หอพระแก้ว เวียงจัน

พิพิธพัณฑ์หอพระแก้ว
รถตู้อุดรธานีให้เช่า
  หอพระแก้ว หอพระแก้วสร้างขึ้นในปีพ.ศ 1565 เป็นระยะไล่เลี่ยกับการสถาปนาเมืองเวียงจันทน์ขึ้นเป็นนครหลวงของอาณาจักรลาวล้านช้างภายใต้การนำพาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในศตวรรษที่ 16 หอพักแก้วสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประทับขององค์พระแก้วมรกตนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระราชวังของเจ้าชีวิตไกลจากฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ 150 เมตร โครงสร้างของอาคารหอพระแก้วที่เห็นปัจจุบันออกแบบโดยสมเด็จเจ้าสุวรรณภูมาเฉพาะโครงสร้างพื้นผังเบื้องล่างก่อสร้างดังเดิมมีลักษณะพิเศษอยู่ว่าสกุลช่างสถาปัตยกรรมศิลป์ลักษณะนี้ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชปรากฏว่ามีแห่งเดียวเท่านั้นที่มีระเบียงล้อมรอบด้านนอกของฝาผนังตึกซึ่งมีลักษณะคล้ายตระกูลช่างสถาปัตยกรรมสมัยเจ้าอนุวงศ์ต้นศตวรรษที่ 19 พงศาวดารกล่าวว่าเจ้าอนุวงศ์ได้ซ่อมพระแก้วแต่ไม่ได้สร้างหอพระแก้วเฉพาะประติมากรรมตกแต่งและศิลปะลวดลาย ต่างๆที่ประดับตามเสาฝาผนังน่าจะเป็นสกุลช่างศิลปะสมัยเจ้าอนุวงศ์โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกน่าจะทำขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18
Hor-Pha-KaewMusiem-vientien
Hor-Pha-KaewMusiem-vientien
หอพักแก้วเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูงตั้งอยู่บนอาณาจักรล้านช้างในศตวรรษที่ 16 17 และ 18 ตามพงศาวดารลาวได้บันทึกว่าเมื่อปีพ.ศ 2547 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชพระราชโอรสของพระเจ้าโพธิสาระกลางแห่งนครเชียงทองหลวงพระบางได้ถูกส่งไปปกครองร้านล้านนาเชียงใหม่ตามคำร้องของเจ้านครเชียงใหม่ในเวลานั้นพระแก้วมรกตก็ได้ประทับอยู่ที่เชียงใหม่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งต่อพระแก้วมรกตจึงได้อัญเชิญเอาพระแก้วมรกตมาไว้ที่นครเชียงทองหลวงพระบาง เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าในขณะนั้นนครเชียงใหม่เป็นเป้าหมายการรุกรานของพม่า ต่อมาเมื่อปีพ. ศ. 2560 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ย้ายนครหลวงจากนครเชียงทองลงมาสร้างเมืองอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์จึงได้ย้ายพระแก้วมรกตลงมาไว้นครหลวงเวียงจันทน์จนถึงพ.ศ 1565 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชให้นายช่างหอพระแก้วขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับสมเกียรติของพระแก้วมรกตอยู่ภายในบริเวณพระราชวังของพระองค์เองนับตั้งแต่นั้นมาพระแก้วมรกตก็ได้ประทับอยู่หอพักแก้วนครหลวงเวียงจันทน์ถึงปีพ.ศ 1778 พระแก้วมรกตก็ถูกแม่ทัพสยามยึดไปไว้ที่บางกอกลบว่าพระแก้วมรกตได้ประทับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นานถึง 200 18 ปีต่อมาปีคริสตศักราช 1828 ถึง 1829 นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ถูกสงครามหอพักแก้วก็ถูกเผาทำลายจนกระทั่งเป็นเมืองร้างไปชั่วขณะหนึ่ง
หอพระแก้ว ลาว
หอพักแก้วได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีพ.ศ 1900 36 หลังจากที่ผ่านไปถึง 107 ปีประชาชนลาวได้ทยอยกันเข้ามาตั้งหลักฐานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีการก่อสร้างและบูรณะวัดวาอารามต่างๆเริ่มตี 6890 3 ในเวลานั้นขอกับแก้วยังเหลือแต่ซากจากสงครามมีปรากฏจากหลักฐานรูปถ่ายในปีพ. ศ. 1911 โดยนักค้นคว้าต่างชาติสังเกตจากเสาและสิ่งก่อสร้างด้านล่างของตึก กระทั่งปีพ.ศ 2536 มีการบูรณะซ่อมแปลงขึ้นใหม่ได้รักษาโครงสร้างก่อสร้างเดิมเท่าที่ยังเหลือโดยโครงสร้างก่อสร้างด้านบนสร้างใหม่โดยการออกแบบของสมเด็จเจ้าสุวรรณภูมิมาโบราณที่พิเศษคือประตูบานใหญ่ทางเข้าทางทิศตะวันออกสลักจากไม้เนื้อแข็งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในศวรรษที่ 18                                  
Hor-Pha-KaewMusiem-vientien
เวียงจันทน์มีวัดหรือวัดที่สวยงามหลายแห่ง แต่หนึ่งในสถานที่ที่น่าประทับใจและน่าสนใจที่สุดคือวัดหอพระแก้ว เดิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 ในฐานะโบสถ์ส่วนตัวของราชวงศ์ลาวและเป็นที่ตั้งของพระแก้วมรกตหลังจากที่ถูกคว้ามาจากทางเหนือของสยาม (ประเทศไทย) รูปปั้นหยกศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกยึดคืนโดยชาวสยามในปี พ.ศ. 2321 และขณะนี้ตั้งอยู่ที่วัดพระแก้วในกรุงเทพมหานคร แม้จะไม่มีพระแก้วมรกต แต่โฮพระแก้วก็คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม ส่วนเดียวของพระบรมมหาราชวังเก่าที่รอดชีวิตมาได้วัดนี้ไม่ได้ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาอีกต่อไปและปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษมักมีการประดับประดาด้วยไม้แกะสลักอย่างงดงามประตูเคลือบศตวรรษที่ 16 ที่งดงามด้วยการแกะสลักของศาสนาฮินดูแกะสลักหินเขมรจำนวนมากและรูปปั้นพระพุทธรูปอันหลากหลาย ลูกกรงหินของแต่ละขั้นบันไดของวัดมีลักษณะเป็นรูปมังกรโดยมีหัวหันหน้าเข้าหาพื้นที่เพื่อปกป้องอาคารอันศักดิ์สิทธิ์ สวนร่มรื่นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเป็นโอเอซิสแห่งความสงบที่ให้การพักผ่อนจากดวงอาทิตย์และเป็นสถานที่ที่เงียบสงบสำหรับนั่งสมาธิหรือพักผ่อน
Hor-Pha-KaewMusiem-vientien
Hor-Pha-KaewMusiem-vientien
ชื่อหอพระแก้วหมายถึง 'แท่นบูชาพระแก้วมรกต' โดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีเพียงแท่นบูชาที่เหลืออยู่ เมื่อรูปปั้นถูกย้ายออก หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษมักจะอ้างถึงว่าเป็นวัดพระแก้วมรกต วัดนี้สร้างขึ้นครั้งแรกบนพื้นที่ของพระราชวังในปีค. ศ. 1565 แต่ถูกทำลายในการรุกรานของสยามในปี 1828-29 พระเจ้าสุวันนะพูมา ได้ดูแลการสร้างวัดหอพระแก้วระหว่างปี พ.ศ. 2479 - 2485 แม้ว่าจะค่อนข้างใหม่ แต่โครงสร้างสไตล์โรโคโคของอาณาจักรสยาม นั้นมีรูปแบบดั้งเดิมที่ชัดเจน บนระเบียงคุณจะเห็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของรูปปั้นชาวพุทธในประเทศลาว •ภายในวิหารเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสมบัติของลาวมากมายเช่นบัลลังก์ปิดทองแผ่นศิลาพุทธศาสนาเขมรแกะสลักไม้กลองกบสีบรอนซ์และต้นฉบับใบตาล มีธรรมเนียมค่าเข้าชม 10,000 กีบ •สวนที่ได้รับการดูแลอย่างประณีตประกอบด้วยดอกไม้สีสันสดใสสนามหญ้าสีเขียวชอุ่มและรูปปั้นที่มีเสน่ห์ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ร่มรื่น
วัดหอพระแก้วตั้งอยู่หัวถนนเศรษฐกิจและถนนมโหสถ อยู่ติดกับทำเนียบ “ หอคำ “ ประธานาธิบดีและตรงข้ามวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลมโหสถตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนมโหสถ
Hor-Pha-KaewMusiem-vientien
banner-vientien-tour

เช่ารถตู้อุดรธานีไปลาว ทัวร์ลาวคุณภาพ

Van for rent Udon Thani

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าประสบการณ์ในลาว 10 ปี

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าไปสปป.ลาว เน้นบริการ ซื่อสัตย์ รถใหม่

ขั้นตอนข้ามด่านแม่นยำ ไม่ผิดพลาด ถูกกฎหมายทุกขั้นตอน

ราคามาตรฐาน ไม่มีชาร์จ เสนอราคาก่อนเดินทาง ไม่หมกเม็ด

ชำนาญทุกเส้นทางในลาว โดยเฉพาะ เวียงจันทน์ ไม่หลง ไม่อ้อม

ในลาว ทุกคันมี WIFI ( 4 G )ฟรี ทุกคัน

ไม่ใช่แค่คนขับรถ เหมือนได้ทีมงานเพิ่ม ให้คำปรึกษาเส้นทาง ที่พัก อาหาร

เรายินดีช่วยวางแผนการเดินทางและทำงานของท่านเสร็จให้ทันเวลา

ประสบการณ์จริง ไม่หลอกให้ท่านเสียเวลาอ่าน สอบถามได้

ประสบการณ์ 10 ปีที่ผ่านมา คงจะพอช่วยเหลือท่าน ไม่มากก็น้อย

เพราะ เราคือทีมงานรถตู้ในอุดรธานีที่ชำนาญเส้นทางในลาวมากที่สุดในโลก

ทีมงานเราเป็นรถตู้ของไทย อยู่ที่อุดรธานี เริ่มต้นจากอุดรธานี

รับสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรือใกล้เคียง

ในลาว รถทุกคันมี WIFI ให้ใช้ ฟรี

การเดินทางไปลาวมีขั้นตอน เราช่วยท่านได้ทุกขั้นตอนถูกกฎหมายไทยลาว

9.5/10
Call Now Buttonสอบถามเพิ่มเติม โทรเลยครับ