ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีนเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองเมืองตราดให้รอดบ้านจากอันตรายและให้ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด จ.ตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ลักษณะเป็นเก๋งจีน
สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีนโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขี้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับชาวเมือง
รูปปั้นมังกรพันเสา ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง ตราด
รูปปั้นมังกรพันเสา ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
รูปปั้นมังกรบนเสาทางเข้าศาล นั้นเป็นเทพเจ้าในตำนานที่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งอายุยืนยาว ความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภวาสนา
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด จ.ตราด
รูปวาดเทพเจ้าประตูทางเข้า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง ตราด
รูปวาดเทพเจ้าประตูทางเข้า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง
รูปวาดนายทวารบาล มีรูปร่างหน้าตาแปลกมีหนวดเครารุ่มร่ามลักษณะท่าทีกระเดียดไปทางจีน มีชื่อเรียกว่า เซี่ยวกาง
"เซี่ยวกาง"รูปทวารบาลคือผู้รักษาประตู มักทำไว้สองข้างประตู มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว อ่านว่า เซ่ากัง แปลว่า ยืนยาม

ทวารบาลของจีนจึงเป็นเจ้าแห่งผีทั้งหลาย เชื่อกันว่าจะป้องกันภูติผีปีาจ ไม่ให้ล่วงล้ำเข้าไปได้

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด จ.ตราด
ขั้นตอนการสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
จะมีชุดธูปเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ( บริจากตามศรัทธา ) ประกอบด้วย ธูป 25 ดอก สำหรับไหว้ 11 จุดดังนี้
จุดไหว้ทีตี่แป่ป้อ เจ้าพ่อหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 1 ทีตี่แป่ป้อ (เทพยดาฟ้าดิน)
เทพยดาฟ้าดินนี้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลาย ทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชา
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ
การบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน การสักการบูชาเทพต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ลม ไฟ จะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร และความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งก็เป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องกัน
เทพเสี่ยอึ่งกง ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 2 เทพเสี่ยอึ่งกง หรือ “ศาลเจ้าขี้ยา”
เทพเจ้าหลักเมืองของชาวจีนและคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความตาย

นิยมนำฝิ่นมาเป็นเครื่องแก้บนให้เทพบริวารของเทพเสี่ยอึ่งกง

เชื่อกันว่าเทพบริวารทั้ง ๒ องค์มีหน้าที่ช่วยรับดวงวิญญาณ จึงต้องนำฝิ่นมาถวายเพราะว่าฝิ่นเป็นยาที่ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า
ในปัจจุบัน ฝิ่นนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังหายาก เลยเปลี่ยนมาเป็น บุหรี กาแฟดำ แทน
เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 3 ไฉ่สิ่งเอี้ย หรือ จ่ายสินเอี้ย
นิยมไหว้ในวันตรุษจีนหรือปีใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้าในการเริ่มปีนักษัตรใหม่
เทพเจ้าแห่งความโชคลาภ ร่ำรวย มั่งคั่ง เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย จะมาเยือนโลกมนุษย์ปีละครั้งคือ วันตรุษจีน
นิยมนำของหวาน ของเจ อาหารที่มีสีสันสดใสยกเว้นของคาวและเนื้อสัตว์ มักนำเอา กระเป๋าเงิน สมุดบัญชีธนาคาร เช็ค มาวางเพื่อเสริมโชคลาภ เงินทอง
เทพเจ้ากำเที่ยงไต้ตี่ เทพเจ้าแห่งปัฐพี ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 4 กำเที่ยงไต้ตี่ เทพเจ้าแห่งปัฐพี
หรือ "หน่ำเทียงไต่ตี่" หมายถึง มหาราชแห่งสวรรค์แดนใต้
ถ้าภาษาไทยก็คือ ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ มีหน้าที่ดูแลขุมทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมด
เทพเจ้าประตูมึ่งซิ้งด้านซ้าย ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 5 เทพเจ้าประตูมึ่งซิ้งด้านซ้าย
ประตูเทพที่ป้องกันภูติผีปีศาจ ปกป้องข้าศึกศัตรู ไม่ให้กล้ำกรายเข้ามาในบ้านของเรา
เป็นเหมือนปราการด่านแรกไม่ให้ภูติผีปิศาจเข้ามาในบ้านได้ ไม่ว่าจะมาดีหรือมาร้าย อย่าลืมเวลาไหว้บรรพบุรุษ อย่าลืมบอกเทพมึ่งซิ้ง ไม่งั้นวิญญาณบรรพบุรุษจะเข้าบ้านไม่ได้
การไหว้ ต้องไหว้เทพเจ้าประตูมึ่งซิ้งด้านซ้ายก่อน แล้วท่องว่า...."หมิ้งซิ้งกงป๋อห่อ แกไหลนั้งนั้ง เผ่งอัง" (ขอให้ทุกคนในครอบครัวโชคดี)
เทพเจ้าประตูมึ่งซิ้งด้านขวา ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 6 เทพเจ้าประตูมึ่งซิ้งด้านขวา
การปักธูป ปักฝั่งขวาพร้อมท่องว่า "หมึ่งซิ้งกงป๋อห่อ กุ้ยนั้งเต้งเต้ง" (ขอให้พบคนดี มีคนอุปถัมภ์)
ต้องมีการจุดธูปบอกมึ่งซิ้งก่อนด้วย ในกรณีที่มีคนในบ้านเสียชีวิตนอกบ้าน แล้วนำศพมาในบ้าน ต้องใช้ผ้าสีแดงคลุมองค์หมึ่งซิ้งด้วย
เสาหลักเมือง ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 7 เสาหลักเมือง
สร้างในสมัยพระเจ้าตากสินเดินทางมายังจังหวัดตราดเพื่อรวบรวมไพร่พล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของคนไทยและคนจีน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตราด
ปักธูปจุดละ 3 ดอก
เสาศิวลึงค์ ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 8 เสาศิวลึงค์
เสาศิวลึงค์ เชื่อว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงอัญเชิญมาไว้คู่กันเป็นของสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาจนทุกวันนี้
ปักธูปจุดละ 3 ดอก
ศาลปึงเถ้ากง - ม่า ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 9 ศาลปึงเถ้ากง - ม่า
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งชาวไทยและชาวจีนมานับ 100 ปี
เทพเจ้าแห่งการค้าขาย และปกป้องชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข
ปึงเถ้ากง“ปึง” มาจาก “ปึงจี๊” แปลว่า เงินทุน
คำว่า “เถ่า” มาจาก“เถ่าใช่” แปลว่า นิมิตหมายที่ดี
คำว่า “กง” ใช้เรียกผู้อาวุโส ผู้ชาย หรือหมายถึง ปู่, ตา
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
ตรงนี้ต้องปักธูปด้านนอก 3 ดอก
กระถางธูปนั้นนอกจากจะมีผงธูปแล้วภายในจะบรรจุด้วยธัญพืช 5 อย่าง เรียกว่า โหง่วเจ่งจี้ เป็นของมงคล 5 ชนิด
ใส่เหรียญที่เราใช้เหรียญ 25/50 สตางค์ เหรียญ 1-2-5-10 บาท วางหัวด้านบนของเหรียญขึ้น
จากนั้นใส่ผงสำหรับใส่กระถางธูป เป็นขี้เถ้า เพื่อเอาไว้ยึดปักธูป ซึ่งจะไม่เป็นการส่งผลร้าย
กระถางธูป จุดไหว้ที่ 10 ศาลปึงเถ้ากง - ม่า ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 10
กระถางธูป จุดไหว้ที่ 11 ศาลปึงเถ้ากง - ม่า ศาลเจ้าหลักเมืองตราด
จุดไหว้ที่ 11
จุดไหว้ที่ 10-11 จะอยู่ทางเข้า ศาลปึงเถ้ากง - ม่า ปักธูปด้านละ 1 ดอก ให้ปักด้านขวาก่อน(หันหน้าเข้าศาล)
ปืนใหญ่จำลองรอบๆศาลเจ้าเจ้าหลักเมืองตราด

ปืนใหญ่จำลองรอบๆศาลเจ้าแสดงถึงความผูกพันของชาวไทยชื้อสายจีน ที่มีต่อองค์สมเด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีงานฉลอง "วันพลีเมือง" หรือ "วันเซียกง - แซยิด" ซึ่งหมายถึงวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
"วันพลีเมือง"จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบไทย และจะมีงานประจำปีศาลปึงเถ้ากง - ม่าแบบจีน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลังใหม่ได้สร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2543 รูปทรงคล้ายพระราชวังจีนโบราณ หลังคามี 3 ช่วงมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา มีรูปปั้นมังกรคู่อยู่บนหลังคา ชายคา 2 ชั้น ชายคาบนมีหัวมังกรพ่นช่อฟ้า ส่วนชายคาล่างเป็นรูปหงส์ทั้ง 4 มุม ดูอ่อนช้อยงดงาม
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
รถตู้อุดรธานีให้เช่า
ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าพร้อมคนขับ เน้นบริการ ซื่อสัตย์
วันละ 1,800 บาทไม่รวมน้ำมันไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม
ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ
ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน
รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ
5/5

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวทัศนศึกษา

เที่ยวอีสานหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร สกลนคร นครพนม

เที่ยวภูเรือ ด่านซ้าย เชียงคาน เลย แนะนำโปรแกรม

ดูแลลูกค้าในวัยซนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน

5/5
รถตู้อุดรธานี