว จาก ศูนย์สินค้าหัตถกรรมเครื่องเงินและผ้าไหมลาว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดโลโก้ลาว ผ้าพันคอ ผ้าไหมลาว เครื่องเงินแท้ 92.5 % (ราคาถูก)
14.30 น.ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างลาวกับฝรั่งเศส อันเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครหลวง เวียงจันทน์
16.00 จากนั้นนำคณะออกเดินทางกลับสู่ด่านมิตรภาพไทย – ลาว Haven Duty Free

ช๊อปปิ้งสินค้าแบนด์เนมเกรด A เลือกซื้อ เหล้า บุหรี่ ราคาปลอดภาษีที่ Haven Duty Free รับประกันของแท้ ชิมไวน์หลากหลายรสชาดและราคาในห้องปรับอุณหภูมิ
17.00 น.อำลานครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพลาว – ไทย ข้ามแม่น้ำโขง กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

คณะส่วนตัว
6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

10-16 ท่าน

20 ท่าน ขึ้นไป

30 ท่าน ขึ้นไป
ใช้รถตู้รับส่งอุดรธานี 1,800 1,600 1,600 ราคาพิเศษราคาพิเศษ

คณะส่วนตัวมากหรือน้อยกว่านี้ สอบถามราคาพิเศษได้ครับ

ราคานี้รวม

รถตู้ V.I.P พร้อมคนขับ

ไกด์ลาว

อาหารกลางวัน

ภัตราคารแม่ของหรือเที่ยบเท่า

ค่าธรรมเนียมข้ามไทยลาว

บัตรผ่านแดน

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

น้ำดื่มผ้าเย็นตลอดทริป

ไม่รวมทิปไกด์ลาวและคนขับ (ไมมีขั้นต่ำ )

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพื่ม 7 %

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวลาว ยอดฮิตปี 2566

วังเวียง (ทางด่วน)

3 วัน 2 คืน(ไป-กลับรถตู้ )

หลวงพะบาง 4 วัน 3 คืน

(รถไฟฟ้าความเร็วสูง-รถตู้ )

12,000

หลวงพะบาง ทุ่งไหหิน

5 วัน 4 คืน (ไป-กลับรถตู้ )

ลาวใต้ จากอุดรธานี

3 คืน 4 วั

ทีมงานเบื้องหลังไทยลาวคุณภาพคับแก้ว ถูกต้องกฏหมายท่องเที่ยวไทย-ลาว ล้านเปอร์เซ็นต์

รถตู้อุดรไปลาว
ทีมงานชนาธิป ทราเวลเลอร์เวียงจันทน์
รถตู้อุดรธานี
ทีมงานชนาธิป ทราเวลเลอร์
Van for rent Udon Thani
banner-vientien-tour
Call Now Buttonสอบถามเพิ่มเติม โทรเลยครับ