สถานีรถไฟเความเร็วสูง
สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง
สถานีรถไฟหลวงพระบาง

ประวัติศาสตร์ลาวและมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง

ถนนคนเดินหลวงพระบาง

                 ไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปไกลถึงขนาดไหนหลวงพระบางก็ยังคงความเป็นเมืองสงบงามที่อบด้วยวัฒนธรรมงดงามและเรียบง่ายเวลาที่เสมือนเดินไปอย่างเนิบช้ากว่าในที่อื่นๆนี้คือคุณค่าสำคัญยิ่งใหญ่ที่ผู้คนของโลกในยุคที่เร่งรีบรวดเร็วต่างถวิลหา

พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช

                 หลวงพระบางคือเมืองมรดกโลกของสปป. ลาวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนมากที่สุดและทำรายได้ทางการท่องเที่ยวมากที่สุดมนต์เสน่ห์สำคัญยิ่งของเมืองเล็กๆแห่งนี้คือความเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมลาวที่เป็นตัวของตัวเองและสามารถถนอมรักษาวัฒนธรมดั้งเดิมอันน่าภาคภูมิใจนี้ไว้ได้อย่างเข้มแข็ง

รูปวาดสำหรับขาย บ้านผานม
สาเหตุที่เป็นเมืองต้องห้าม.....พลาด
หลวงพะบาง ราชธานีเมืองเก่าโบราณที่มีอายุ 1,300 ปี
ผ่านอดีตการณ์ยาวนานถึง 3 ยุค มีกษัตริย์เคยปกครองเมืองนี้ 77 พระองค์
ในเมืองหลวงพะบาง มีวัดที่สำคัญกว่า 30 วัด ไม่รวมกับวัดเล็ก
เมืองต้นแบบ " ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ " ของสปป.ลาว เช่น ประเพณีแห่นางสังขาน, บุญปีใหม่
โอบล้อมจาก " แม่น้ำสองสาย " โขงคานไหลมาบรรจบ
บ้านเรือนเก่าสวยงามน่าหลงไหล " เอกลักษณ์สไตล์โคโลเนียล "
" พะทาดพูสี "มหัศจรรย์ภูเขาตะหง่านกลางเมือง ชมวิว 360 องศา
ล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ อากาศดีปีละ 365 วัน
วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

       เมืองหลวงพระบางอดีตนครหลวงแห่งชนชาติลาวที่สืบเค้าความมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตกาลก่อนหน้าเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้เล่าขานกันมาว่าในยุคสมัยแห่งฟ้างุ้มธรรมมิกราชอำนาจของหลวงพระบางได้แผ่ขยายไปจนถ้วนทั่วภาคอีสานของประเทศไทย 

พระพุทธรูปยืน หน้าวัดแสน

 โชคดีที่เมืองสำคัญแห่งนี้มีชัยภูมิที่ล้ำเลิศ มีแม่น้ำล้อมรอบถึง 2 ด้านคือ แม่น้ำโขงกับแม่น้ำคาน และมีทิวแถวภูเขากั้นขวางเป็นกำแพงใหญ่อีกนับไม่ถ้วนเรียงราย เมืองเทวดาแห่งนี้จึงสามารถแคล้วคลาดอันตรายจากภัยสงครามทั้งหลายทั้งปวงมาโดยตลอดครั้งแล้วครั้งเล่าสามารถรักษามรดกวัฒนธรรมลาวชั้นเลิศเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

พระประธานวัดวิชุนราช

สมบัติชิ้นเอก ถือเป็นเลิศของวัฒนธรรมลาวที่โดดเด่นเป็นเอกยิ่ง ที่เมืองหลวงพระบางยังคงเก็บรักษาไว้ได้อย่างโดดเด่นที่สุดก็คือ"วัดเชียงทอง"วัดสวยริมแม่น้ำโขงที่มีหลังคาแอ่นโค้งสามชั้นลดหลั่นคลุมพระอุโบสถหลังเตี้ยไว้ได้อย่างสมส่วน งามได้รูปที่สุดเป็นสมบัติชิ้นงามทางสถาปัตยกรรม จนได้ถูกคัดเลือกเป็น"มรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้

วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง
โบสถ์วัดเชียงทอง

ลักษณะเฉพาะที่งดงามนั้นก็เป็นศิลปะประจำชาติลาว ชิ้นเลิศที่ไม่ซ้ำแบบใครเลยในโลกนอกจากวัดสวยงามอย่างวัดเชียงทองแล้วเมืองหลวงพระบางก็ยังมีวัดสวยงามอีกมากมายน่าชมอีกหลายสิบแห่ง,วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,วัดแสนสุขาราม,วัดพระธาตุภูศรี,และวัดวิชุลราช เป็นต้น ในบรรดาวัดสวยงามต่างๆหลากหลายเหล่านี้เมื่อมีงานเทศกาลสำคัญอย่างงานบุญสงกรานต์ก็จะมีสิ่งดีๆล้ำค่าปรากฏเพิ่มเติมให้ทรงคุณค่าเลิศล้ำขึ้นอีกเช่นขบวนฟ้อนนางแก้วกระบวนรำอันงดงามยิ่งของอดีตราชสำนัก

วัดใหม่สุวันนะพูมา หลวงพระบาง

หลวงพระบางขบวนนางสังขาล "นางสงกรานต์"ผู้ทรงคุณค่าอย่างยิ่งขบวนปู่เยอย่าเยอและสิ่งแก้วเทพอารักษ์สำคัญแห่งหลวงพระบางเป็นต้นและที่สำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือองค์พระบางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะได้นำออกจากหอนอกจากวัดสวยงามอย่างวัด เชียงทองแล้ว เมืองพระบางให้ประชาชนได้สรงน้ำเป็นหลวงพระบางก็ยังมีวัดสวยงามอีกมากมายน่าชมอีกหลายศิริมงคลไปทั่วทั้งเมืองในคราวบุญสิบแห่งเช่นวัดใหม่สุวรรณภูมารามวัดแสนสุขารามสงกรานต์นี้ด้วยวัดพระธาตุภูศรีและวัดวิชุลราชเป็นต้นและสิ่งใหม่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งใกล้ในบรรดาวัดสวยงามต่างๆหลากหลายเหล่านี้เมื่อจะมาเยี่ยมเยือนหลวงพระบางเมืองมีงานเทศกาลสำคัญอย่างงานบุญสงกรานต์ก็จะมีสิ่งดีๆ

วดใหม่สุวันนะพูมา
พระม่าน วัดเชียงทอง

สถานที่ท่องเทียวในหลวงพระบางที่ ห้ามพลาด

สถานที่ต้องห้ามพลาด ลายแทงแหล่งท่องเที่ยวในหลวงพะบาง ข้อมูลล้ำค่า ( ห้ามก๊อบปี้ )

ตักบาตรข้าวเหนียว

Offering food to monks

ยามเช้าตักบาตรข้าวเหนียว เก็บเกี่ยววัฒนธรรม เชื่อมโยงไทย-ลาว

ร่วมทำบุญคณะสงฆ์ 300 - 400 รูปต่อวัน ทุกเช้า

กิจกรรมบุญที่รอคอยแห่งเมืองซัวที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง.

พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช

Wat Visoun

สร้างขึ้นบนทุ่งนาของวิญญาณผู้พิทักษ์ของเมือง (เทวาตาหลวง), ปูเยอและย่าเยอ

วัดที่เก่าแก่ที่สุดของหลวงพระบาง

เสา 12 ต้นที่รองรับหลังคานั้นสูงเกือบ 100 ฟุต (30 เมตร)ใช้ต้นไม้ 4,000 ต้นในการก่อสร้าง

Wat Siri Moung Khoung,

วัดเล็ก ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์

ตัวมอมเฝ้าประตูแปลกตา

ลวดลายแกะสลักพระราหูอมจันทร์ ซุ้มทางเข้าสวยงาม

วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง

Wat Sensoukaram, Luang Prabang, Laos

'วิหารพระสังฆราช' แห่งเจ้าพระยากิตราช เจ้าผู้ครองราชย์คนแรก

สิมสูงสวยงามคล้ายศิลปสยาม หน้าต่างตกแต่งด้วยรั้วไม้สไตล์เขมร

เทวรูปพุทธองค์ใหญ่ยืนถือดอกบัว อยู่บนหลังของม้าและสิงโต

Wat Pa Huak, Luang Prabang, Laos

"อารามป่าไผ่" ที่ไร้หนาม "ก่อตั้งพ.ศ. 2404 โดยพญาศรีมหานาม

ต้นฉบับทางประวัติศาสตร์ห้องสมุดของกระทรวงวัฒนธรรมของหลวงพระบาง

ใจกลางของอาคารพระอินทร์ขี่ช้างเอราวัณ ตำนานเทพเจ้าฮินดู

วัดใหม่สุวันนะพูมา หลวงพระบาง

Wat Mai Suwannaphumaham

สิมสร้างสไตล์หลวงพระบางแบบดั้งเดิมพร้อมเฉลียงเสริม ใหญ่ที่สุดและงดงามที่สุด

สร้างไว้สำหรับพระราชวงศ์และเป็นที่พำนักของพระสังฆราช

วิหารสีแดงขนาดใหญ่ตระหง่านประดับด้วยศิลปลายนูนคล้ายทองคำบนผนัง

wat-sribunruang

Wat Si Boun Houang

เงียบสงบในดงต้นปาล์มและต้นลีลาวดี วัดเป็นหนึ่งในที่เล็กที่สุดในหลวงพระบาง

สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ Sotika Kuman

กราบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ในสิมเล็กๆผนังสีแดง แกะดอกลวดลายล้านช้าง

La Maison du Patrimoine UNESCO

La Maison du Patrimoine UNESCO Headquarters

พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมและเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงในหลวงพระบาง

ศูนย์กำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะสำหรับการจัดการศิลปเมืองให้อยู่ในระเบียบลาวล้านช้างหลวงพะบางจากปัจจุบันโยงถึงอดีต

Vat Nong Sikhounmuang

บูรณใหม่ หลังจากถูกพระเพลิงทำลายล้าง

หรูหราสง่างามตกแต่งอย่างด้วยลายฉลุ ในรูปแบบแรงบันดาลใจจากที่เวียงจันทน์

สถาปัตยกรรมสวยงามตระการตาหลังคาสีในสไตล์ไทยสยาม

Wat Manorom

Wat Manorom Luang Prabang Laos

พระพุทธรูปใหญ่โบสถ์ รูปปั้นหล่อด้วยสำริดในปี 1370 ในสมัยของสามแสนไทย ศิลปแบบสุโขทัย

ถูกทำลายเสียหายอย่างหนักในระหว่างการรุกรานของฮ่อ ปลายศตวรรษที่ 19

โบสถ์ที่สูงที่สุดในหลวงพระบางเป็นหนึ่งในฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับศิลปะประติมากรรมลาว

Wat Sieng Mouan (Xieng Mouan)

แปลว่า มีเสียงอันไพเราะ

ก่อตั้งขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าจันทรทัต (ร. 1851-72)

เป็นที่ตั้งของ 'โครงการการอยู่รอดทางวัฒนธรรม'จุดมุ่งหมายเพื่อสอนจิตรกรรมฝาผนังแบบลาวหลวงพะบางดั้งเดิม

Wat Choum Khong

Wat Choum Khong (built 1843)

"อารามแห่งแก่นของฆ้อง"ก่อตั้งขึ้นโดย พระครูแก้ว ในปี 1843

รูปปั้นหินแกะสลักสองรูปแบบจีนที่ชัดเจนอิงอดีตของหลวงพระบาง

โบสถ์มีประตูทางเข้าสามทางจากเฉลียง แกะสลักไม้แกะสลักอย่างประณีต

Wat Pak Khan

Wat Pak Khan Luang Prabang Laos

ตั้งชื่อตามแม่น้ำ จุดบรรจบปลายสุดของขอบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำคานกับแม่น้ำโขง

สร้างเป็นครั้งแรกในปี 2316 ซึ่งสอดคล้องกับรัชสมัยของกษัตริย์อินทาสม (ร. 2270-2319)

แท่นบูชามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปาง "ห้ามสมุทร"

วัดสบสึกสาราม หลวงพระบาง

Wat Sop

โดดเด่นของวัดสบคือการใช้ลูกกรงสไตล์เขมรในการตกแต่งหน้าต่าง

สร้างขึ้นโดย Souvanna Banlang (r. 1479-86) ราชาแห่งล้านช้าง

เพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของบิดาในเมืองเชียงคาน หลังสงครามช้างเผือกกับเวียดนาม

Wat That Luang

Wat That Luang, Luang Prabang, Laos

"พระอารามหลวงแห่งเจดีย์" ความสัมพันธ์กับราชวงศ์หลวงพระบาง ต้นศตวรรษที่ 12

สร้างขึ้นบนเนินเขาเล็ก ๆ ทางทิศใต้ของเมืองในปี 1818 รูปแบบวัดเบญจมบพิตร

พระพุทธรูปสำริดปิดทองในโบสถ์ย้ายจากวัด อาฮาม หนัก600 กิโลกรัม

วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง
หอพิพิธภัณฑ์ หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี 2023

สามแยกพูคูน

Three intersection Phu Koon Laung pha bang
Three intersection Phu Koon Laung pha bang
Three intersection Phu Koon Laung pha bang Laos
Three intersection Phu Koon
Three intersection Phu Koon
รถตู้อุดรธานีให้เช่า

ทัวร์ลาวแนะนำ เริ่มต้นจากอุดรธานี หนองคาย