ใบประกอบการ3ออร์ทราเวล2

ใบอนุญาตเลขที่ 51/00841

โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพะบาง 4 วัน 3 คืน รถไฟความเร็วสูง กลับรถตู้ แวะเที่ยววังเวียงเวียงจัน

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจในหลวงพะบาง

น้ำตกตาดกวางสี หลวงพะบาง

น้ำตกตาดกวางสี หลวงพะบาง

ไข่มุขเม็ดงามของแหล่งท่องเที่ยว หลวงพะบาง

น้ำใสสีสีมรกต อมเขียว ท่ามกลางธรรมชาติ ไร้สิ่งเติมแต่ง

น้ำตกตาด สวยงาม สมบูรณ์ที่สุดของลาว

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสัตว์ป่า

วัดเชียงทอง หลวงพะบาง

สถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สวยงามมาก

"อัญมณีของศิลปะล้านช้าง"

"ช่อฟ้า"หรือ"สัตตะบูริพัน" อันเป็นการจำลองจักรวาล

วัดเก่าแห่งล้านช้าง ที่ยังคงสภาพเดิมกว่า 500 ปี

วัดเชียงทอง หลวงพะบาง

ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพะบาง สปป.ลาว

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คงสืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน

เสียงกลองวัดเป็นสัญญาณว่าพระจะเริ่มออกเดินบิณฑบาต

อิ่มบุญ อิ่มใจ กับบรรยาศกาศยามเช้ากลางเมืองหลวงพะบาง

ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพะบาง

ถ้ำติ่ง หลวงพะบาง

ยังแสดงถึงยุคการปฏิวัติความเชื่อชาวลาวในอดีต ที่เคยนับถือผี

ล่องเรือเลาะโขง ชมทิวทัศน์สองฝั่งนที

ไหว้พระ ขอพรพระพุทธรูปไม้โบราณนับพันองค์

ตลาดมืด หลวงพะบาง

สินค้าพิ้นเมืองเฉพาะถิ่น หาดูได้ที่นี่ ที่เดียวในโลก

ผ้าฝ้ายทอมือ ลวดลายหลวงพะบาง ที่เป็นเอกลักษณ์

ชิมอาหารพิ้นเมือง รสชาดแปลกลิ้น พร้อมเลือกชมสินค้า

ตลาดมืด หลวงพะบาง
ผ้าทอมือ บ้านผานม หลวงพะบาง

ผ้าทอมือ บ้านผานม หลวงพะบาง

ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาขึ้นกับเวลาที่ทำ ยิ่งทำนาน ยิ่งแพง

ผ้าทอมือ มาดัดแปลงหลายๆผลิตภัณฑ์ น่ารัก เหมาะเป็นของฝาก

ผ้าซิ่นฝ้าย ราคาหลากหลายเริ่มต้นจากหลักร้อย ถึงหลักหมื่น

พระทาดพูสี หลวงพะบาง

ยอดเขาสวยเด่นกลางเมือง ที่แปลกที่สุดในโลก

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก พร้อมวิวเมืองสุดตา

บันไดในอุโมงค์ดอกจำปา หอมกลิ่นจำปาลาว หอมลืมเหนื่อย

PHOUSI STUPA LUANGPHABANG
พิพิธพัณฑ์หลวงพะบาง

พิพิธภัณฑ์หลวงพะบาง

พระราชวังหลวงพระบางหลังเก่า สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

ประดับภาพ เทคนิคแบบ Impressionism

ชมห้องฟังธรรมของเจ้ามหาชีวิตและท้องพระโรง

วัดป่าโพนเพา หลวงพะบาง

ประเพณีโบราณหาดูยาก ประเพณี "บุญเข้ากำ" (บุญเข้ากรรม)

ชมทัศนียภาพหลวงพระบาง พระทาดพูสี ยามเย็นในระยะไกล

สันติเจดีย์สีทอง ตัดกับฉากหลังสีเขียวของภูซวง

วัดป่าโพนเพา หลวงพะบาง
แม่น้ำคาน หลวงพะบาง

แม่น้ำคาน หลวงพะบาง

หล่อเลี้ยงชาวบ้านมานับอดีตถึงปัจจุบัน

จุดชมวิวแม่น้ำสองสี ปากคาน

สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำโบราณ ที่กลายเป็นสัญญลักษณ์แห่งใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วังเวียง

ถ้ำจัง วังเวียง ลาว

ถ้ำจัง

ถ้ำจัง วังเวียง ลาว

ถ้ำจัง สูดอากาศให้เต็มปอดกับวิวเมืองวังเวียงที่มีสะพานส้มพาดผ่าน มองไกลสุดตา ไม่ต้องติดแอร์

หินงอกหินย้อยรูปร่างตามจินตนาการ รอท่านเยี่ยมเยียน ไหว้พระขอพรที่ปล่องถ้ำด้านซ้าย

ถ้ำจังวังเวียง
สะพานสีส้มวังเวียง

ประตูสู่ถ้ำจัง

สะพานสีส้มข้ามแม่น้ำซอง สัญญลักษณ์เมืองวังเวียง ถ้าไม่มา ถือว่าผิด

สายน้ำจัง ไหลเย็น เห็นตัวปลา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เวียงจัน

แบนเนอร์เที่ยวเวียงจัน

เที่ยวเวียงจัน ONE DAY TRIP

พระธาตุหลวงเวียงจัน

พระธาตุหลวง

ประตูไชยเวียงจัน

ประตูไชย

ดิวตี้ฟรี เวียงจัน

Haven Duty Free

พระนอนวัดธาตุหลวงใต้

พระนอนวัดธาตุหลวงใต้

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน เที่ยว 3 เมือง เต็มอิ่ม คุ้มค่าเงิน เวลา

หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจากอุดรธานี นอนหลวงพระบางคืนแรก
วันที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพะบาง
07.00 ทีมงาน รับคณะที่อุดรธานีหรือจุดนัดพบ
08.00 เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวเพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว ทีมงานคอยดูแลความสะดวก
09.00เดินทางมุ่งหน้าสถานีรถไฟเวียงจัน ” ทีมงานไกด์ลาว “อำนวยความสะดวกของขบวนรถไฟ ” ล้านช้าง “( Lane Xang )ซึ่งเป็นรถไฟขบวนนานาชาติลาว-จีน ขบวนประวัติศาสตร์ ในความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อขั่วโมง
09.00ออกเดินทางผ่านเส้นทางที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของอินโดจีน ผ่านทะลุภูเขาหินปูนและเทือกเขาสูงที่ส่วนใหญ่ยกระดับ ผ่านสะพานสูงเชื่อมระหว่าง 2 เทือกเขา ตื่นตาตื่นใจกับการลอดอุโมงค์ยาวนับร้อย
12.00สะบายดีหลวงพะบาง ทีมงานนำรถตู้วีไอพีรับที่สถานีรถไฟ รับประทานอาหารกลางวัน
17.00เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนอย่างสบาย เช่าจักรยานชมเมือง ทักทายกับชาวเมืองหลวงเก่าด้วยรอยยิ่มที่แสนบริสุทธุิ์ ตื่นตากับสถาปัตนกรรมล้านช้างโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ในสภาพมากกว่า 200 ปี ( ค่าใช้จ่ายส่วนตัว )
19.00 รับประทานอาหารเย็น
20.00จากนั้นนำท่านพาเดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบาง ชมสินค้าผ้าทอกระเป๋าทำมือ มากมาย
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว-พระธาตุภูสี-พระราชวัง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-ถ้ำติ่ง-น้ำตก ตาดกวางสี
05.30 ชิญ ท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ
จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง
07,00เดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสดท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
08.00 พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาวเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคตก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
09.00 วัดเชียงทอง ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้นมีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี1-7 ช่อเท่านั้น
ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพูภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ
10.00 วัดวิชุนราช สร้างในสมั่ยพระเจ้าวิชุนราช (พศ 2046 )นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง
10.30 .เดินทางไปยังหมู่บ้านซ่างไหเพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ปากอู
12.00รับประทานอาหารกลางวันประเภทปลาน้ำโขงที่หมู่บ้านปากอุ
13.00ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบนถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆมีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบนจะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้นปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่งต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา
และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
15.00 น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก
ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว70-80เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางโดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใสมีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตกอิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ
18.00 .พระธาตุพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสีเจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบางตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว
เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทเมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัวอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
19.00 รับประทาน อาหารเย็น ที่ร้านอาหาร
เดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบาง
“ท่านใดต้องการร่วมสนุกกับ รำวงลาว การเต้นบัดสะลบ แจ้งไก๊ดลาวได้เลยครับ “
ราตีสุกสัน
วันที่ 3 หลวงพระบาง-วังเวียง
07.00รับประทานอาหารเช้า
07.00มุ่งหน้าเดินทางสู่วังเวียงโดยรถตู้วีไอพี ตามระหว่างทางเราแวะถ่ายรูป ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขาไรน่าแบบขั้นบันได ละหมู่บ้านชนพื้นเมืองต่างๆของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิงลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทางชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติเส้นทางสายนี้จัดเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเซียอาคเนย์ก็ว่าได้
10.00ชมทะเลหมอก กิ่วกะจำ จุดพักรถที่สูง แวะพักคลายเหนื่อย เข้าห้องน้ำ ชิมผลไม้เมืองหนาวปลอดสาร หมู่บ้านชาวเขา ผ่านพูคูน เลือกซื้อผัก ผลไม้ สัตว์ป่า จากชาวม้งที่ปลอดสารพิษร้อยเปอณ์เซ็น
11.30ตลาดชนเผ่าสามแยกพูคูน เลือกซื้อผักสดผลไม้ราคาถูกปลอดสารพิษ
12.00รับประทานอาหารกลางวันที่ พูคูนเพียงฟ้า ร้านอาหารบรรยากาศ 360 องศา วิวพาโนรามา เมนูผักปลอดสาร ทักทายสายหมอกที่ไหลผ่านกาย ผ่อนคลายกับทะเลภูเขาสุดตา
15.00 วังเวียง สะพานสีส้มข้ามน้ำซอง ในตำนาน
ถ้ำจัง ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์
17.00เช็คอินที่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น
ถนนคนเดินวังเวียง เพลิดเพลินกับเพื่อนหลากหลายชนชาติ ชิมโรตีลาว พักผ่อนตามอัชญาสัย
วันที่ 4 วังเวียง เวียงจันทน์
07.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่เวียงจัน
09.00ชุมชนบ้านท่าเรือ ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุด เลือกซื้อปลาสด ปลาส้ม ปลาแห้งเป็นของฝาก
10.00จุดฟักรถ”แสนซุม” ชิมน้ำอ้อยสด ยืดเส้นสายเข้าห้องน้ำ
12.00ถึงเวียงจันทน์ อิ่มอร่อยกับเมนูรับแขก “เฝอแซ๊บ” พร้อมเตรื่องเคียงผักดองที่ต่างจากที่เคยชิม
13.00นมัสการ พระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ
อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument)สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum)ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778
หอคำ(Petit Trianon)พระราชวังเก่า ทุกวันนี้ใช้เป็นทำเนียบประธานประเทศ
เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar)เป็นศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูใน วัดศรีเมือง ซึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทย และลาว ในแต่ละวันจะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่เป็นจำนวนมาก
16.00เลือก ซื้อสินค้าราคาถูกทั้งจากลาว เวียดนามและจีน จบ รายการ ด้วย การ เข้าชอปปิ้งในร้านสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง เดินทางกลับเมืองไทยด้วยความประทับใจ
อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 3 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
– ค่ารถไฟความเร็วสูง ( ชั้นประหยัด )
– ค่ารถตู้ปรับอากาศ รุ่นใหม่ ตลอดการเดินทาง
– ค่าอาหารทุกมื้อ ( 10 มื้อ)
– น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
– ค่าล่องเรือแม่น้ำโขงไปถ้ำติ่ง
– ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
– มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ลาว )
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
-ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-ค่ากระติ๊บใส่บาตรข้าวเหนียว ทำบุญ
-ค่าทิปคนขับรถและไกด์
โปรแกรมคร่าวๆครับ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะขึ้นอยูกับความเห็นของ
หัวหน้าทัวร์ไทย/ไก๊ดลาว/และคนขับรถ
จะตัดสินใจหากเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับ

คณะส่วนตัว ใช้รถตู้รับส่งอุดรธานี4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 10-16 ท่าน20 ท่าน ขึ้นไป 30 ท่าน ขึ้นไป
โรงแรม 2 ดาว13,50011,009,5009,5009,500 ราคาพิเศษ
โรงแรม 3 ดาว14,50011,70010,50010,50010,500 ราคาพิเศษ
โรงแรม 4 ดาว16,50013,50012,50012,50012,500 ราคาพิเศษ

Untitled-23
Van for rent Udon Thani

ทุ่งไหหิน 5 วัน 4 คืน

Call Now Buttonสอบถามเพิ่มเติม โทรเลยครับ