แบนเนอร์ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาวรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีน 3 วัน 2 คืน นอนหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน

ทริปเดียวเที่ยว 3 เมือง หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ อาหารแซ๊บ ไกด์เยี่ยม นอนหรูดูแพง เที่ยวครบทุกรายการ

เทียวเมืองมรดกโลกอันซีนลาว ที่ทั้งเมืองมีวัดวาอาราม อาคารที่รักษ์ไว้เหมือนในอดีต วัดเชียงทองสถาปัตยกรรมลาวล้านช้าง ที่องค์ประกอบสมบูรณ์ที่สุด พระราชวังเก่าที่เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์หลังจากการเปลี่ยนการปกครอง สักการะพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรที่หอพระบาง วัดวิชุนราช วัดแสนสุขาราม วัดมโนรมย์ ฯลฯ

Chanatip Traveller

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00994

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน นอนหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน รถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีน ชั้น 2 รับส่งอุดรธานี

วันแรก

ทีมงานรับคณะอุดรธานี สนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรมหรือตามลูกค้าสะดวก

ถึงด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 ทีมงานชนาธิป ทราเวลเลอร์อำนวยความสะดวก

ถึงด่านลาวสะบายดี ทีมงานไกด์ลาวอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองแบบ วีไอพี รอไม่นาน ถ่ายรูปเช็คอินประเทศลาวพระทาดหลวง ศูนย์รวมจิตใจจากอดีตจวบปัจจุบัน

อนุเสาวรีย์ประตูไช แกนกลางลาว เพื่อรำลึกถึง ” ทหารกล้า ” พลีชีพเลือดทาแผ่นดิน
เจ้าแม่สีเมือง บารมีแผ่ไพศาล ลูกหลานขอพร หน้าที่การงานรุ่งโรจน์ มเหศักดิ์หลักเมือง
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว บันทึกทุกอย่างของประวัติศาสตร์เพื่อเก็บไว้ให้ศึกษา ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นสองแผ่นดินขวาซ้ายแม่น้ำโขง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูเฝอแซ๊บไฮโซ แยกน้ำนับถือเจ้าแม่กวนอิม อิสลามทานได้ แซ๊บทุกเพศวัย หอมกะปิเวียตนาม

เช็คอินสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีน ทีมงานอำนวยความสะดวก เดินทางสู่เมืองมรดกโลก ไกด์ทัวร์เตรียมกาแฟไว้จิบแก้ง่วง สัมผัสทัศนีย์ภาพริมทางสวยงามแปลกตา ผ่านทุ่งนา หุบเขา ทะลุอุโมงค์กว่า 30 อุโมงค์ที่สร้างโดยวิศวะกรและเทคโนโลยีจากประเทศจีน ข้ามสะพานระหว่างภูเขาที่เมื่อก่อนใช้รถในการเดินทางต้องอ้อมเสียเวลานานนับวัน

สะบายดีหลวงพระบาง ทีมงานรถตู้วีไอพียินดีฮับต้อน

เช็คอินที่พัก เก็บสำภาระ

พระธาตุพูสี หรือ พูซวง ตั้งตระหง่านอยู่บนเขากลางเมืองซัว มีคำขวัญว่า ถ้าใครมาหลวงพระบางแล้วไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระทาดพูสี ถือว่าไม่ได้มาหลวงพระบาง

ชมแสงพระอาทิตย์ตกน้ำโขงบนเรือท้องถิ่น รับประทานอาหารเย็นเมนูท้องถิ่น  รับลมเย็นๆ บรรยากาศไฟแสงสีของเมืองหลวงจากมุมมองจากกลางน้ำ ร้องคาราโอเก๊ะ ม่วนซื่นโฮแซว

ถนนคนเดินตลาดมืด เลือกชมอุดหนุนสินค้า สินค้า (ODOP) Project on SMEs Development ฝีมือชาวชนเผ่าหนึ่งเดียวในโลก ของฝากราคาไม่แพง ภาพวาดจากศิลปินท้องถิ่น

ทีมงานส่งคณะที่พัก ราตีสุกสัน พักผ่อนตามอัชญาสัย

พระธาตุพูสี พระธาตุพูสีหลวงพระบาง

เพิ่มเพื่อน

วันที่สอง

05.30 น. ก๊อก ก๊อก ทีมงานเคาะประตูห้องรับคณะสู่ ” วัดแสนสุขารมย์ ” วัดเก่าแก่ของอาณาจักลาวล้านช้างที่เริ่มสร้างจากแรงศรัทธาและเงินเพียงหนึ่งแสนกีป สมตามชื่อ

ทีมงานเตรียมปูเสื่อพร้อมผ้าเบี่ยงผ้าสไบกะติ๊บข้าวเหนียว ร่วมทำบุญตักบาตรตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อรักษ์ประเพณีอันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกร่วมกับชาวเมืองหลวงพระบาง ท่ามกลางไอหมอกและแสงแดดยามเช้าเสียงระฆังดังไกล ราวจะส่งกุศลผลบุญเผื่อแผ่ไปไกลตามเสียง

วัดเชียงทอง  ไฮไลท์ของเมืองมรดกศิลปกรรมลาวล้านช้างที่ยังคงเดิม วันเวลาไม่สามารถทำลาย โรงเก็บราชรถที่ใช้ในราชพิธีงานศพของเจ้าชีวิตในสมัยก่อน ถ่ายรูปคู่หน้าต่างหอพระพุทธไสยาสน์ อายุ 400 ปีที่เล่าเรื่องวิถีชีวิตผ่านกระจกหลากสีบริเวณผนังสีชมพูสดใสด้านนอกวิจิตร หอพระม่านที่หนึ่งปีจะเปิดให้สักการะแค่ครั้งเดียว ต้องส่องผ่านรูประตู

ตลาดเช้า เลือกชิมอาหารพื้นเมือง ข้าวจี่ทาปลาร้า ชิมวิถีการดำรงค์ชีวิตของชาวหลวงพระบาง สินค้าพื้นเมืองที่หาดูได้ที่นี่ที่เดียว ชิมกาแฟร้านกาแฟที่แสนจะธรรมดาชื่อดังจากPANTIP.COM  ไข่ลวก โข๊ก กาแฟสูตรโบราณ ” ร้านกาแฟประชานิยม “

พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง รวบรวมครื่องราชบรรณาการจากทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงจากอาณาจักรสยามพระราชวังหลังเก่า ห้องบรรทม ห้องทรงงาน ห้องรับแขกของกษัตริย์องค์สุดท้าย ราชวงศ์ลาวล้านช้าง

หอพระบาง สักการะ ” พระบาง ” หรือพระบางพุทธลาวัลย์ (ພຣະບາງພຸທລາວັນ) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

ไข่มุกเม็ดงามที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่า ” น้ำตกตาดกวางสี ” น้ำตกใสสีฟ้า เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศลาว เลือกอุดหนุนสินค้า เพื่อเป็นค่าอาหารของหมีหลากหลายสายพันธ์ุ เสื้อยืดของที่ระลึกจาก “ศูนย์อนุรักษ์หมี” ที่รวบรวมรวมสัตว์ที่ยึดมาจากเงื้อมมือของนายพรานเถื่อน 

น้ำตกตาดร่มไม้ ติ่งเล็กๆของน้ำตกตาดที่ดัดแปลงเป็นร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวันริมน้ำตก แซ๊บหลายเด้อท่ามกลางกลิ่นไอน้ำตก

วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม  พระพุทธรูปปางขอฝนสององค์ที่ตั้งแสดงอยู่หลังพระพุทธประธานในวัดวิชุนราช เป็นศิลปะกลุ่มช่างล้านช้าง สร้างในศตวรรษที่ 14 

เช็คอินสถานีรถไฟหลวงพระบาง เตรียมตัวเดินทางสู่เมืองไผ่หนาม ” วังเวียง” 

17.30 น. ทีมงานรถตู้รอรับคณะสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง สถานีที่สวยงามที่สุดของประเทศลาว เพราะฉากหลังเป็นทิวเขาสมฉายา กุ้ยหลินเมืองลาว

เช็คอินที่พัก โรงแรม ทวีสุก ไอซ์แลนด์ หนุีงเดียวของที่พักสุดโรแมนติกที่ตั้งอยู่บนเกาะดอนของแม่น้ำซอง วิวภูผาลำเซ พาโนรามา 360 องศา

รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดินดาดฟ้าชั้น 7 พร้อมคาราโอเก๊ะ

ถนนโรตี แซ๊บหวานมันแบบไม่เกรงใจน้ำตาลในเส้นเลือด กระทบไหล่นักท่องเที่ยวนานาชาติ ฟรีช๊อท ซากูระบาร์

ส่งคณะที่พัก ราตีสุกสัน

สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำซอง พระกำลังขี่จักรยานข้ามสะพานเหล็กแม่น้ำซอง

06.00 น.เรียนเชิญคณะขึ้นไปดาดฟ้าชั้น 7 ชมทัศนีย์ภาพภูผา สายหมอก ลำซอง ที่แสงพระอาทิตย์ส่องสาดผ่านภูเขาลอดสู่เมืองเป็นลำสวยงามเกินคำบรรยายเป็นตัวอักษร

07.00 น. ทีมงานไกด์รับคณะที่ท่าเรือหน้าที่พัก เรือหางยาวรับต้อนคณะ แล่นสวนแม่น้ำมุ่งหน้าสู่หุบเขาไกลโพ้นที่ถนนและเมืองที่เข้าไม่ถึง โบกมือทักทายฝูงวัวควายที่เล่นน้ำริมซอง ยิ้มงามๆกับนักท่องเที่ยวหลากหลายที่ต่างชาติต่างภาษาที่นั่งเรือสวนไปมา

รับประทานอาหารเช้า ดาดฟ้าชั้น 7 เมนูแซ๊บหลากหลายนับ 30 ชนิด แนะนำขนมปังยัดไส้มายองเนส ไข่ดาว สำหรับแฟนเกาหลี มีกิมจิ รถชาติอร่อยให้ชิมด้วยเด้อ กาแฟลาวร้อนๆ

ถ้ำปูคำ ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ปูสีทองจะมาเล่นอาบแสงจันทน์ในคืนวันเพ็ญ สักการะพระนอนบนถ้ำที่แสงสว่างจะเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาที จากแสงอาทิตย์ที่ส่องสาดเข้ามาจากปากถ้ำ

บลูลากูล 1 น้ำสระที่ลอดออกมาจากใต้ภูเขา เย็น ใส เห็นหมู่ปลา สระน้ำใสสีฟ้าที่ดังไปทั่วโลกนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมุ่งมั่นที่จะมาสัมผัสให้ได้  ตื่นเต้นกับการกระโดดน้ำที่ดูเหมือนไม่ยาก แต่ใยขาสั่น สนุกสนานย้อนวัย แม้ไร้เครื่องเล่นราคาแพง

จุดเช็คอินใหม่ของเมือง สะพานสีฟ้าสดใส ข้ามแม่น้ำซองที่มาทดแทนสะพานสีส้มที่ถูกธรรมชาติสู้กลับจนพังทะลาย

ถ้ำนางฟ้า ถ้ำที่สวยงามของ ” หน่อหิน ดอกผา “ประดับด้วยแสงไฟหลากสี ก่อเกิดจินตนาการส่วนบุคคล เหมาะกับทุกเพศวัย เดินไม่ไกล ไม่สูง ไม่ชัน 

ท่านใดสนใจเล่น ZIPLINE แจ้งทีมงานได้เลย……. จัดให้ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

รับประทานอาหารกลางวัน ริมแม่น้ำซอง  เชิญโชว์ฝีมือตำส้มตำให้เพื่อนชิมด้วยตัวท่านเอง แซ๊บไม่แซ๊บอยู่ที่ผงชูรส ร้าน ซากูระ ถ้ำลม 

เดินทางสู่นะคอนหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 104 กิโลเมตร ( ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)โดยทางด่วนพิเศษลาวจีนหรือมอเตอร์เวย์ที่สร้างโดยวิศวะกรจีน

เงินลาวกีปเหลือ ไม่มีปัญหา เลือกซื้อดิวตี้ฟรี กาแฟดาวหลากหลาย 3 IN 1 กาแฟเม็ด คุณภาพส่งออก ไวน์ เหล้านอกปลอดภาษี ของที่ระลึกแบนด์เนม 

ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่อุดรธานีโดยสวัสดิภาพและความขอบคุณจากทีมงาน CHANATIP TRAVELLER

Pha That Luang LAOS Pha That Luang The gold stupa national

พระธาตุหมากโม
รูปปั้นเทวดา
ร้านกาแฟหลวงพระบาง
สะพานฟ้า วังเวียง

จุดเช็คอินแห่งใหม่ สะพานสีฟ้า

ป้ายสำหรับเช็คอินยินดีต้อนรับสู่ถ้ำปูคำ

ถ้ำปูคำ

ประตูชัย

ประตูชัย

หลักเมืองเวียงจัน-วัดสีเมือง

ศาลหลักเมืองลาว วัดเจ้าแม่ศรีเมือง

4-5 ท่าน6-7 ท่าน8-10 ท่าน 11-20 ท่าน
นอน 3 ดาว14,50011,0009,5009,500
นอน 4 ดาว16,50012,50010,50010,500
**ใช้รถตู้2คัน

เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

รถตุ๊กๆ