อีสาณแซ๊บนัว เที่ยวได้ทั้งปี

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่
ถิ่นอีสาณ จากอดีตที่ถูกตราว่าบ้านนอกคอกนา ล้าหลัง
จากกลิ่นโคลนสาปควายจากทุ่งนาป่าเขาจากแม่น้ำลำเซ
จวบเวลาผ่านกาลเปลี่ยน วัฒนธรรมมีค่ากว่าทรัพย์สิน
ถึงบัดนี้ เราชาวอีสาณทุกคน ขอประกาศให้ก้องโลกา
อีสาณเรานี้มีดี มากกว่าที่จินตนาการของท่านจะคาดฝัน
ความสะดวกสะบาย ค่าใช้จ่ายต่ำ ทำให้เราเป็นหนึ่ง ของการท่องเที่ยวไทย
วัดบ้านตานพรรณนา
ไผว่าอีสานแล้ง สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง
น้ำของไหลอยู่จ้นๆ มันสิแล้งบ่อนจั่งได๋
ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง
วัฒนธรรมยังโจ้โก้ มันสิฮ้างบ่อนจั่งได๋ ..
ไผว่าอีสานเศร้า สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง
เสียงแคนดังจ้นๆ เสียงพิณห่าวโดดโด่ง มันสิเศร้าบ่อนจั่งได๋
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

นครพนม

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

หนองคาย

พระธาตุยาคู กาฬสินธิ์

กาฬสินธิ์

ทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน

ภูห้วยอีสัน หนองคาย

ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย โคราช

ปราสาทหินพิมาย โคราช

0800762509

เที่ยวอีสาณ

Van for rent Udon Thani