แบนเนอร์ทัวร์ลาว

โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบางเวียงจันทน์โดยไปรถไฟฟ้าความเร็วสูง รับส่งจากอุดรธานี 3 วัน 2 คืน  นอนหลวงพระบาง2คืน

รถไฟความเร็วสูงลาว

รับส่งประเทศไทย คณะส่วนตัวเดินทางโดยรถตู้วีไอพีจากอุดรธานี  บริหารโดยทีมงานประสบการณ์ 15 ปี 2 ประเทศไทยลาว ถูกกฎหมายทั้ง 2 ประเทศ  ประกันภัย 1 ล้าน ทุกที่นั่ง.

ตาดแก้วมงคล หลวงพระบาง
ตาดแก้วมงคล หลวงพระบาง

วันที่ 1 อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทร์-หลวงพะบาง
07.00 น.
ทีมงาน รับคณะที่อุดรธานีหรือจุดนัดพบ
08.00 น.เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวเพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว ทีมงานไกด์ลาวคอยดูแลความสะดวก
09.00 น.เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar)เป็นศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูใน วัดศรีเมือง ซึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทย และลาว ในแต่ละวันจะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่เป็นจำนวนมาก
09.30 น.พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum)ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778
10.30 น.อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument)สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์
11.300 น.นมัสการ พระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ
12.00 น.รับประทานอาหาร(1) อิ่มอร่อยกับเมนูรับแขก “เฝอแซ๊บ” พร้อมเตรื่องเคียงผักดองที่ต่างจากที่เคยชิม
13.30 น.เดินทางมุ่งหน้าสถานีรถไฟเวียงจัน ” ทีมงานไกด์ลาว “อำนวยความสะดวกของขบวนรถไฟ ” ล้านช้าง “( Lane Xang )ซึ่งเป็นรถไฟขบวนนานาชาติลาว-จีน (ชั้น 2
)ขบวนประวัติศาสตร์ ในความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อขั่วโมง
17.30
สะบายดีหลวงพะบาง ทีมงานนำรถตู้วีไอพีรับที่สถานีรถไฟ
19.00 น.เช็คอินที่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น(2) รับประทานอาหารเย็น(2)บนเรือวีไอพี ชมวิวนะคอนหลวงพะบาง พระอาทิตย์ตกน้ำโขง
จากนั้นนำท่านพาเดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบาง ชมสินค้าผ้าทอกระเป๋าทำมือ มากมาย
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว-พระธาตุภูสี-พระราชวัง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-ถ้ำติ่ง
05.30 น.
เชิญ ท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว ( ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ) พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ
จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า(3)เดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสดท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
08.30 น.พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาวเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคตก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
10.30 น.วัดเชียงทอง ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้นมีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี1-7 ช่อเท่านั้น
12.00 น.น้ำตกตาดแก้วมงคล คาเฟ่ร้านอาหารที่พึ่งค้นพบและพัฒนาให้เป็นคาเฟ่กลางป่า ที่มีน้ำตกสีฟ้าใสพร่างพรูจากเขาสู่พื้นน้ำ รับประทานอาหารกลางไอน้ำของน้ำตก
13.00 น.น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก
ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว70-80เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางโดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใสมีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตกอิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ
11.00 น.เดินทางไปยังหมู่บ้านปากอู ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ปากอู
13.00 น.ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบนถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆมีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบนจะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้นปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่งต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา
และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
17.30 น. พระธาตุพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสีเจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบางตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว
เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทเมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัวอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
19.00 น.รับประทานอาหารเย็นร้านปากห้วยมีไชย(5) พาเดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบาง เข้าที่พัก
วันที่ 3 หลวงพระบาง-เวียงจัน-อุดรธานี
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า(6)
วัดวิชุนราช สร้างในสมั่ยพระเจ้าวิชุนราช (พศ 2046 )นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง
09.00 น.หมู่บ้านผานม เลือกอุดหนุนสินค้าทำมือจากชาวชุมขน ของฝากของที่ระลึกสไตด์ลาวล้านช้างราคาถูก ผ้าใหมผ้าฝ้านราคาเริ่มต้น100บาทถึงหลักพัหลักหมื่น ขึ้นอยูกับระระเวลาในการทอ เสื้อยืดหลวงพะบาง//สะบายดี
12.00 น.อาหารเที่ยง(7) ส้มตำเส้นใหญ่ หมูย่างสูตรหลวงพะบาง ข้าวเหนียวเม็ดใหญ่ที่ไม่เหมือนข้าวเหนียวบ้านเรา แซ๊บหลาย
13.00 น.
เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าเมืองเวียงจันทน์
16.00 น.รถตู้รับคณะสำานีรถไฟเวียงจัน เลือก ซื้อสินค้าราคาถูกทั้งจากลาว เวียดนามและจีน จบ รายการ ด้วย การ เข้าชอปปิ้งในร้านสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง เดินทางกลับเมืองไทยด้วยความประทับใจ
อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
– ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ( ชั้น 2 ) เวียงจันทน์หลวงพะบาง//หลวงพะบาง-เวียงจันทน์
– ค่ารถตู้ปรับอากาศ รุ่นใหม่ หลวงพะบาง//เวียงจันทน์-อุดรธานี
– ค่าอาหารตามโปรแกรม ( 7 มื้อ)
– น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
– ค่าล่องเรือแม่น้ำโขงไปถ้ำติ่ง
-ค่าเรือล่องน้ำโขงทานอาหารเย็น
– ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
– มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ลาว )
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
-ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-ค่ากระติ๊บใส่บาตรข้าวเหนียว ทำบุญ
-ค่าทิปคนขับรถและไกด์
-ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และหักณ.ที่จ่าย
หัวหน้าทัวร์ไทย/ไก๊ดลาว/และคนขับรถ
จะตัดสินใจหากเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับ

(สำหรับคณะส่วนตัว)4-5 ท่าน6-7 ท่าน8-10
10 คนขึ้นไป
นอน 2 ดาว15,00011,500
9,000ราคาพิเศษ
นอน 3 ดาว16,00012,000
9,500ราคาพิเศษ
นอน 4 ดาว17,50013,500
10,500ราคาพิเศษ

วัดวินชุนราช หลวงพะบาง
โบสถวัดเชียงทอง หลวงพะบาง
หอพิพิธพัณฑ์ หลวงพะบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว
สถานีรถไฟหลวงพระบาง
logo of World Heritage House
Wat Xieng Thong
โปรแกรมท่องเที่ยวหลากหลาย เลือกเลย