Sale!

ทัวร์กัมพูชาเขมรเสียมเรียบนครวัดนครธม3วัน2คืนรถโค๊ชคณะส่วนตัวอัปเดต 2567

Original price was: 8,500.00฿.Current price is: 7,900.00฿.

ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ
ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ3วัน2คืน

หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

อนุสาวรีย์ทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ” นครวัด “ที่เคยถูกซ่อนไว้ในป่าลึก

หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในใจของทุกคน แม้ถูกปลดเพราะแค่แพ้คะแนนโหวต

มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย มรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์

อลังค์การเทวาลัยศิลปฮินดูที่ยังคงตระหง่านคู่เมือง 900 ปี

หลักฐานการเปลี่ยนผ่านทางศาสนาครั้งสำคัญจากฮินดูสู่พุทธ

คณะส่วนตัว 2 ท่าน-45 ท่าน

โปรแกรมทัวร์ กดเบาๆ

CHANATIP TRAVELLER

TAT LICENSE 51/00994

EMAIL:[email protected]

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ
ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ3วัน2คืน

Description

ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ
ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ3วัน2คืน

ทัวร์เขมรกัมพูชาโดยรถโค๊ชวีไอพีพร้อมมัคคุเทศก์อิ่มข้อมูลแน่นอาหารอร่อยภัตราคารพร้อมระบำอัปสราทุกคณะ

♥  ล่องเรือโตนเลสาป ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน ชุมชนวิถีชาวประมงน้ำจืด

♥  นครวัด อนุสาวรีย์ทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

♥  นครธม นครสุดท้ายอาณาจักร์ขะแมร์ พระพักตร์พระพรม 4 หน้า นายทวาร 4 ทิศ 

♥  ปราสาทบายน  บอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านภาพแกะะสลักพันปี 

♥  ศาลพระองค์เจ๊กพระองค์จอม ขอพรศาลหลักเมืองเสียมเรียบ

♥  ปราสาทบายน  บอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านภาพแกะะสลักพันปี 

♥  วัดทะไม รวบรวมเศษซากกกะโหลกจากสงคราม อนุสรณ์ที่บอกถึงการโหดร้ายในอดีต

ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ
ทัวร์นครธมกัมพูชาเสียมเรียบ3วัน2คืน