พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เดิมเป็นเป็นอาคาร 2 ชั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6

โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรรานุวัตรเมื่อ พ.ศ. 2463 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โรงเรียนนารีอุปถัมภ์

ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “ราชินูทิศ” ในปี พ.ศ. 2547

จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ เทศบาลนครอุดรธานี เป็นผู้ดูแลรักษา

ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จวบปัจจุบัน

ด้านหน้า อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่เทศบาลฯกำหนด

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

อาคารแบบโคโลเนียล 2 ชั้น

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

สถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยุกต์

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

บริเวณทางเข้า มีสระบัวที่กำลังปรับปรุง หลังจากเสร็จ น่าจะมีความสวยงามยิ่งขึ้น

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องพระประวัติประเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

พระนามเดิมว่า"พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ "

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ทรงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาดินแดนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสครั้งวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

ทรงตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้ง ทรงสร้างความเจริญจนเป็นเมืองอุดร ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดอุดรธานี

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เมื่อปีพ.ศ. 2442

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ปราบปรามกบฏจีนฮ่อในมณฑลลาวพวนจนสงบราบคาบ

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

วันที่18 มกราคม ป็นวันที่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ยกทัพมาสร้างบ้านแปลงเมือง

รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานีนี

การรำบวงสรวงสดุดีสตรีชาวอุดรธานี ในชุดเสื้อสีแสด ผ้าถุง และสไบย้อมคราม ทัดดอกทองกวาว

รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานี
รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานี
รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานี
รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานี

จะมีการรำบวงสรวงทุกปีเพื่อแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีของคนอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
         ห้องผืนดินอีสานใต้ทะเลภายในห้องนี้ถูกจำลองให้เป็นบรรยากาศใต้ท้องทะเลเมื่อครั้งอดีตราว 300 ล้านปีก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินอีสานในอดีตเคยเป็นทะเลมาก่อนจากหลักฐานที่พบซากฟอสซิลหอยทะเลในหลาย ๆ พื้นที่ของภาคอีสาณ
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
  ความพิเศษของห้องนี้คือผนังทุกด้านถูกทาเป็นสีขาวลักษณะคล้ายแผ่นหินบนผนังมีจอเล็ก ๆ แสดงภาพของไทรโลไบต์สิ่งมีชีวิตโบราณที่ค้นพบในภาคอีสาน
ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องอาณาจักรเกลือเป็นห้องที่จัดแสดงผลึกเกลือรูปแบบต่างๆ

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ถ่ายทอดเนื้อหาของเกลือกับการสร้างอารยธรรมภูมิปัญญาในการทำนาเกลือที่สืบทอดมาแต่โบราณการนำเกลือมาถนอมอาหารเช่นการทำปลาร้ารวมไปถึงการสร้างภาชนะสำหรับบรรจุเกลือภายในห้องจะเปิดวีดิทัศน์ขั้นตอนการทำเกลือให้เราดู

ห้องจากชุมชนสู่วัฒนธรรมห้อง

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จัดแสดงวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเส้นเลือดใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่ภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยลาวจีนเมียนมากัมพูชาและเวียดนามเป็นอู่อารยธรรมทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ห้องเมื่อธรณีแปรสัณฐาน

เป็นห้องจัดแสดงการกำเนิดแผ่นดินของภาคอีสานการเกิด“ แอ่งไดโนเสาร์” (The Great Valley) มีผนังว่างสีขาวฉายภาพกำเนิดแผ่นดินความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอีสานในอดีตซึ่งถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

ห้องเมื่อธรณีแปรสัณฐาน ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ห้องเมื่อธรณีแปรสัณฐาน ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

มีข้อสันนิษฐานว่าไดโนเสาร์ในภาคอีสานเป็นต้นตระกูลของไดโนเสาร์ในทวีปอื่น ๆ เช่นสยามโมไทรันนัสอิสานเอนซิสซึ่งเป็นบรรพบุรุษของทีเร็กซ์เนื้อหาที่จัดแสดงพร้อมเสียงประกอบที่อลังการสร้างความตื่นเต้นให้แก่

ห้องเมื่อพระพุทธศาสนามาถึง

ห้องเมื่อพระพุทธศาสนามาถึง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ห้องเมื่อพระพุทธศาสนามาถึง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องนี้จะบอกเล่าถึงเรื่องราวความเชื่อด้านศาสนาของคนในแถบภาคอีสานตั้งแต่การนับถือผีเรื่อยมาจนถึงช่วงที่พระพุทธศาสนาได้เดินทางมาถึงแผ่นดินแห่งนี้จากนั้นผู้นำชมก็จะนำเราขึ้นไปสู่ชั้นสองเพื่อไปทำความรู้จักกับผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

ห้องกำเนิดหมากแข้ง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องกำเนิดหมากแข้ง

ห้องกำเนิดหมากแข้ง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จัดแสดงการก่อร่างสร้างเมืองอุดรธานีและแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของบ้านเดือหมากแข้งในฐานะที่เป็นผลผลิตของเมืองสยามและการเมืองโลกจนกระทั่งกลายเป็นเมืองอุดรธานีในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จากวัฒนธรรมสู่อารยธรรม อุดรธานี

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

คุ้นกันไหมเอ๋ย ลังไม้ทนแดดทนฝนของน้ำอัดลม กระป๋องฮอลล์ น้ำชาอุ่นที่แถมฟรี หลังชิมกาแฟร้อน

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องแสดงถึงตู้โชว์ร้านถ่ายรูปสมัยก่อน ที่จะโชว์ทุกอย่าง ที่สามารถจะนำมาตั้งได้

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

สมบัติ เมทนี สรพงษ์ ชาตรี เป็นรูปที่ขาดไม่ได้ สำหรับตู้โชว์ พร้อมรูปดาราชื่อดังมากมาย

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

มีลิฟต์โดยสาร สำหรับคนพิการและผู้สูงอดายุไว้คอยบริการ ตอนที่ขึ้นชั้น 2 สะดวกมาก

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-245 976

รถตู้อุดรธานี VIP.10 ที่นั่งเช่าเหมาพร้อมคนขับนำเที่ยวอุดร

 ทีมงานรถตู้อุดรธานี ให้เช่า เหมาพร้อมคนขับ VIP. รับส่งสนามบินอุดรธานี หนองคาย ราคาถูกนำเที่ยวอุดรจัดทริปตามเวป PANTIP รีวิวทุกโปรแกรม จัดทัวร์ท่องเที่ยวอุดรธานี บูชาพระยานาค คำชะโนด หลวงปู่ศรีสุทโธ วัดป่าภูก้อน วัดป่าสว่างธรรม ( วัดศิริพร อำไพพงษ์ ) อุทยานแห่งชาติภูพระบาท หอนางอุสา