Sale!

โปรแกรมเที่ยวปากเซ ลาวใต้เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน สถาปัตยกรรมยุคขอมโบราณ มรดกโลกจากยูเนสโก ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

5,800.00฿ 5,400.00฿

Description

 เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน โปรแกรมเที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็งกินนอน 3ดาวรับส่งอุดรธานี

พระพุทธรูปองค์ใหญ่บนภูส่าเหล้า กับวิวแม่น้ำโขวยามเย็น ปากเซ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่บนภูส่าเหล้า กับวิวแม่น้ำโขวยามเย็น ปากเซ

โปรแกรมเที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็งรับส่งอุดรธานีและอุบลราชธานี

 วัดหลวงปากเซ  จุดชมวิวแม่น้ำ 2 สี เซโดน@แม่น้ำโขงศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสนาของลาวใต้วิทยาลัยสงฆ์ที่สำคัญมีความเก่าแก่ ศิลปลาวแท้

น้ําตกตาดผาส้วม  น้ำตกรูปครึ่งวงกลม มีน้ำไหลตลอดปีข้ามสะพานแขวนไม้ไผ่สาน อ๊อด แอ๊ด ๆ ลองรับประทานอาหารหน้าส้วม(ส่วม แปลว่าห้องหอ)

น้ำตกตาดฟาน มหัศจรรย์น้ำตกสูง สองสายน้ำตกสูงกลางหุบเขา สรวงสวรรค์แห่งจำปาสักแวดล้อมไปด้วยป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

 พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า หมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่าสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแวหอสูงของชาวละแว
♠ ปราสาทหินวัดพูโบสถ์พราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิวมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว มีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์
 คอนพะเพ็ง น้ำตกใหญ่ ฉายา ไนแองการ่า แห่งลาวใต้คอนหมายถึง แก่ง หรือ เกาะ พะเพ็ง หมายถึง พระจันทร์วันเพ็ญ แหล่งกำเนิดของปลาบึก ซึ่งเป็นปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เดินทางโดยรถตู้วีไอพี รับส่งคณะที่อุลบราชธานีหรือ อุดรธานี

0874294791เพิ่มเพื่อน LINE

โปรแกรมเต็ม กดเบาๆ

โปรแกรมเที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็งรับส่งอุดรธานี ท่านละ 6,300 บาท