รถตู้อุดรธานีให้เช่า

รถตู้อุดรธานีให้เช่าเหมา พร้อมคนขับ

นำเที่ยวท่องเที่ยวอุดรธานีบูชาพระยานาค เหมารถตู้อุดรไปคำชะโนดหลวงปู่ศรีสุทโธ วัดป่าภูก้อน วัดป่าสว่างธรรม ( วัดศิริพร ) อุทยานแห่งชาติภูพระบาท หอนางอุสา อุทธยานแห่งชาติภูพระบาท ภูฝอยลม วัดป่าบ้านตาด ทะเลบัวแดง วัดดอกบัว(วัดสันติวนาราม)พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง

“ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเชียงคาน เลี้ยงกระต่ายหลวงปู่

วัดพระบาทภูควายเงิน
พระพุทธบาทภูควายเงิน

ปางเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดเวไนยสัตว์โดยเบื้องนภากาศและทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้บนภูเขาภูควายเงิน เพื่อให้เทวดามวลหมู่มนุษย์เวไนยสัตว์ไว้สักการบูชาเป็นพุทธานุสติประพฤติธรรมให้เข้าถึงสุคติภพและพระนิพพานเป็นที่สุดสถานที่แห่งนี้จึงเรียกว่า“ รอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” รอยพระพุทธบาทมีขนาดกว้างประมาณ ๖๕ เซนติเมตรยาวประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตรกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 6 มีนาคมพุทธศักราช ๒๔๗๕

พระพุทธบาทภูควายเงิน

ตำนานพื้นเมืองเล่าว่ามีพรานป่าชื่อชีวพินได้ออกล่าสัตว์และได้พบพระพุทธเจ้า ณ บริเวณนี้พรานป่าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงขอออกบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าได้ประทานเสพิริยานเป็นพระชีวพันสืบต่อมา พระชีวพินได้ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานจนได้บรรลุธรรมพระชีวพินได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดญาติพี่น้องและชาวบ้านที่บ้านอุมง เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตโปรดสัตว์ได้พบชาวนาสองสามีภรรยากำลังไถนาอยู่

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

ทั้งสองได้หยุดพักถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมกราบทูลว่าตนเองเป็นพี่ชายของพระชีวพินซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ได้กราบทูลเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านว่าเมื่อถึงวัน ๗ ค่ำ ๘ ค่ำหรือ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำจะมีนางยักษิณีแปลงกายเป็นสาวสวยมาหลอกเอาชายหนุ่มบ้านอุมุงบ้านผาแบ่นและบ้านบุฮมไปกินเสมอ ต่อมานางยักขิณีออกมาหาอาหารไม่พบตนในหมู่บ้านเพราะชาวบ้านได้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหมด นางยักขิณีจึงตามไปพบพระพุทธองค์ในกาลนั้น

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

พระพุทธเจ้าได้ทรมานนางยักขิณีให้ละพยศ ให้เลิกฆ่าสัตว์ และทรงได้แผ่เมตตาให้นางยักษิณี สำหรับนางยักษิณีนี้ชอบเครื่องทรงสีเขียว และมีผิวพรรณวรรณะในตนเองก็มีสีเขียว นางยักขิณีจึงได้นามว่า“ นางเขียวค้อม” ในการนี้ชาวบ้านและนางยักขิณีได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าทรงประทับพระพุทธบาทไว้บนภูเขาแห่งนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระพุทธานุภาพประทับรอยพระพุทธบาทบนหินบริเวณภูเขาภูควายเงิน

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน เชียงคาน

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับแล้วชาวนาสองสามีภรรยาได้พบแร่ทองคำที่ที่นาของตนจึงได้นำทองคำนั้นแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านบ้านอุบมุง,บ้านผาแป่น,และบ้านบุฮมทุกหลังคาเรือน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อชาวบ้านท่านนี้ว่า“ ท่านเศรษฐีพ่อนาอุ่ม” ส่วนที่มาของคำว่า“ ควายเงินมีดังนี้เมื่อชาวนานำควายตัวนี้มาไร่ทำนาทำให้ขายข้าวได้ราคาดี และในนานั้นเกิตสินแร่ทองคำจนทำให้เจ้าของนาเกิดความร่ำรวยขึ้นเป็นเศรษฐี

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน เชียงคาน

ข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่งกล่าวไว้ว่าสีผิวของความเป็นสีเงินยวงมาแต่กำเนิด จึงเรียกควายตัวนี้ว่า“ ควายเงิน” อีกส่วนหนึ่งควายตัวนี้เมื่อถึงเวลาพักที่ไปแช่ปรักในแอ่งควาย ซึ่งมีแร่ธาตุเงินอยู่ตัวของควายจึงเป็นสีแร่เงินจึงเป็นที่มาของคำว่า“ ควายเงิน” ดังนั้น“ ควายเงิน” จึงเป็นที่มาของที่อยู่อาศัยของควายตัวนี้ และในทุกๆปีจึงเกิดเป็นประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทภูควายเงินในวันเพ็ญเดือนสามและในวันเพ็ญเดือนสี่ของทุกปี

มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ต.บุฮม อ.เชียงคาน งบประมาณในการก่อสร้าง 40 ล้านบาท เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เดิมรอยพระพุทธบาทป็นรอยธรรมชาติบนแท่นหินแกรนิต ถูกตกแต่งก่ออิฐฉาบปูนทาสีทองจวบปัจจุบัน

พระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้การจดทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผู้ที่มีบุญญาบารมีเท่านั้น ที่จะมีโอกาศมากราบไหว้ ประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างปี พ.ศ.2300

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
กระต่ายวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

หลวงปู่เย็น เจ้าอาวาสได้นำมาเลี้ยงเพียงไม่กี่ตัว ปัจจุบันมีกว่ากว่า 500 ตัว หลากหลายสายพันธุ์ ในกรงแบบเปิด เนื้อที่ 3 ไร่ ร่วมทำบุญเลี้ยงกระต่ายน้อยเหล่านี้กีบทางวัด เพียง 10บาท อิ่มบุญ อิ่มใจ กระต่ายน้อย น่ารัก ไม่ตื่นคน ชอบกินผักทุกชนิดที่ผู้คนนำมาฝาก

กระต่ายวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
กระต่ายวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

ไหว้พระ 9 วัดที่เชียงคาน ประวัติ์พร้อมความเป็นมาที่น่าสนใจ

เพิ่มเพื่อน

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
รถตู้อุดรธานี