พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช หลวงพระบาง

เจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุหมากโม

          พระธาตุปทุมตามตำนานได้บันทึกไว้ว่าธาตุปทุมหรือพระธาตุดอกบัวหลวง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1514 โดยพระนาง พระมเหสีเจ้าวิชุนราช ทรงสร้างคล่อมหนองหน้าวัดวิชุนราช พระธาตุประทุมสร้างขึ้นในรูปแบบชาวลังกาวีมีความสูง 35 เมตรมีลักษณะพิเศษแห่งเดียวในประเทศลาวนอกจากนั้นธาตุปทุมยังมีชื่ออีกอย่างว่าธาตุหมากโมเพราะส่วนบนเป็นรูปวงกลมคล้ายแตงโมผ่า 

         พระธาตุองค์นี้ได้พังทลายลงในปี 1914 เจ้ากรมขุนดวงจันและชาวบ้านได้สำรวจเห็นสิ่งของที่ล้ำค่ามากมายเช่นพระพุทธรูปทำจากไม้ทองสำริดเงินและทองคำจากหลักฐานสันนิฐานว่าถูกฝังไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึง 16 ปีค.ศ. 1932 เจ้าขุนดวงจันพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนได้สมทบเงินเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพคล้ายของเดิมมากที่สุดส่วนวัตถุโบราณที่ค้นพบบางส่วนยังคงเก็บไว้ในตู้พระธาตุและอีกจำนวนหนึ่งก็ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางจนถึงปัจจุบัน

หลวงพ่อโต วัดวิชุนราช หลวงพะบาง

         วัดวิชุนราชเป็นวันหนึ่งที่มีความเก่าแก่ในหลวงพระบางสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1512 ในรัชกาลของพระเจ้าชีวิตวิชุนราช สร้างขึ้นที่นาไร่เดียว ซึ่งเดิมเป็นนาข้าวเจ้า และได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์ เป็นที่ชาวลาวให้ความเลื่อมใสศรัทธาอันสูงส่งในประเทศเพราะเคยประดิษฐานองค์พระบางอยู่วัดแห่งนี้สองครั้งในปีค.ศ. 1513 ถึง 1715 และปีค.ศ. 1839 ถึงปีนถึง 1894โดยสำนักงานของวัดเมืองหลวงอิงจากตำนานวัดของเมืองหลวงพระบางได้บันทึกไว้ว่าได้ใช้ไม้ในการปลูกสร้างวัดวิชุนราชกว่า 4,000 ต้น

        โครงหลังคามีสองชั้นเป็นเชิงศิลปะแบบลาวพวนมี 12 เสา ส่วนสูง 30 เมตรภายในเขตวัดวิชุนราชมีสถาปัตย์ปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อนที่ทรงคุณค่าและงดงามทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีธาตุปทุมหรือดอกบัวหนึ่งลูกชาวบ้านเรียกว่าธาตุหมากโมงเพราะคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่งซึ่ง พระมเหสีของเจ้าวิชุนราชทรงสร้างบนหนองบัวในรูปแบบของชาวลังกาวี ทิศเหนือมีประตูโขงโค้ง หอกอง หอแจก ทิศตะวันตกมีกุฎิเจ้าอธิการวัด ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีกุฎิพระสงฆ์สามเณร

เพิ่มเพื่อน

          ในปีค.ศ. 1887 ชาวฮ่อถุงดำได้เข้ามาปล้นสดมภ์ตัวเมืองและเผาผลาญเมืองหลวงพระบางและวัดแห่งนี้ก็เลยถูกเผาเช่นเดียวกัน ในเหตุการณ์ครั้งนั้นบรรดาพระพุทธรูปองค์เล็กใหญ่ที่ทรงคุณค่าก็ได้สูญหายไปจำนวนมากกระทั่งถึงปีค.ศ. 1896 และปีค.ศ. 2016ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โครงสร้างหลังคาโดยแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวประจำแขวงการก่อสร้างโบสถ์ก่อด้วยดินเผาโมงด้วยกระเบื้องขอผนังดันหน่อยลุงน้ำเกลี้ยงพอกด้วยทองคำเปลว

     ลักษณะอาคารของสิม กอดด้วยดินเผามีสถาปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อนสวยงามหลังคามียอดช่อฟ้า 17 ลูกหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอโครงสร้างประตูของสินทำจากไม้ที่ยังเป็นอันเดิมที่ถูกรักสาไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 บานประตูใหญ่แกะสลักลงสีฟอกทองคำมีความปราณีตวิจิตรบรรจงที่แสดงให้เห็นในยุคฮินดู มุกด้านหน้าทางเข้าแยกออกเป็นชั้นชั้นขำด้วยเสาไม้สีขาวที่ประดับจากสวยงามทำจากไม้มีลักษณะคล้ายปราสาทหินสมัยขอมคืออังกอร์วัดและวัดภูที่จำปาสัก

      ปัจจุบันได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หอพิพิธพัณฑ์หลวงพระบาง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้าชมสืบไปวัดวิชุนปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทุกชาติ ทุกวัย นิยมเข้ามากราบไหว้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูปองค์ประธานองค์ใหญ่ สร้างจากส่วนประกอบคล้ายปูนซีเมนต์ซึ่งในสมัยโบราณยังไม่มีปูนซีเมนต์ จึงได้ก่อขึ้นด้วยโครงเหล็ก ส่วนตัวพระก็นำเอาหนังควาย มาขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูป จนถึงปัจจุบัน
ในอาณาบริเวณด้านซ้ายมือของโบสถ์ จะมีบริเวณที่จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ของปู่เยอ ย่าเยอ ที่เป็นผู้เฒ่าในตำนานของชาวลาวให้ความเคารพนับถืออย่างมาก

พระพุทธรูปไม้ ปางขอฝน

          พระพุทธรูปปางขอฝนสององค์ที่ตั้งแสดงอยู่หลังพระพุทธประธานในวัดวิชุนราช เป็นศิลปะกลุ่มช่างล้านช้าง สร้างในศตวรรษที่ 14 ทำจากไม้ติดมุกและพอกด้วยทองคำเปลวมีเพียงพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ที่เป็นศิลปะเขมรอยู่หลวงพระบาง ถ้าเปรียบเทียบกับผลพระพุทธรูปองค์อื่นๆพระพุทธรูปทั้งสององจะมีพระพักตร์กว้าง
พระนาสิกใหญ่พระโอษฐ์กว้างพระเศียรและพระพักตร์คล้ายกับรูปหัวใจ จะไม่เหมือนกับพระพุทธรูปศิลปะหลวงพระบาง ปลายพระหัตถ์จะงอและยอดพระถันโผล่ออกมา

เช่ารถตู้อุดรธานีไปลาว

Van for rent Udon Thani

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าประสบการณ์ในลาว 15 ปี

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าไปสปป.ลาว เน้นบริการ ซื่อสัตย์ รถใหม่
ขั้นตอนข้ามด่านแม่นยำ ไม่ผิดพลาด ถูกกฎหมายทุกขั้นตอน
ราคามาตรฐาน ไม่มีชาร์จ เสนอราคาก่อนเดินทาง ไม่หมกเม็ด
ชำนาญทุกเส้นทางในลาว โดยเฉพาะ เวียงจันทน์ ไม่หลง ไม่อ้อม
ในลาว ทุกคันมี WIFI ( 4 G ) ฟรี ทุกคัน
ไม่ใช่แค่คนขับรถ เหมือนได้ทีมงานเพิ่ม ให้คำปรึกษาเส้นทาง ที่พัก อาหาร
เรายินดีช่วยวางแผนการเดินทางและทำงานของท่านเสร็จให้ทันเวลา
ประสบการณ์จริง ไม่หลอกให้ท่านเสียเวลาอ่าน สอบถามได้

ประสบการณ์ 10 ปีที่ผ่านมา คงจะพอช่วยเหลือท่าน ไม่มากก็น้อย

เราคือทีมงานรถตู้ในอุดรธานีที่ชำนาญเส้นทางในลาวมากที่สุดในโลก

ทีมงานเราเป็นรถตู้ของไทย อยู่ที่อุดรธานี เริ่มต้นจากอุดรธานี รับสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรือไกล้เคียง

การเดินทางไปลาว ต้องทำตามกฎหมายไทย/ลาวให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย สะดวกสำหรับลูกค้าทุกท่าน

5/5
พาสปอร์ตไทยสองเล่มในมือ

ศึกษาดูงานในเวียงจัน แนะนำที่พัก ร้านอาหาร เวียงจันคือบ้านของเรา ไม่หลงไม่อ้อม

ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมคู่ค้าในเวียงจันทน์และทั่วสปป.ลาว

สำรวจตลาดเพื่อวางแผนนำสินค้าเข้าสปป.ลาว

งานกองถ่ายสารคดี,ภาพยนตร์ ประสานงานใบอนุญาตฟรี

ต่อวีซ่าที่กงสุลไทยในเวียงจัน

รับส่งทุกด่านพรมแดนสปป.ลาวหรือเวียตนาม จากอุดรธานี

ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟลาว Long Vein Golf/Lakeview Golf Club/SEA Games Golf Club จองสนาม