วิวภูเขามองจากหน้าต่าง

ทัวร์ลาวเที่ยวทุ่งไหหินมรดกโลกลาว เมืองพวน เชียงขวาง วัดพระบาทโพนสัน เมืองคูนที่ย่อยยับจากระเบิดพระทาดฝุ่นเก่าแก่อาคารโรงหมอเก่า เส้นทางผ่านพูคูนพูเพียงฟ้า กาแฟลาวกิ่วกระจำ ขากลับเส้นทางพูก้าวหลักสูงเฉียดเมฆ

ทุ่งไหหิน อนุเสาวรีย์ลักษณะสถาปัตยกรรมและทางเทคนิคของประชากรท้องถิ่นในยุคนั้นๆ มีกลิ่นไอของสัญลักษณ์ อำนาจ เวทย์มนตร์ จากร่องรอยอารยธรรมที่ทิ้งไว้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความเชื่อถวามศรัทธาของชุมชนในศาสนายุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถูกส่งมายังปัจจุบัน

หนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่อันตรายที่สุดในโลก อุปสรรค์สำคัญของนักโบราณคดีที่ทุ่งไหหินคือ ทุกพื้นที่ของเมืองโพนสะหวัน เต็มไปด้วยระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามเวียตนามที่ยังคงฝังอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบกว่า 35 % ของพื้นที่

ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

Megalith คือชื่อของหินขนาดใหญ่ก่อนประวัติศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างโครงสร้างหรืออนุสาวรีย์ ไม่ว่าจะเป็นขิ้นเดียวหรือร่วมกับหินอื่น ๆ ในยุโรป 35,000 แห่งเท่านั้นที่มีตั้งแต่สวีเดนจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น ” ทุ่งไห่หิน “ในที่ราบที่เรียกว่า ” พูเพียง เชียงขวาง ”  ลาวเป็นหนึ่งใน Megalith แห่งหนึ่งของโลก

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ลึกลับที่สุดในโลก 

การกระจัดกระจายที่ผิดปกติของไหหินขนาดใหญ่หลายพันอันในพื้นที่ กระจัดกระจายไปรอบๆเกือบหนึ่งร้อยแห่งอยู่ลึกลงไปในภูเขาทางตอนเหนือของประเทศลาวทำให้นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มค้นคว้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งตั้งแต่เริ่มค้นพบในทศวรรษที่ 1930

ทุ้งไหหิน เชียงขวาง
ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

          บนราบของทุ่งไหหิน เป็นที่รวมของไหหินขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วที่ราบสูงลาว โครงสร้างหินส่วนใหญ่ทำจากหินตะกอนและมีความสูงตั้งแต่ 3 ถึง 10 ฟุต บางก้อนมีน้ำหนักถึง 14 ตัน 

    จนถึงปัจจุบันแม้ว่านักโบราณคดีเชื่อว่าพวกมันถูกสร้างมาตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,000 ปีมาแล้ว นักวิจัยหลายคนตั้งทฤษฎีว่าไหอาจเคยเป็นที่เก็บศพหรือที่เก็บอาหาร ตามตำนานของชาวลาวที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นคุณโถสร้างขึ้นโดยคุณขุนเจียง กษัตริย์โบราณของยักษ์ที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูง

ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

ตามการบอกเล่าของประชาชนท้องถิ่น ขุนเจืองได้ตีเอาชนะ เจ้าอังก้า ผู้ปกครองเชียงขวางใน ศตวรรษที่ 5 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะตั้งเก่า “ขุนเจือง “ได้สั่งให้กองกำลังและประชาชนสร้างไหหินขึ้นมาเพื่อบรรจุเหล้าสำหรับฉลองและยังเชื่อว่าไหหินดังกล่าวสร้างจากการผสมของ ดิน,หิน,ทราย,น้ำตาลและหนังวัว แล้วนำไปอบในเตาเผาอยู่ที่ถ้ำบริเวณใกล้เคียงกับทุ่งไหหินที่หนึ่ง

บางคนมีความเชื่อว่าชนเผ่าขมุคือ บรรพบุรุษของไหหินและยังเชื่อว่าใครเห็นคือถ้วยของมนุษย์แปดศอกแต่ประชาชนท้องถิ่นอีกกลุ่มยังเชื่อว่ามีวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่บริเวณรอบรอบทุ่งไหหินจวบเท่าปัจจุบัน และภูมิทัศน์ทางโบราณคดีของไหหินในประกอบด้วยไหหินหลายพันใบกระจายอยู่ทั่วหุบเขาที่สูงและเชิงเขาล่างของที่ราบสูงตอนกลางของเชียงขวาง

เพิ่มเพื่อน

ทุ่งไหหิน

นักธรณีวิทยาและนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสเป็นผู้นำการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในปี 1930 ได้ทำการศึกษาค้นคว้าสิ่งที่อยู่ภายในไหหินและร่องรอยต่างๆบริเวณรอบรอบทุ่งไหหินได้ค้นพบลูกปัดที่ทำด้วยแก้วและกระดูกของมนุษย์นอกจากนี้ท่านยังได้สำรวจถ้ำแห่งหนึ่งบริเวณใกล้เคียงและพบหลักฐานโบราณคดีที่เป็นข้อมูลช่วยพิสูจน์สมมุติฐานของว่าเป็นที่สำหรับเผาศพคนตาย

ทุ่งไหหินแต่ละกลุ่มจะประกอบตั้งแต่ 100 ถึง 400 ลูกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามจุดบนสันภู ตามประวัติศาสแล้วพื้นที่บริเวณทุ่งไหหินนี้เคยเป็นเส้นทางการเดินทางที่สะดวกเพราะเป็นบริเวณที่ราบ

ทุ่งไหหิน
ทุ่งไหหิน

ตามการบอกเล่าของประชาชนท้องถิ่นขุนเจืองได้ตีเอาชนะ เจ้าอังก้า ผู้ปกครองเชียงขวางใน ศตวรรษที่ 5 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะดังกล่าว คุณเจืองได้สั่งให้กองกำลังและประชาชนสร้างไหหินขึ้นมาเพื่อบรรจุเหล้าสำหรับดื่มฉลอง และยังเชื่อว่าไห ดังกล่าวสร้างจากการผสมของดินหินทรายน้ำตาลและหนังวัวแล้วนำไปอบในเตาเผา

อยู่ที่ทำบริเวณใกล้เคียงกับทุ่งไหหินที่หนึ่งบางคนมีความเชื่อว่า ” ชนเผ่าขมุ ” คือ บรรพบุรุษของไหหินและยังเชื่อว่าใครเห็นคือ ” ถ้วยเหล้าของมนุษย์แปดศอก ” แต่ประชาชนท้องถิ่นอีกกลุ่มยังเชื่อว่ามีวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่บริเวณรอบรอบทุ่งไหหินจวบเท่าปัจจุบัน

ทุ่งไหหิน
ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

พูเพียงแห่งนี้ ไม่ได้อยู่ในความสนใจของนักโบราณคดีเท่าไหร่ จนกระทั่งทศวรรษที่ 1930 เมื่อนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสชื่อ Madeleine Colani ได้เริ่มสำรวจพื้นที่ แม้ว่าก่อนหน้านี้รายงานได้อ้างถึงการดำรงอยู่ชุมชน เช่น ลูกปัดคาร์เนเลี่ยน, เครื่องประดับ และขวาน

นักสำรวจชื่อ Madeleine Colani ค้นพบถ้ำที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงซากศพมนุษย์เช่น กระดูกและเถ้าทำให้เธอเชื่อว่าไหเป็นโกศศพสำหรับผู้นำ เธอได้ขุดสิ่งประดิษฐ์ซึ่งบางส่วนมีอายุระหว่าง 500 ปีก่อนคริสตกาลถึง 800 ปีและตีพิมพ์ผลการวิจัยของเธอใน Megaliths ของประเทศลาว

แม้ว่าที่ราบ เมืองเชียงขวาง เป็นศูนย์กลางของทุ่งไหหิน แต่กลุ่มที่คล้ายกันสามารถเชื่อมต่อกับรูปแบบเส้นทางเชิงเส้นตลอดทางไปทางเหนือของอินเดียการมีอยู่ของกระจุกไหที่คล้ายกันในส่วนอื่น ๆ ของเอเชีย นำไปสู่ความเชื่อที่ว่าไหเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าขนาดใหญ่ นักวิจัยบางคนเชื่อว่าไหเก็บน้ำฝนมรสุมสำหรับนักเดินทางเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง นักท่องเที่ยวจะใช้น้ำแล้วทิ้งไว้ข้างหลังลูกปัดอธิษฐานหรือเครื่องบูชาในเหยือกจึงอธิบายการพบเห็นก่อนหน้านี้ของเครื่องประดับและสินค้าต่างๆ

ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

นักวิชาการบางคนก็ได้ตั้งข้อสังเกตุว่า ไหหินเหล่านี้ สร้างและออกออบมา เพื่อเก็บน้ำฝนในช่วงฤดูฝนและไว้ใช้ในยามแล้งเพื่อหล่อเลี้ยงคนที่เดินทางผ่านไปมาในแถบนี้ เท่านั้น

แต่นักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อว่าไหถูกนำมาใช้เป็นโกศบรรจุศพ เพราะจากการร่วมมือของนักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นและลาว ก็ได้ค้นพบซากมนุษย์และเครื่องประดับต่าง ในบริเวณรอบไหหิน

การนำร่างผู้เสียชีวิตบรรจุใส่ในภาชนะเช่นนี้ ก็ตรงกันกับความเชื่อของคนลาวในอดีตและปัจจุบัน ที่เชื่อว่าการที่เอาศพบรรจุไว้ในไหหินเพื่อให้ร่างกายของศพคนตายเปื่อยก่อนจะนำมาเผา แล้วถึงจะนำเถ้ากระดูกที่เหลือบางส่วนกลับไปสักการะบูชาที่บ้าน ส่วนไหหินก็ยังเป็นที่บรรจุศพเหมือนเดิม ต่างเพียงแค่เปลี่ยนศพไปเรื่อยๆ

ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

ผลการวิจัยล่าสุดที่ที่ราบไหหินในปี 2559 นักโบราณคดี Dougald O’Reilly และ Nicholas Skopal จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียและเพื่อนร่วมงาน ได้ประกาศการค้นพบทุ่งไหหินไซต์ใหม่ 15 แห่งที่มีตัวอย่างใหม่ 137 ตัวอย่างจากหินขนาดใหญ่อายุมากกว่า 1,500 ปี ทุ่งไหหินไซต์ใหม่ได้ค้นพบไหหินจำนวน 400 ไห แสดงให้เห็นว่าตั้งชุมชนโบราณของทุ่งไหหินนั้นกว้างกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนต่อทีมนักโบราณคดีว่า อาจมีอีกหลายพันไหหินที่แพร่กระจายทั่วทั้งบริเวณ

ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

ล่าสุดได้เปิดเผยตัวอย่างของซากศพมนุษย์อีก 18 ตัวอย่างซึ่งมากกว่า 60% เป็นทารกหรือเด็กทารก นักวิจัยได้ตรวจหลักฐานตามหลักวิทยาศาสตร์พบว่า เกือบครึ่งเป็นของซากศพเด็ก แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจมากกว่าคือ ซากศพเด็กทั้งหมดเสียชีวิตในวัยเด็กตอนต้นหรือยังเป็นทารกในครรภ์

ทุ่งไหหิน เชียงขวาง
the Plain of Jars
Plain of Jar
รถตู้อุดรธานีให้เช่า

รถตู้อุดรธานีให้เช่าพร้อมคนขับไปลาวเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพะบาง ลาวใต้ ปากเซ สะหวันนะเขต

ต่อวีซ่า ติดต่อธุระกิจ สัมนา เยี่ยมคู่ค้า เปิดตัวสินค้า งานกองถ่ายภาพยนต์สารคดี ตีกอล์ฟ คาราวานรถ

ชำนาญทุกเส้นทางในทุกแขวง ทุกเมือง เหนือจรดใต้ในสปป.ลาว ทุกคันประสบการณ์ 13 ปี

กว่า 10 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทาง

เช่ารถตู้อุดรธานีไปลาว ทัวร์ลาวคุณภาพ

Van for rent Udon Thani

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าประสบการณ์ในลาว 10 ปี

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าไปสปป.ลาว เน้นบริการ ซื่อสัตย์ รถใหม่

ขั้นตอนข้ามด่านแม่นยำ ไม่ผิดพลาด ถูกกฎหมายทุกขั้นตอน

ราคามาตรฐาน ไม่มีชาร์จ เสนอราคาก่อนเดินทาง ไม่หมกเม็ด

ชำนาญทุกเส้นทางในลาว โดยเฉพาะ เวียงจันทน์ ไม่หลง ไม่อ้อม

ในลาว ทุกคันมี WIFI ( 4 G )ฟรี ทุกคัน

ไม่ใช่แค่คนขับรถ เหมือนได้ทีมงานเพิ่ม ให้คำปรึกษาเส้นทาง ที่พัก อาหาร

เรายินดีช่วยวางแผนการเดินทางและทำงานของท่านเสร็จให้ทันเวลา

ประสบการณ์จริง ไม่หลอกให้ท่านเสียเวลาอ่าน สอบถามได้

ประสบการณ์ 10 ปีที่ผ่านมา คงจะพอช่วยเหลือท่าน ไม่มากก็น้อย

เพราะ เราคือทีมงานรถตู้ในอุดรธานีที่ชำนาญเส้นทางในลาวมากที่สุดในโลก

ทีมงานเราเป็นรถตู้ของไทย อยู่ที่อุดรธานี เริ่มต้นจากอุดรธานี

รับสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรือใกล้เคียง

ในลาว รถทุกคันมี WIFI ให้ใช้ ฟรี

การเดินทางไปลาวมีขั้นตอน เราช่วยท่านได้ทุกขั้นตอนถูกกฎหมายไทยลาว

9.5/10
เพิ่มเพื่อน