ใบอนุญาตการประกอบธุระกิจนนำเที่ยว
รถตู้ลาว ให้เช่า