พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช หลวงพะบาง

พระธาดุหมากโม วัดวิชุนราช หลวงพะบาง

เจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่

          พระธาตุปทุมตามตำนานได้บันทึกไว้ว่าธาตุปทุมหรือพระธาตุดอกบัวหลวง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1514 โดยพระนาง พระมเหสีเจ้าวิชุนราช ทรงสร้างคล่อมหนองหน้าวัดวิชุนราช พระธาตุประทุมสร้างขึ้นในรูปแบบชาวลังกาวีมีความสูง 35 เมตรมีลักษณะพิเศษแห่งเดียวในประเทศลาวนอกจากนั้นธาตุปทุมยังมีชื่ออีกอย่างว่าธาตุหมากโมเพราะส่วนบนเป็นรูปวงกลมคล้ายแตงโมผ่า 

         พระธาตุองค์นี้ได้พังทลายลงในปี 1914 เจ้ากรมขุนดวงจันและชาวบ้านได้สำรวจเห็นสิ่งของที่ล้ำค่ามากมายเช่นพระพุทธรูปทำจากไม้ทองสำริดเงินและทองคำจากหลักฐานสันนิฐานว่าถูกฝังไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึง 16 ปีค.ศ. 1932 เจ้าขุนดวงจันพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนได้สมทบเงินเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพคล้ายของเดิมมากที่สุดส่วนวัตถุโบราณที่ค้นพบบางส่วนยังคงเก็บไว้ในตู้พระธาตุและอีกจำนวนหนึ่งก็ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางจนถึงปัจจุบัน

วัดวิชุนราช หลวงพะบาง ลาว

หลวงพ่อโต วัดวิชุนราช หลวงพะบาง

วัดวิชุนราช หลวงพะบาง

         วัดวิชุนราชเป็นวันหนึ่งที่มีความเก่าแก่ในหลวงพระบางสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1512 ในรัชกาลของพระเจ้าชีวิตวิชุนราช สร้างขึ้นที่นาไร่เดียว ซึ่งเดิมเป็นนาข้าวเจ้า และได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์ เป็นที่ชาวลาวให้ความเลื่อมใสศรัทธาอันสูงส่งในประเทศเพราะเคยประดิษฐานองค์พระบางอยู่วัดแห่งนี้สองครั้งในปีค.ศ. 1513 ถึง 1715 และปีค.ศ. 1839 ถึงปีนถึง 1894โดยสำนักงานของวัดเมืองหลวงอิงจากตำนานวัดของเมืองหลวงพระบางได้บันทึกไว้ว่าได้ใช้ไม้ในการปลูกสร้างวัดวิชุนราชกว่า 4,000 ต้น

        โครงหลังคามีสองชั้นเป็นเชิงศิลปะแบบลาวพวนมี 12 เสา ส่วนสูง 30 เมตรภายในเขตวัดวิชุนราชมีสถาปัตย์ปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อนที่ทรงคุณค่าและงดงามทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีธาตุปทุมหรือดอกบัวหนึ่งลูกชาวบ้านเรียกว่าธาตุหมากโมงเพราะคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่งซึ่ง พระมเหสีของเจ้าวิชุนราชทรงสร้างบนหนองบัวในรูปแบบของชาวลังกาวี ทิศเหนือมีประตูโขงโค้ง หอกอง หอแจก ทิศตะวันตกมีกุฎิเจ้าอธิการวัด ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีกุฎิพระสงฆ์สามเณร

พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง

          ในปีค.ศ. 1887 ชาวฮ่อถุงดำได้เข้ามาปล้นสดมภ์ตัวเมืองและเผาผลาญเมืองหลวงพระบางและวัดแห่งนี้ก็เลยถูกเผาเช่นเดียวกัน ในเหตุการณ์ครั้งนั้นบรรดาพระพุทธรูปองค์เล็กใหญ่ที่ทรงคุณค่าก็ได้สูญหายไปจำนวนมากกระทั่งถึงปีค.ศ. 1896 และปีค.ศ. 2016ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โครงสร้างหลังคาโดยแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวประจำแขวงการก่อสร้างโบสถ์ก่อด้วยดินเผาโมงด้วยกระเบื้องขอผนังดันหน่อยลุงน้ำเกลี้ยงพอกด้วยทองคำเปลว

วัดวิชุนราช หลวงพะบาง ลาว

     ลักษณะอาคารของสิม กอดด้วยดินเผามีสถาปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อนสวยงามหลังคามียอดช่อฟ้า 17 ลูกหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอโครงสร้างประตูของสินทำจากไม้ที่ยังเป็นอันเดิมที่ถูกรักสาไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 บานประตูใหญ่แกะสลักลงสีฟอกทองคำมีความปราณีตวิจิตรบรรจงที่แสดงให้เห็นในยุคฮินดู มุกด้านหน้าทางเข้าแยกออกเป็นชั้นชั้นขำด้วยเสาไม้สีขาวที่ประดับจากสวยงามทำจากไม้มีลักษณะคล้ายปราสาทหินสมัยขอมคืออังกอร์วัดและวัดภูที่จำปาสัก

พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง
พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง ลาว
พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง
พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง ลาว

      ปัจจุบันได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หอพิพิธพัณฑ์หลวงพระบาง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้าชมสืบไปวัดวิชุนปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทุกชาติ ทุกวัย นิยมเข้ามากราบไหว้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูปองค์ประธานองค์ใหญ่ สร้างจากส่วนประกอบคล้ายปูนซีเมนต์ซึ่งในสมัยโบราณยังไม่มีปูนซีเมนต์ จึงได้ก่อขึ้นด้วยโครงเหล็ก ส่วนตัวพระก็นำเอาหนังควาย มาขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูป จนถึงปัจจุบัน
ในอาณาบริเวณด้านซ้ายมือของโบสถ์ จะมีบริเวณที่จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ของปู่เยอ ย่าเยอ ที่เป็นผู้เฒ่าในตำนานของชาวลาวให้ความเคารพนับถืออย่างมาก

พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง
พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง

พระพุทธรูปไม้ ปางขอฝน

          พระพุทธรูปปางขอฝนสององค์ที่ตั้งแสดงอยู่หลังพระพุทธประธานในวัดวิชุนราช เป็นศิลปะกลุ่มช่างล้านช้าง สร้างในศตวรรษที่ 14 ทำจากไม้ติดมุกและพอกด้วยทองคำเปลวมีเพียงพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ที่เป็นศิลปะเขมรอยู่หลวงพระบาง ถ้าเปรียบเทียบกับผลพระพุทธรูปองค์อื่นๆพระพุทธรูปทั้งสององจะมีพระพักตร์กว้าง
พระนาสิกใหญ่พระโอษฐ์กว้างพระเศียรและพระพักตร์คล้ายกับรูปหัวใจ จะไม่เหมือนกับพระพุทธรูปศิลปะหลวงพระบาง ปลายพระหัตถ์จะงอและยอดพระถันโผล่ออกมา

พระพุทธรูปโบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง
พระพุทธรูปโบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง ลาว
พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง
พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง
พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดวิชุนราช หลวงพะบาง
ใบเซียมซี วัดวิชันราช หลวงพะบาง