Sale!

กรุ๊บจอยหลวงพระบาง สงกรานต์ 4 วัน 3 คืน รถไฟฟ้า รับอุดรธานี หนองคาย

11,000.00฿

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
พระพุทธรูปสีทองในโบสถ์ วัดเชียงทอง

 

ชนาธิป ทราเวลเลอร์ 

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00994

หลวงพระบาง..เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างหลงไหลฝันใฝ่ว่าต้องมาให้ได้ซักครั้ง

หลวงพระบาง..ไม่ได้เป็นแค่จุดบรรจบของแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานเท่านั้น

หลวงพระบาง..คือจุดเริ่มของประวัติศาสตร์เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง

หลวงพระบาง..ศูนย์กลางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม วัดวาอารามโบราณ

หลวงพระบาง..ถูกการยกย่องให้เป็นมรดกโลก สาขาอนุรักษ์ความเก่าแกดั้งเดิมไว้ได้ดีที่สุดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ จาก ยูเนสโก้

หลวงพระบาง..มีอาหารการกินเป็นอัตลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะตัวที่ต้องชิมหนึ่งเดียวในโลก

หลวงพระบาง..เมืองที่ประชากรมีรอยยิ้มแจ่มใส มิตรไมตรี รักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมแม้เข้าสู่โลกโลกาภิวัฒน์

หลวงพระบาง..นครของพระบาง ที่อยากต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยรอยยิ้ม

ส ะ บ า ย ดี ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง

โปรแกรมกดที่นี่

พระม่าน วัดเชียงทอง
พระม่าน วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

 

Description

โปรแกรมท่องเที่ยวงานสงกราน
โปรแกรมท่องเที่ยวงานสงกรานต์หลวงพระบางจากอุดร

ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรหลวงพระบาง ปีละครั้ง ห้ามพลาด ..

สรงน้ำพระม่าน ที่อัญเชิญออกจากหอปีละครั้ง

ขบวนแห่ปู่เยอย่าเยอ

ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า

พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว

วัดเชียงทอง ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ

น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางโดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส

สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง พระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 ถ้ำติ่ง

ทุกคณะดินเนอร์กลางแม่น้ำโขง ชมวิวพระอาทิตย์ตกน้ำ 

 

วังเวียง สะหวันที่เคยหายไป กลับมาแล้ว แค่นอนเฉยๆ ก็คุ้มค่าที่มาเยือน

ถ้ำนางฟ้า อลังการณ์ ” หินงอกดอกผา ” ประดับไฟ สร้างจินตนาการส่วนบุคคล เหมาะกับทุกเพศวัย

บลูลากูล 1 สนุกสนานย้อนวัย แม้ไร้เครื่องเล่นราคาแพง

ล่องเรือหางยาว กางแขนรับลมสูดอากาศไร้ฝุ่น โบกมือทักทาย มวลนกที่กำลังหากิน

เลือกเล่นกิจกรรมเสริมมากมาย บอนลูน คายัค ซิปไลน์ พาราไกเดอร์ 

 

เวียงจันทน์ กรุงศรีสัตนาคคนหุต วิสุทธิ์รัตนราชธานีบุรีรมย์ แม้เป็นศูนย์รวมธุรกิจสมัยใหม่ แต่ก็กยังอนุรักษ์ศิลปล้านช้าง

พระทาดหลวง ศูนย์รวมจิตใจจากอดีตจวบปัจจุบัน 

อนุเสาวรีย์ประตูไช แกนกลางลาว เพื่อรำลึกถึง ” ทหารกล้า ” พลีชีพเลือดทาแผ่นดิน

เจ้าแม่สีเมือง บารมีแผ่ไพศาล ลูกหลานขอพร หน้าที่การงานรุ่งโรจน์ มเหศักดิ์หลักเมือง

พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว บันทึกทุกอย่างของประวัติศาสตร์เพื่อเก็บไว้ให้ศึกษา ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นสองแผ่นดินขวาซ้าย

ประเพณีสงกรานต์
สงกรานต์หลวงพระบาง

 

 

 

 

ส ะ บ า ย ดี ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง

โปรแกรมกดที่นี่