รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
รถตู้อุดรธานี ไปลาวได้...เด้อ
บ่หลง บ่อ้อม แม่นยำการผ่านด่าน มี WIFI พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง
ADD LINE
Previous
Next

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เดิมเป็นเป็นอาคาร 2 ชั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6

โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรรานุวัตรเมื่อ พ.ศ. 2463 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โรงเรียนนารีอุปถัมภ์

ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “ราชินูทิศ” ในปี พ.ศ. 2547

จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ เทศบาลนครอุดรธานี เป็นผู้ดูแลรักษา

ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จวบปัจจุบัน

ด้านหน้า อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่เทศบาลฯกำหนด

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

อาคารแบบโคโลเนียล 2 ชั้น

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

สถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยุกต์

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

บริเวณทางเข้า มีสระบัวที่กำลังปรับปรุง หลังจากเสร็จ น่าจะมีความสวยงามยิ่งขึ้น

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องพระประวัติประเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

พระนามเดิมว่า"พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ "

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ทรงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาดินแดนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสครั้งวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

ทรงตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้ง ทรงสร้างความเจริญจนเป็นเมืองอุดร ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดอุดรธานี

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เมื่อปีพ.ศ. 2442

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ปราบปรามกบฏจีนฮ่อในมณฑลลาวพวนจนสงบราบคาบ

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

วันที่18 มกราคม ป็นวันที่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ยกทัพมาสร้างบ้านแปลงเมือง

รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานีนี

การรำบวงสรวงสดุดีสตรีชาวอุดรธานี ในชุดเสื้อสีแสด ผ้าถุง และสไบย้อมคราม ทัดดอกทองกวาว

รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานี
รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานี
รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานี
รำบวงสรวง วันก่อต้องเมืองอุดรธานี

จะมีการรำบวงสรวงทุกปีเพื่อแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีของคนอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

         ห้องผืนดินอีสานใต้ทะเลภายในห้องนี้ถูกจำลองให้เป็นบรรยากาศใต้ท้องทะเลเมื่อครั้งอดีตราว 300 ล้านปีก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินอีสานในอดีตเคยเป็นทะเลมาก่อนจากหลักฐานที่พบซากฟอสซิลหอยทะเลในหลาย ๆ พื้นที่ของภาคอีสาณ

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

  ความพิเศษของห้องนี้คือผนังทุกด้านถูกทาเป็นสีขาวลักษณะคล้ายแผ่นหินบนผนังมีจอเล็ก ๆ แสดงภาพของไทรโลไบต์สิ่งมีชีวิตโบราณที่ค้นพบในภาคอีสาน

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องอาณาจักรเกลือเป็นห้องที่จัดแสดงผลึกเกลือรูปแบบต่างๆ

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ถ่ายทอดเนื้อหาของเกลือกับการสร้างอารยธรรมภูมิปัญญาในการทำนาเกลือที่สืบทอดมาแต่โบราณการนำเกลือมาถนอมอาหารเช่นการทำปลาร้ารวมไปถึงการสร้างภาชนะสำหรับบรรจุเกลือภายในห้องจะเปิดวีดิทัศน์ขั้นตอนการทำเกลือให้เราดู

ห้องจากชุมชนสู่วัฒนธรรมห้อง

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จัดแสดงวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเส้นเลือดใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่ภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยลาวจีนเมียนมากัมพูชาและเวียดนามเป็นอู่อารยธรรมทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ห้องเมื่อธรณีแปรสัณฐาน

เป็นห้องจัดแสดงการกำเนิดแผ่นดินของภาคอีสานการเกิด“ แอ่งไดโนเสาร์” (The Great Valley) มีผนังว่างสีขาวฉายภาพกำเนิดแผ่นดินความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอีสานในอดีตซึ่งถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

ห้องเมื่อธรณีแปรสัณฐาน ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ห้องเมื่อธรณีแปรสัณฐาน ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

มีข้อสันนิษฐานว่าไดโนเสาร์ในภาคอีสานเป็นต้นตระกูลของไดโนเสาร์ในทวีปอื่น ๆ เช่นสยามโมไทรันนัสอิสานเอนซิสซึ่งเป็นบรรพบุรุษของทีเร็กซ์เนื้อหาที่จัดแสดงพร้อมเสียงประกอบที่อลังการสร้างความตื่นเต้นให้แก่

ห้องเมื่อพระพุทธศาสนามาถึง

ห้องเมื่อพระพุทธศาสนามาถึง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ห้องเมื่อพระพุทธศาสนามาถึง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องนี้จะบอกเล่าถึงเรื่องราวความเชื่อด้านศาสนาของคนในแถบภาคอีสานตั้งแต่การนับถือผีเรื่อยมาจนถึงช่วงที่พระพุทธศาสนาได้เดินทางมาถึงแผ่นดินแห่งนี้จากนั้นผู้นำชมก็จะนำเราขึ้นไปสู่ชั้นสองเพื่อไปทำความรู้จักกับผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

ห้องกำเนิดหมากแข้ง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องกำเนิดหมากแข้ง

ห้องกำเนิดหมากแข้ง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จัดแสดงการก่อร่างสร้างเมืองอุดรธานีและแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของบ้านเดือหมากแข้งในฐานะที่เป็นผลผลิตของเมืองสยามและการเมืองโลกจนกระทั่งกลายเป็นเมืองอุดรธานีในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จากวัฒนธรรมสู่อารยธรรม อุดรธานี

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

คุ้นกันไหมเอ๋ย ลังไม้ทนแดดทนฝนของน้ำอัดลม กระป๋องฮอลล์ น้ำชาอุ่นที่แถมฟรี หลังชิมกาแฟร้อน

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ห้องแสดงถึงตู้โชว์ร้านถ่ายรูปสมัยก่อน ที่จะโชว์ทุกอย่าง ที่สามารถจะนำมาตั้งได้

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

สมบัติ เมทนี สรพงษ์ ชาตรี เป็นรูปที่ขาดไม่ได้ สำหรับตู้โชว์ พร้อมรูปดาราชื่อดังมากมาย

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

มีลิฟต์โดยสาร สำหรับคนพิการและผู้สูงอดายุไว้คอยบริการ ตอนที่ขึ้นชั้น 2 สะดวกมาก

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-245 976

Call Now Buttonโทรหาเราตอนนี้ รับสิทธิพิเศษ