รถตู้อุดรธานีให้เช่า

รถตู้อุดรธานีให้เช่าเหมา พร้อมคนขับ

นำเที่ยวท่องเที่ยวอุดรธานีบูชาพระยานาค เหมารถตู้อุดรไปคำชะโนดหลวงปู่ศรีสุทโธ วัดป่าภูก้อน วัดป่าสว่างธรรม ( วัดศิริพร ) อุทยานแห่งชาติภูพระบาท หอนางอุสา อุทธยานแห่งชาติภูพระบาท ภูฝอยลม วัดป่าบ้านตาด ทะเลบัวแดง วัดดอกบัว(วัดสันติวนาราม)พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง

วัดป่าบ้านค้อ “พระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ”

พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ บ้านผือ

พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวิหารจตุรมุข 24 เมตร สูง 72 เมตร ใช้เวลาก่อสร้าง 15 เดือน งบประมาณ 73 ล้านบาท

ดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๓๓ องค์ หล่อ ขึ้นจากทองเหลืองผสมทองแดงหุ้มด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ น้ำหนัก ๒๓ กิโลกรัม

องค์ระฆังศิลปะลังกา ประดิษฐานพระเจดีย์ทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตลอดทั้ง ปูชนียวัตถุและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ บูชาพระบรมธาตุอื่นๆ

ชั้นล่างเป็น วิหารจตุรมุขทรงไทยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีประตูกระจกแกะสลัก ๒๒ ช่อง ผนังโดมมีภาพจิตรกรรม "พระมหาชนก

พระบรมสารีริกธาตุธาตุที่ประดิษฐาน ณ เจดีย์วัดป่าบ้านค้อ

พระบรมสารีริกธาตุธาตุ เจดีย์วัดป่าบ้านค้อ บ้านผือ
พระบรมสารีริกธาตุธาตุ เจดีย์วัดป่าบ้านค้อ บ้านผือ
พระบรมสารีริกธาตุธาตุ เจดีย์วัดป่าบ้านค้อ บ้านผือ

ภาพจิตรกรรมภาพสัตว์ป่าผนังรอบพระเจดีย์ด้านใน

ภาพจิตรกรรมภาพสัตว์ป่า
ภาพจิตรกรรมภาพสัตว์ป่า
ภาพจิตรกรรมภาพสัตว์ป่า

ส่วนผนังรอบๆ จะเป็นรูปสัตว์ทั้งหมด

ภาพจิตรกรรมภาพสัตว์ป่า
ภาพจิตรกรรมภาพสัตว์ป่า
ภาพจิตรกรรมภาพสัตว์ป่า

ภาพจิตรกรรมพระมหาชนกบนโดมพระเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ

ภาพจิตรกรรมพระมหาชนกบนโดมพระเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ
ภาพจิตรกรรมพระมหาชนกบนโดมพระเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ
ภาพจิตรกรรมพระมหาชนกบนโดมพระเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ
ภาพจิตรกรรมพระมหาชนกบนโดมพระเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ ที่ประสูติ, ตรัสรู้, ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

พระพุทธรูปแกะสลักปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน ดำริการสร้างโดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในปี พ.ศ.2547 โดยใช้ไม้ตะเคียนทองทั้งหมด เเกะสลัก ควบคุมโดยหลวงพ่อ อย่างไกล้ชิด

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ ที่ประสูติ

สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 คือ ที่ประสูติ

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ ตรัสรู้

สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 คือ ตรัสรู้

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ ปฐมเทศนา

สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 คือ ปฐมเทศนา

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง ปรินิพพาน

สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 คือ ปรินิพพาน

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ

หลวง พ่อทูล ขิปฺปปญฺโญสำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์ ณ วัดป่าอรัญญวิเวก(ป่าลัน) แห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นที่เตือนสติ เป็นขวัญกำลังใจ แก่บรรดาลูกศิษย์ ให้เร่งความเพียรในการปฏิบัติภาวนา

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ

หลวงพ่อจึงสร้างแท่นลงตรงที่หลวงพ่อนั่งสำเร็จธรรมตรงนั้น เรียกกันว่า"พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล" โดยหลวงพ่อได้ปลูกต้นกระพังโหม(ตดหมูตดหมา)

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ

เพราะหลวงพ่อได้อุบายธรรมจากต้นกระพังโหม พิจารณาแล้วน้อมนำเข้ามาในตน ทำให้เกิดการบรรลุธรรมในขั้นสูงสุด

พาสปอตหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในพิพิธภัณฑ์ วัดป่าบ้านค้อ
สูจิบัตรหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในพิพิธภัณฑ์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ
หนังสือเดินทางและสูจิบัตรหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
รูปหุ่นปั้นหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในพิพิธภัณฑ์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ
รูปหุ่นปั้นหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
อุปกรณ์ของใช้ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในพิพิธภัณฑ์ วัดป่าบ้านค้อ
อุปกรณ์ของใช้ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในพิพิธภัณฑ์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ
อุปกรณ์ของใช้ตู้หนังสือ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
อุปกรณ์ของใช้ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ บ้านผือ
อุปกรณ์ของใช้ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ บ้านผือ
รูปหุ่นปั้นหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในอริยาบทการทำงานต่างๆด้วยตัวเอง
รูปหุ่นปั้นหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
รูปหุ่นปั้นหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
รูปหุ่นปั้นหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
รูปหุ่นปั้นหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
รูปหุ่นปั้นหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
โมเดลจำลอง ศาลาวัดป่าบ้านค้อ ภายในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อ
โมเดลจำลอง ศาลาวัดป่าบ้านค้อ บ้านผือ
โมเดลจำลอง ศาลาวัดป่าบ้านค้อ บ้านผือ

รถตู้อุดรธานี ให้เช่าเหมาพร้อมคนขับ

เวลาและวันหยุดของท่าน คือความรับผิดชอบของเรา

ทุกเส้นทางทุกคำถามเรายินดี เพราะนั่นคือความพอใจของท่าน

ไม่หมกเม็ด ทั้งราคา เเละบริการ ตรงไปตรงมา

ช่วยให้การวางแผนทริปของคุณง่าย และอยู่ในราคาที่คุณควบคุมได้

ให้คุณเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า งบไม่บาน

ดูแลลูกค้าในวัยซนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน

วัดโพธิสมภรณ์

เน้นบริการ ซื่อสัตย์

รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ

ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ

วันละ 1,800 บาทไม่รวมน้ำมันไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน

รถตู้อุดรธานี

ช่วยให้การวางแผนทริปของคุณง่าย อยู่ในราคาที่คุณควบคุมได้ให้คุณเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า งบไม่บานปลาย

โปรแกรมเที่ยวท่านกำหนด เราจัดให้ตามเวลาของท่าน

5/5

ปรึกษาโปรแกรมท่องเที่ยวในอุดรธานีและทุกจังหวัดในอิสาน ปลอดภัยทุกเส้นทาง ทั่วประเทศเหนือจรดใต้

5/5
Van for rent Udon Thani
รถตู้ให้เช่าอุดรธานี
รถตู้อุดรธานี
Van for rent Udon Thani
โลโก้ ททท.