หอพระแก้ว เวียงจัน

หอพระแก้วมรกต เวียงจันทน์
รถตู้อุดรธานีให้เช่า
  หอพระแก้ว หอพระแก้วสร้างขึ้นในปีพ.ศ 1565 เป็นระยะไล่เลี่ยกับการสถาปนาเมืองเวียงจันทน์ขึ้นเป็นนครหลวงของอาณาจักรลาวล้านช้างภายใต้การนำพาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในศตวรรษที่ 16 หอพักแก้วสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประทับขององค์พระแก้วมรกตนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระราชวังของเจ้าชีวิตไกลจากฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ 150 เมตร โครงสร้างของอาคารหอพระแก้วที่เห็นปัจจุบันออกแบบโดยสมเด็จเจ้าสุวรรณภูมาเฉพาะโครงสร้างพื้นผังเบื้องล่างก่อสร้างดังเดิมมีลักษณะพิเศษอยู่ว่าสกุลช่างสถาปัตยกรรมศิลป์ลักษณะนี้ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชปรากฏว่ามีแห่งเดียวเท่านั้นที่มีระเบียงล้อมรอบด้านนอกของฝาผนังตึกซึ่งมีลักษณะคล้ายตระกูลช่างสถาปัตยกรรมสมัยเจ้าอนุวงศ์ต้นศตวรรษที่ 19 พงศาวดารกล่าวว่าเจ้าอนุวงศ์ได้ซ่อมพระแก้วแต่ไม่ได้สร้างหอพระแก้วเฉพาะประติมากรรมตกแต่งและศิลปะลวดลาย ต่างๆที่ประดับตามเสาฝาผนังน่าจะเป็นสกุลช่างศิลปะสมัยเจ้าอนุวงศ์โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกน่าจะทำขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18
Hor Pha Keo Museum
หอพระแก้วเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูงตั้งอยู่บนอาณาจักรล้านช้างในศตวรรษที่ 16 17 และ 18 ตามพงศาวดารลาวได้บันทึกว่าเมื่อปีพ.ศ 2547 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชพระราชโอรสของพระเจ้าโพธิสาระกลางแห่งนครเชียงทองหลวงพระบางได้ถูกส่งไปปกครองร้านล้านนาเชียงใหม่ตามคำร้องของเจ้านครเชียงใหม่ในเวลานั้นพระแก้วมรกตก็ได้ประทับอยู่ที่เชียงใหม่
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งต่อพระแก้วมรกตจึงได้อัญเชิญเอาพระแก้วมรกตมาไว้ที่นครเชียงทองหลวงพระบาง เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าในขณะนั้นนครเชียงใหม่เป็นเป้าหมายการรุกรานของพม่า
ต่อมาเมื่อปีพ. ศ. 2560 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ย้ายนครหลวงจากนครเชียงทองลงมาสร้างเมืองอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ จึงได้ย้ายพระแก้วมรกตลงมาไว้นครหลวงเวียงจันทน์จนถึงพ.ศ 1565 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชให้นายช่างสร้างหอพระแก้วขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับสมเกียรติของพระแก้วมรกตอยู่ภายในบริเวณพระราชวังของพระองค์เอง
นับตั้งแต่นั้นมาพระแก้วมรกตก็ได้ประทับอยู่หอพักแก้วนครหลวงเวียงจันทน์ถึงปีพ.ศ 1778 พระแก้วมรกตก็ถูกแม่ทัพสยามยึดไปไว้ที่บางกอก สรุปพระแก้วมรกตได้ประทับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นานถึง 219 ปี
ต่อมาปีคริสตศักราช 1828 ถึง 1829 นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ถูกสงครามหอพระแก้วก็ถูกเผาทำลายจนกระทั่งเป็นเมืองร้างไปชั่วขณะหนึ่ง
Hor Pha Keo Museum
หอพระแก้วได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีพ.ศ 1900 36 หลังจากที่ผ่านไปถึง 107 ปีประชาชนลาวได้ทยอยกันเข้ามาตั้งหลักฐานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีการก่อสร้างและบูรณะวัดวาอารามต่างๆเริ่มตี 6890 3 ในเวลานั้นหอพระแก้วยังเหลือแต่ซากจากสงครามมีปรากฏจากหลักฐานรูปถ่ายในปีพ. ศ. 1911 โดยนักค้นคว้าต่างชาติสังเกตจากเสาและสิ่งก่อสร้างด้านล่างของตึก 
กระทั่งปีพ.ศ 2536 มีการบูรณะซ่อมแปลงขึ้นใหม่ได้รักษาโครงสร้างก่อสร้างเดิมเท่าที่ยังเหลือโดยโครงสร้างก่อสร้างด้านบนสร้างใหม่โดยการออกแบบของสมเด็จเจ้าสุวรรณภูมิมา ศิลปโบราณที่พิเศษคือประตูบานใหญ่ทางเข้าทางทิศตะวันออกสลักจากไม้เนื้อแข็งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในศวรรษที่ 18                                  
ไหหินพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
เวียงจันทน์มีวัดหรือวัดที่สวยงามหลายแห่ง แต่หนึ่งในสถานที่ที่น่าประทับใจและน่าสนใจที่สุดคือวัดหอพระแก้ว เดิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 ในฐานะโบสถ์ส่วนตัวของราชวงศ์ลาวและเป็นที่ตั้งของพระแก้วมรกตหลังจากที่ถูกคว้ามาจากทางเหนือของสยาม (ประเทศไทย) รูปปั้นหยกศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกยึดคืนโดยชาวสยามในปี พ.ศ. 2321 และขณะนี้ตั้งอยู่ที่วัดพระแก้วในกรุงเทพมหานคร แม้จะไม่มีพระแก้วมรกต แต่หอพระแก้วก็คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม ส่วนเดียวของพระบรมมหาราชวังเก่าที่รอดชีวิตมาได้วัดนี้ไม่ได้ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาอีกต่อไปและปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
Hor Pha Keo Museum
Hor Pha Keo Museum
ชื่อหอพระแก้วหมายถึง 'แท่นบูชาพระแก้วมรกต' โดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีเพียงแท่นบูชาที่เหลืออยู่ เมื่อรูปปั้นถูกย้ายออก หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษมักจะอ้างถึงว่าเป็นวัดพระแก้วมรกต วัดนี้สร้างขึ้นครั้งแรกบนพื้นที่ของพระราชวังในปีค. ศ. 1565 แต่ถูกทำลายในการรุกรานของสยามในปี 1828-29 พระเจ้าสุวันนะพูมา ได้ดูแลการสร้างวัดหอพระแก้วระหว่างปี พ.ศ. 2479 - 2485 แม้ว่าจะค่อนข้างใหม่ แต่โครงสร้างสไตล์โรโคโคของอาณาจักรสยาม นั้นมีรูปแบบดั้งเดิมที่ชัดเจน บนระเบียงคุณจะเห็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของรูปปั้นชาวพุทธในประเทศลาว •ภายในวิหารเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสมบัติของลาวมากมายเช่นบัลลังก์ปิดทองแผ่นศิลาพุทธศาสนาเขมรแกะสลักไม้กลองกบสีบรอนซ์และต้นฉบับใบตาล มีธรรมเนียมค่าเข้าชม 20,000 กีบ สวนที่ได้รับการดูแลอย่างประณีตประกอบด้วยดอกไม้สีสันสดใสสนามหญ้าสีเขียวชอุ่มและรูปปั้นที่มีเสน่ห์ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ร่มรื่น
วัดหอพระแก้วตั้งอยู่หัวถนนเศรษฐกิจและถนนมโหสถ อยู่ติดกับทำเนียบ “ หอคำ “ ประธานาธิบดีและตรงข้ามวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลมโหสถตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนมโหสถ
หลักศิลาพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
ใบอนุญาตการประกอบธุระกิจนนำเที่ยว

เช่ารถตู้อุดรธานีไปลาว ทัวร์ลาวคุณภาพ

Van for rent Udon Thani

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าประสบการณ์ในลาว 10 ปี

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าไปสปป.ลาว เน้นบริการ ซื่อสัตย์ รถใหม่

ขั้นตอนข้ามด่านแม่นยำ ไม่ผิดพลาด ถูกกฎหมายทุกขั้นตอน

ราคามาตรฐาน ไม่มีชาร์จ เสนอราคาก่อนเดินทาง ไม่หมกเม็ด

ชำนาญทุกเส้นทางในลาว โดยเฉพาะ เวียงจันทน์ ไม่หลง ไม่อ้อม

ในลาว ทุกคันมี WIFI ( 4 G )ฟรี ทุกคัน

ไม่ใช่แค่คนขับรถ เหมือนได้ทีมงานเพิ่ม ให้คำปรึกษาเส้นทาง ที่พัก อาหาร

เรายินดีช่วยวางแผนการเดินทางและทำงานของท่านเสร็จให้ทันเวลา

ประสบการณ์จริง ไม่หลอกให้ท่านเสียเวลาอ่าน สอบถามได้

ประสบการณ์ 10 ปีที่ผ่านมา คงจะพอช่วยเหลือท่าน ไม่มากก็น้อย

เพราะ เราคือทีมงานรถตู้ในอุดรธานีที่ชำนาญเส้นทางในลาวมากที่สุดในโลก

ทีมงานเราเป็นรถตู้ของไทย อยู่ที่อุดรธานี เริ่มต้นจากอุดรธานี

รับสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรือใกล้เคียง

ในลาว รถทุกคันมี WIFI ให้ใช้ ฟรี

การเดินทางไปลาวมีขั้นตอน เราช่วยท่านได้ทุกขั้นตอนถูกกฎหมายไทยลาว

9.5/10