วัดสันติวนาราม อ.เชียงคาน จ.เลย

วัดสันติวนาราม

วัดสันติวนารามเดิมชื่อว่า“ วัดป่าศิริพิทักษ์อรัญวาส” ต่อมาพ. ศ. 2500 พระพิมลธรรมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“ วัดสันติวนาราม” ตามสภาพสถานที่ตั้งวัดซึ่งเป็นป่าสงบเงียบเหมาะแก่การนั่งวิปัสสนากรรมฐานชาวบ้านเรียกว่า“ วัดป่าช้า” หรือ“ วัดโนนป่าช้า”

วัดสันติวนาราม

ว้ดที่มีลักษณะพิเศษคือ มีระเบียงคตรอบโบสถ์ที่ไม่เหมือนวัดอื่นๆในแถบนี้ ระเบียงคตกว้างสร้างเป็นทางเดินจรดกันทั้ง 4 ทิศ พระพุทธรูปสมัยใหม่ขนาดเท่าคนจริงสีทองสดใส ที่มาจากศรัทธาของชาวพุทธ เรียงรายรอบระเบียงคต 108 องค์ วางบนแท่นยกสูง หลังคามั่นคงแข็งแรง มีประตูซุ้มทางเข้า 4 ทิศภายด้านนอกผนัง จะมีการเขียนภาพพุทธประวัติ นิทานชาดกโดยช่างพื้นเมือง โดยแต่ละรูปด็จะมาจากการบริจาคโดยญาติโยมทั่วไป และมีการบันทึกรายชื่อผู้บริจาคใต้ภาพทุกภาพพื่อเป็นเกียรติแเก่เจ้าภาพทุกท่าน ตราบนานเท่านาน

วัดสันติวนาราม

ว้ดที่มีลักษณะพิเศษคือ มีระเบียงคตรอบโบสถ์ที่ไม่เหมือนวัดอื่นๆในแถบนี้ ระเบียงคตกว้างสร้างเป็นทางเดินจรดกันทั้ง 4 ทิศ พระพุทธรูปสมัยใหม่ขนาดเท่าคนจริงสีทองสดใส ที่มาจากศรัทธาของชาวพุทธ เรียงรายรอบระเบียงคต 108 องค์ วางบนแท่นยกสูง หลังคามั่นคงแข็งแรง มีประตูซุ้มทางเข้า 4 ทิศภายด้านนอกผนัง จะมีการเขียนภาพพุทธประวัติ นิทานชาดกโดยช่างพื้นเมือง โดยแต่ละรูปด็จะมาจากการบริจาคโดยญาติโยมทั่วไป และมีการบันทึกรายชื่อผู้บริจาคใต้ภาพทุกภาพพื่อเป็นเกียรติแเก่เจ้าภาพทุกท่าน ตราบนานเท่านาน

วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระวิชิตธรรมจารย์พ. ศ. 2482-2490 รูปที่ 2 พระอธิการใบญาณวีโรพ. ศ. 2490-2498 รูปที่ 3 พระบุญศรีสิริธมโมพ. ศ. 2498-2499 รูปที่ 4 พระครูนิพัทธ์สันติคุณเจ้าคณะอำเภอเชียงคานพ. ศ. 2500-2557 รูปที่ 5 พระครูปริยัติธรรมโกศลพ. ศ. 2557-ปัจจุบัน

วัดสันติวนาราม

อาคารเสนาสนะที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ศาลาอเนกประสงค์เมรุศาลาพักร้อนตั้งศพ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปแบบพระพุทธชินราชมณฑปพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปบางมารวิชัย

วัดสันติวนาราม

วัดสันติวนารามสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 98/10 ตารางวาก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2482 โดยพระครูพิทักษ์สังฆการเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจาก นายเมธา นันทนาและนายแสน จันทไชยา

วัดสันติวนาราม

มณฑปพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปบางมารวิชัย

วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม

ด้านข้างระเบียงคตด้านทิศจะวันออก จะมีอาคารมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ลักษณะเป็นอาคารสองชั้นสร้างจากคอนกรีต มีบันไดขึ้นลง 2 ทางสีขาวขอบแดงคล้ายศิลปล้านช้าง ชั้น 2 มีห้องเอนกประสงค์หลังคาสีแดงปลายยอดแหลม ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่รกร้าง มีร่องรอยการร่างดินสอเพื่อจะวาดเป็นรูปพระพุทธประว้ติ มีระบายสีบางสานแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใด

วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม

ชั้นที่ 1 ขออาคารเป็นลักษณะโล่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองวางบนแท่นคอนกรีตที่กลางห้องอยู่เบื้องหลังพระพุทธรูปปางมารวิชัยสามารถทำบุญกราบไหว้ได้แต่ดูลักษณะแล้วน่าจะไม่ได้รับการดูแลสักเท่าไหร่เพราะชั้นที่ 1 นี้เป็นลักษณะห้องโถงเปิดโล่งไม่มีหน้าต่างพื้นทำด้วยคอนกรีต น่าจะยากต่อการบำรุงรักษาเพราะวัดแห่งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมเดินทางมาถ้าเทียบกับวัดหลวงอื่นๆในอำเภอเชียงคาน

วัดสันติวนาราม

พระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ อยู่ไกล้กับพระพุทธบาทจำลอง ในชั้นที่ 1พระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ นั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาท ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย จัดเป็น "ปฐมปาง"

วัดสันติวนาราม

พระสิวลี ด้านหน้า เชื่อว่ามีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชค มหาลาภ บูชาเพื่อการเงินไหลมาเทมา พร้อมรับความร่ำรวย

วัดสันติวนาราม

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นโพธิ์ที่สืบมาจากหน่อโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา เปรียบได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์

วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม

ตัวอาคารของมณฑปพระพุทธบาทจำลองเก่าแก่ศิลปล้านช้าง มีความมั่นคงแข็งแรงภายนอกทาสีขาวตรงขอบสีแดงดูแล้วคิคถึงหลวงพะบาง แม้จะถูกดูแลรักษาทำความสะอาดอย่างเต็มที่ของพระลูกวัด แต่ก็ยังคงเห็นความโทรมของอาคารเพราะส่วนใหญ่ยังดู ทรุดโทรม หวังว่าคงได้รับการบำรุงรักษาจากผู้เกี่ยวข้องในอนาคตในภายภาคหน้า

วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม

ด้านการศึกษาวัดสันติวนารามมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมและธรรมเปิดสอนพ. ศ. 2501 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีพ. ศ. 2530 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอนพศ 2 และโรงเรียนผู้ใหญ่วัดสันติวนารามเปิดสอนพ. ศ. 2516

วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม

นอกจากนี้ทางวัดยังมีหน่วยอ. ป. ต. ห้องสมุดประจำวัดและได้รับอนุญาตตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในนามโรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยาตั้งแต่ปี 2537 เปิดสอนม. 1 ถึงม. 6 มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรบวชเข้ามาเรียนปีละ 160-200 รูป ส่วนมากจะเป็นบุตรหลานที่มาจากครอบครัวยากจนไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียนโรงเรียนรัฐบาลจึงหันมาบวชเรียนในโรงเรียนวัดซึ่งทางวัดก็จัดการเรียนการสอนสงเคราะห์ตามนโยบายของรัฐที่ขยายการศึกษาต่อไปทางวัดสันติวนารามอำเภอเชียงคานจึงได้จัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญขึ้นเพื่อรองนีบการศึกษาดังในปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

รถตู้อุดรธานีให้เช่า

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าพร้อมคนขับ เน้นบริการ ซื่อสัตย์

วันละ 1,800 บาทไม่รวมน้ำมันไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ

ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน

รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ

5/5

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวทัศนศึกษา

เที่ยวอีสานหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร สกลนคร นครพนม

เที่ยวภูเรือ ด่านซ้าย เชียงคาน เลย แนะนำโปรแกรม

ดูแลลูกค้าในวัยซนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน

5/5
รถตู้อุดรธานี VIP